STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Vojtěch Novotný

V církvi bylo kdysi rozšířené přesvědčení, že většina lidstva bude zatracena a jen malá hrstka vyvolených bude spasena. Dnes si zase mnozí myslí, že peklo je prázdné – přece by všemohoucí a milosrdný Bůh nedopustil, aby se některý z jeho tvorů věčně trápil. Je možnost věčného zatracení slučitelná s Božím plánem spásy?

Benedikt Mohelník OP je řeholník, kněz a teolog, provinciál české dominikánské provincie. Přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Vojtěch Novotný přednáší teologickou antropologii, eschatologii a dějiny teologie na KTF UK.



zobrazit ostatní akce