LÁSKA A TICHO

LÁSKA A TICHO

První večer cyklu Dominikánský literární salón

Akce se uskutečnila ve středa 11. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

V knize Láska a ticho nás anonymní kartuzián učí jednoduché metodě meditace, která umožňuje modlit se bez přestání, tak jak to požaduje Kristus v evangeliu. Jeho pohledy jsou inspirativní a leckdy překvapivé, ale zároveň pevně zakotvené ve scholastické tradici. Může taková kniha pohnout srdcem současného člověka?

Večer moderuje fr. Ludvík Grundman OP, jazyky rozváže malé občerstvení.

Vstup volný. Prosíme rezervujte si místo.

FOTOGALERIE zde.

Více o knize: kartuzián, Láska a ticho. Praha: Krystal OP, 2013.zobrazit ostatní akce