MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

Akce se uskutečnila ve středa 3. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROGRAM:

Bruno Cunha: Amour and sieben cabecas

Jan Dobiáš: Hrom – dokonalá mysl

Kateřina Horná: Immundus valeat mundus

Patrik Kako: .osalutatis Hostia..

Roman Zabelov: Chorál

Pořádá katedra skladby HAMU ve spolupráci se: Sound Memories, FF UK, HERA, Dominikánská 8, EU

ÚČINKUJÍ:

Irena Troupová – soprán

Daniela Čermáková – alt

Roman Zabelov – akordeon

FAMA Quartet

Acousmonium HAMU

ZVUKOVÁ PERFORMANCE V AKUSMONIU:

Slavomír Hořínka

Jan Trojan

Michal Rataj a studenti katedry skladby

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V závěru večera se uskuteční křest knihy Zvukoprostor-Prostorozvuuk, která vznikala na katedře skladby HAMU a katedře fotografie FAMU v letech 2016–2018zobrazit ostatní akce