CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

teologický pohled na církev

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prokop Brož, Benedikt Mohelník

Dan Brown by hledal šokující tajemství, pečlivě ukrývaná v hlubokých vatikánských kobkách. Sociologové by nejspíš na církvi našli jistá specifika, ale tajemného vcelku nic. Jaký je ale pohled teologie?

Očima teologie je církev tajemství víry, součást Božího zjevení. K její povaze bytostně patří, že je viditelná a duchovní zároveň. Co si ale pod těmito slovy představit? Naše hledání odpovědi se bude opírat o první kapitolu konstituce II. vatikánského koncilu Lumen gentium.

Při této příležitosti se krátce zastavíme i u vzniku konstituce. Proč trvalo dvacet století, než vznikl první dokument magisteria, systematicky pojednávající o církvi? Jakým způsobem tato konstituce ovlivnila sebechápání církve po II. vatikánském koncilu?zobrazit ostatní akce