ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Koncem září pořádá Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha mezinárodní vědeckou konferenci k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů pod názvem U mosta slúžiti.

U MOSTA SLÚŽITI

U MOSTA SLÚŽITI

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

čtvrtek 29. září 2016 v 9.00 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

zobrazit podrobnosti
U MOSTA SLÚŽITI (2)

U MOSTA SLÚŽITI (2)

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

pátek 30. září 2016 v 9.00 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce