KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

Boží milosrdenství a spravedlnost

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož a David Vopřada

Proč církev stále ještě hovoří o odpustcích, když v dějinách právě kupčení s odpustky tolik přispělo k diskreditaci církve? A co to ty odpustky vlastně jsou? Kde vzal papež František nápad vyhlásit rok milosrdenství, co takový rok znamenal ve starozákonní době a co znamená dnes? Jaký je vztah Božího milosrdenství a spravedlnosti? A nebylo by namístě občas mluvit i o Božím hněvu?

Jaroslav Brož kněz, biblista-novozákoník, působí na KTF UK

David Vopřada, kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přeložil a vydal knihy: Svatý Ambrož a tajemství Krista a Vánoční promluvy svatého Augustina. Autor úvodu a poznámek k novému překladu Vyznání.zobrazit ostatní akce