ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze vás zve na vzdělávací a kulturní programy, které pro vás v pražském dominikánském klášteře pořádá. Sledujte aktuality na těchto stránkách nebo si je nechte zasílat.

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

středa 29. března 2017 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Hosté: Pavla Melková, Michal Škoda. Moderuje Norbert Schmidt.

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

čtvrtek 30. března 2017 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

o jazyce liturgie

čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: David Vopřada, Ondřej Koupil

Zavedení národních jazyků do liturgie s sebou přineslo nové otázky: Máme při liturgii mluvit, běžným, srozumitelným jazykem, nebo slavená tajemství spásy vyžadují specifický posvátný jazyk? Na jaké problémy narážíme při překladu liturgických textů? Je pro náš život z víry důležité, abychom liturgickým textům rozuměli? Nevyplývá důraz na srozumitelnost z příliš racionalistického pojetí liturgie, které nenechává prostor pro tajemství?

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce