UMÍRÁM LÁSKOU

UMÍRÁM LÁSKOU

Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce?

Hudebně literární večer moderuje Teresie Bečková.

Prof. Milan Balabán – významný český religionista a evangelický teolog, přední znalec Starého zákona, hebraista, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se habilitoval na ETF UK v oboru religionistika a stal se profesorem.

Daniel Raus – šéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a přebásnění Písně písní.

Slavomír Hořínka – hudební skladatel, houslista, pravidelně spolupracuje s Orchestrem BERG. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze.

Peter Vrábel – zakladatel a dirigent orchestru BERG.

Benedikt Mohelník OP – provinciál Řádu bratří kazatelů a duchovní otec Dominikánské 8.

Teresie Bečková – vedoucí Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Českém rozhlase.

Společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8.

Vstup volný.

Ohlasy v médiích

UMÍRÁM LÁSKOU

Centrum teologie a umění, 29. 11. 2013. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce