VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. října 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Kratochvíl, Miroslav Cikán. Moderuje Anna Háblová.

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?

Petr Kratochvíl – teoretik architektury, odborník na moderní a současnou architekturu a na veřejný prostor, vysokoškolský profesor, autor řady knih, např. Městský veřejný prostor, Praha 2015 či Současná česká a architektura a její témata, Praha 2011

Miroslav Cikán – praktikující architekt a vysokoškolský pedagog, vedoucí ateliéru na FA ČVUT, spolumajitel ateliéru MCA, držitel řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012

Anna Háblová – architektka. Za své teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 a Young Planning Professionals Award 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox nox, 2013) a Rýhy (Arbor Vitae, 2015).zobrazit ostatní akce