PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ

PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ

Virtuosní baroko pro housle a cemballo

Akce se uskutečnila ve středa 26. října 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Šonský (housle – Švédsko/ČR) & Gesine Tiefuhr (cembalo – Německo)

Program:

Antonio Vivaldi – Sonáta D dur pro housle a cembalo

Giuseppe Tartini – Sonáta g-moll – ”Ďáblův trylek” pro housle a cembalo

Carl Filip Emanuel Bach – 12 variací na téma “La Folia” pro cembalo solo, H 263

Igor Stravinskij – Italská svita z baletu Pulcinella (dle Pergolesiho)

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

Jaroslav Šonský a Gesine Tiefuhr tvoří sehrané mezinárodní duo vynikajících umělců. Ve virtuosním programu přednesou vedle Vivaldiho líbezné sonáty D dur také skladbu Giuseppe Tartiniho, zvanou Ďáblův trylek, která patří k nejnáročnějším virtuosním dílům baroka a je spojená s legendou o jejím vzniku. Koncert doplní 12 variací pro sólové cembalo od nejproslulejšího potomka velkého J. S. Bacha, Carla Filipa Emanuela. Skladby barokních mistrů uzavře Stravinského svita Pulcinella inspirovaná barokní hudbou, která však dodá večeru i vzrušující prvky avantgardy 20. století.

Program doplní krátká vsuvka Jaroslava Šonského o způsobu komponování a hry v době baroka, která – na rozdíl od představ mnohých dnešních interpretů – vyžadovala velkou dávku vášnivosti a živelné energie.zobrazit ostatní akce