Pulchra es amica mea

Pulchra es amica mea

Vladimíra Krčková – zpěv, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Alena Hönigová - cembalo, Magdalena Bartáková - animovaný film

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. října 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho da Palestrina a Orlanda di Lasso – hvězd renesančního hudebního nebe – mohly být na počátku 17. století podobně známé jako jsou například dnes stále proslulé některé písně od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety.

Právě jedno takové moteto bude tématem říjnového hudebního večera. „Pulchra es amica mea“ od Giovanniho Pierluigiho da Palestrina byla jednou z nejznámějších skladeb italské renesance a raného baroka. Její text – Píseň písní zůstává po celá staletí zdrojem inspirace pro básníky, hudebníky i mystiky a její verše nás budou provázet i tímto programem.

Začátek 17. století byl v hudbě dobou experimentů a prolínání se starého s novým, jako na počátku každého nového stylu. Vedle vzniku úplně nových kompozičních technik a hledání nových výrazových možností je tato doba výrazně formována praxí tzv. diminucí. Byl to celý systém vzniklý v 16. století zabývající se tím, jak zdobit moteta a madrigaly. Skladatelům a interpretům poskytl řadu nových neotřelých možností, jak provozovat tato původní vokální díla pro čtyři až šest hlasů. Podobně jako v jazzu se tedy improvizovalo nebo „diminuovalo“ na díla již složená, notoricky známá.

Raně barokní zpracování moteta okoření svými improvizacemi i jazzová zpěvačka Vladimíra Krčková a filmová tvůrkyně Magdalena Bartáková. Její „filmová báseň“ je volnou parafrází biblické Písně písní.

Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti důchodci)

Předplatné na všechny čtyři koncerty hudebního cyklu 690 Kč/360 Kč (studenti důchodci)

Večerní pokladna od 18:30

Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 721 676 018

Ilustrace: Magdalena Bartáková

Ohlasy v médiích

Pulchra es amica mea

Český rozhlas, 16. 10. 2011. Čtě­te a poslouchejte zde.

Společnost pro starou hudbu. Čtěte zde.

Res Claritatis. Čtě­te zde.

Patriotclub, 11. 10. 2011. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce