NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI

NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI

o aktivní účasti na liturgii

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. června 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Bouma, Jan Kotas. Moderuje Radek Tichý.

Druhý vatikánský koncil požaduje, aby účast na liturgii byla plná, uvědomělá a aktivní (SC 14). Ale co to znamená? Musí každý něco dělat? Může někdo nedělat vůbec nic? Co plné účasti prospívá a co jí naopak škodí? Jak rozumět pojmu participatio actuosa v liturgii a jak souvisí účast na liturgii a účast na životě církve?

David Bouma je kněz, působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Jan Kotas je kněz, rektor Arcibiskupského semináře v Praze. Přednáší liturgiku na KTF UK.

Radek Tichý je kněz, administrátor farnosti Praha-Stodůlky. Vystudoval sociologii, přednáší liturgiku na KTF UK.zobrazit ostatní akce