Němý vůl?

Němý vůl?

Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

Akce se uskutečnila ve středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

V poslední době vznikla řada překladů Akvinátových spisů díky společnému projektu Teologické fakulty JU a Filosofického ústavu AV ČR a byly vydány v dominikánském nakladatelství Krystal OP. Přestože má česká překladatelská tradice dlouhou historii, není uchráněna různorodosti přístupů a metod. Tomášovo dílo je tak rozsáhlé, že se zcela jistě brzy nedočkáme kompletního překladu všech spisů. Nezbytný výběr je ovlivněn zájmem badatelů a určitým způsobem určuje pole působení Tomášova myšlení a vytváří tak jeho obraz v českém prostředí.

Při panelové diskusi se nad těmito a dalšími tématy budou zamýšlet Mons. Dominik Duka OP, prof. Stanislav Sousedík, prof. Jan Sokol, doc. Tomáš Machula, doc. Vojtěch Novotný, Dr. Petr Dvořák a Dr. Karel Šprunk. Moderuje Benedikt Mohelník OP.

Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU a Filosofickým ústavem AV ČR

Ohlasy v médiích

Němý vůl ?

Filosofický ústav Akademie věd ČR, flu.cas.cz, 3. 11. 2011. Čtě­te zde.

Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 8. 11. 2011. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce