STRAŠÁK KOMUNISMU?

STRAŠÁK KOMUNISMU?

Komunismus: historický nebo aktuální problém?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. června 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

O tom s námi přijdou debatovat Jaromír Štětina, Daniel Herman a Matěj Spurný

Červnová debata cyklu Křesťan a společnost bude věnována otázce komunismu. Přitom je nejprve nutné si ujasnit, zda je to problém historický nebo aktuální. Jak se komunistická minulost projevuje v naší současnosti? Není nakonec hlavním problémem normalizační mentalita v nás samotných?

Další téma k diskusi je vyrovnání se s totalitní minulostí – jak by mělo vypadat a proč je důležité. Proč tolik našich spoluobčanů nevnímá zásadní rozdíl mezi minulým a současným režimem, nebo dokonce pociťuje nostalgii po komunistické minulosti?

Nakonec se zamyslíme nad tím, zda je KSČM hrozbou pro naši společnost a v čem může být její případný podíl na moci nebezpečný. Je KSČM přímou pokračovatelkou KSČ, nebo jen využívá „osvědčenou“ marketingovou značku? Jaké jsou skutečné politické cíle komunistů?

FOTOGALERIE zde.

Ohlasy v médiích

Debata na téma „Strašák komunismu?“

www.mkcr.cz Čtě­te zde.zobrazit ostatní akce