KORONAVIRUS JAKO VÝZVA

KORONAVIRUS JAKO VÝZVA

úterý 16. června 2020 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Alžběta Horynová, Jiří Pavlík, Josef Prokeš

Křesťané se ocitli v dosud nevídané situaci uzavření kostelů na téměř dva měsíce včetně největšího křesťanského svátku Velikonoc. Co by si z této zkušenosti měla církev odnést do budoucna? Jaká poučení či podněty pro fungování církve i pro život jednotlivců by neměly zapadnout?

Alžběta Horynová je výtvarnice, kastelánka na zámku Červená Lhota a matka tří dětí.

Jiří Pavlík je teolog, filolog a překladatel. Vyučuje řečtinu a latinu na Hustiské teologické fakultě UK. Zabývá se pozdně antickou řeckou literaturou, rétorikou a stylistikou.

Josef Prokeš je kněz českobudějovické diecéze. Vystudoval na papežské gregoriánské univerzitě obor Nová evangelizace a spravuje poutní místo Lomec u Vodňan.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce