VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. října 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

Kromě toho Evropa už dávno není křesťanskou společností, což je příčinou ztráty rituálního rámce důležitých okamžiků lidského života. Potřebuje vůbec současný člověk, konečně vymaněný z magického chápání světa, pro svůj život rituály? Ale možná určité archetypy nelze jen tak jednoduše pomíjet. Jen dostávají nové formy. O problematice důležitosti obřadů a jejich přínosu či účincích budou účastníci debaty diskutovat z hlediska biblické teologie, v perspektivě života prvotní církve a na základě poznatků současné religionistiky.

Antonín Krasucki OP (* 1964), převor pražského kláštera dominikánů a administrátor farnosti u kostela svatého Jiljí v Praze. Kaplan Základní školy sester voršilek v Praze. Vystudoval teologickou fakultu v Litoměřicích. Je vyhledávaný exercitátor pro svou důkladnou znalost Písma svatého.

David Vopřada (* 1978), je kněz královéhradecké diecéze, na Patristickém institutu Augustinianum v Římě získal doktorát teologie a patristických věd prací o díle sv. Ambrože. Vyučuje a je kaplanem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Martin Pehal (* 1982) vystudoval egyptologii a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2008). Při studiu absolvoval roční pobyty na univerzitě ve Vídni a na univerzitě v belgické Lovani. Od roku 2009 je doktorandem na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde také od roku 2012 coby vědecký pracovník příležitostně přednáší. Kromě staroegyptského náboženství je jedním z jeho hlavních zájmů právě role rituálů v lidské společnosti, dynamika jejich vývoje a zániku.

Moderuje Benedikt Mohelník OP.

Vstup volný

Ohlasy v médiích

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

David Vopřada, 21. 10. 2013. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce