EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

Co utváří politický národ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Tomáš Němeček, Roman Joch, Maciej Ruczaj

Ačkoli evropská integrace zásadním způsobem ovlivňuje naše životy, přesto se většina obyvatel Evropy nadále cítí především občany svých národních států a evropskou politiku vnímá z národní perspektivy. Proč tomu tak je? Proč dosud nevznikl evropský politický národ?

Ve srovnání s národními státy je EU je často kritizována jako umělý útvar. Lze však říci, že je národní stát „přirozený“? Proto chceme hledat odpověď na otázku, co vlastně utváří politický národ. Etnická příslušnost? Kultura? Instituce?

V druhé části večera chceme diskutovat o myšlenkových základech společné Evropy. Na čem byl projekt evropské integrace původně založen a kam EU směřuje dnes. Jaký má civilizační projekt, jaké šíří „evropské hodnoty“. Jak se jako křesťané máme k evropské integraci stavět a jak ji můžeme ovlivnit.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce