ŽE NYVU MĚNÍ

ŽE NYVU MĚNÍ

Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. března 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milena Bartlová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá; moderuje Anna Háblová

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

Milena Bartlová – historička umění, zabývající se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 2 děti.

Tereza Horváthová – píše dětské kni­hy, prózu i po­ezii, věnuje se vy­dávání knih pro d­ěti a mládež v ro­dinném nakladatelství Ba­obab a nárazo­vě také překla­dům z francou­zštiny a psaní fil­mových scénářů. Publikovala v ča­sopisech Baoplán, Sou­vislosti, Babylon a Revolver Revue. 7 dětí.

Kateřina Šedá – výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Zaměřuje se na sociálně laděné experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Vystavovala mj. v SF Moma v San Franciscu, na Benátském Bienále, v Kunstmuzeum Luzern, Tate Modern v Londýně, Mori Muzeu v Tokiu nebo New Museum v New Yorku. Její práce obdržela řadu ocenění (Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl Award, Nejkrásnější kniha roku 2012, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award atd.) 2 děti.

Anna Háblová – architektka. Za své teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 a Young Planning Professionals Award 2012. 1 dítě.zobrazit ostatní akce