SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. března 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Petr Hruška vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Vydal sbírky básní Obývací nepokoje (1995), Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007), Darmata (2012) a soubor tří prvních sbírek doplněný o soubor prozaických textů Odstavce pod souhrnným názvem Zelený svetr (2004). Za sbírku Darmata mu byla udělena Státní cena za literaturu 2013.

Pavel Kolmačka vystudoval elektrotechniku a religionistiku. Vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos (KDM a Výtvarná společnost KRUH, 1994; Kalich, 1996), Viděl jsi, že jsi (Petrov, 1998), Moře (Triáda, 2010) a Wittgenstein bije žáka (Triáda, 2014) a deníkovou prózu Jedna věta (Revolver Revue, 2012).

Natálie Paterová vystudovala Českou filologii na UP, nyní studuje obor Evropské duchovní a kulturní dějiny na UK, a žije v Praze. Debutovala sbírkou básní Uvnitř kosti duha (Protimluv 2012). Publikovala časopisecky (Weles, Protimluv, Tvar, Psí víno, aj.).

Anna Háblová vystudovala architekturu na ČVUT. Za své teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 a Young Planning Professionals Award 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox nox, 2013) a Rýhy (Arbor Vitae, 2015).zobrazit ostatní akce