ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

Přednáška

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Host: Michael Sherwin OP

MacIntyrova kniha After Virtue (1981, v českém překladu Ztráta ctnosti) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

Michael Sherwin je dominikán, profesor morální teologie na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. Působil také na studiu v Berkeley v Kalifornii, kde absolvoval základní formaci. V roce 1984 se zde poprvé setkal s MacIntyrovým dílem. V devadesátých letech měl během doktorského studia na University of Notre Dame v Indianě možnost studovat pod vedením Prof. MacIntyra a zabývat se s ním otázkami povahy ctnosti.

Překlad z angličtiny bude zajištěn.zobrazit ostatní akce