TRADICE ?

TRADICE ?

Debatní večer s arcibiskupem Dominikem Dukou OP, Martinem Komárkem, Tomaszem Dostatnim OP a Jaroslavem Šubrtem

Akce se uskutečnila ve středa 23. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Dominikem Dukou, Tradice, která je výzvou, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad současným významem a výkladem našich národních tradic.

Jaký smysl dnes může mít znalost českých dějin a jejich základních tradic? Co to vlastně tradice je? Jak například chápat a vykládat svatováclavskou tradici? Co lze počítat k těm základním evropským tradicím? Existuje ještě dnes nebezpečí politické manipulace křesťanských dějin, vyhrocení katolické = monarchistické = pravicové tradice proti tradici evangelické = demokratické = levicové? Jak čerpat poučení z nedávné i blízké historie, aniž bychom se dopouštěli zjednodušujícího zkreslování či účelových výkladů?

Nad těmito a dalšími otázkami budou spolu s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP debatovat osobnosti, jež mají každý z jiné perspektivy bezprostřední zkušenosti s různými „tradicemi“. Martin Komárek, známý novinový komentátor aktuálního společenského a politického dění, si musí neustále udržovat detailní znalost všech aktuálních kauz, často s velice jepičím životem, a zároveň je vsazovat do širšího kontextu. Tomasz Dostani OP vede v polském Lublinu nadaci Ponad Granicami a přes dvacet let pozoruje dění v České republice přes svoji polskou zkušenost. Jaroslav Šubrt, dlouholetý šéfredaktor intelektuální přílohy Katolického týdeníku Perspektivy, má hluboký vhled nejen do širších teologických i obecně společenských souvislostí, v kterých žije současná česká katolická církev. Večerem provází Norbert Schmidt, redaktor teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Debatní večer s prezentací nové knihy Dominika Duky OP pořádají Centrum teologie a umění při KTF UK, nakladatelství Portál a centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze.

Ohlasy v médiích

Prezentace knihy D. Duky : Tradice ?

Nakladatelství Portál, 3. 11. 2011. Čtě­te zde.

Magazín RTM TV, tvrtm.cz, 19. 11. 2011. Čtě­te zde.

Arcibiskupství pražské, apha.cz, 18. 11. 2011. Čtě­te zde.

Kultura s dvojkou, Česká televize 23.12. 2011. Sledujte zde.

Christnet.cz, 18. 11. 2011. Čtě­te zde.

Res Claritatis, 21. 11. 2011. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce