SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

debatní večer s prof. Martinem Hilským

Akce se uskutečnila v úterý 13. prosince 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Téma náboženské příslušnosti Williama Shakespeara není jen detailem jeho biografie. Po staletí byl Shakespeare brán jako ztělesnění anglikánství. Proti tomu vystupovaly a stále vystupují provokativní teorie dokazující naopak jeho tajnou příslušnost ke katolictví. Nově se objevují pokusy odkrýt Shakespearův ateismus.

Tyto neřešitelné spory nicméně přinášejí řadu zajímavých momentů – obrací pozornost ke specifické náboženské situaci v Anglii Shakespearovy doby, vedou k novému a často překvapivému čtení jeho her a v neposlední řadě kladou otázky po smysluplnosti takového tázání tváří v tvář tak mimořádnému dílu, jaké Shakespeare zanechal. O všech těchto otázkách bude hovořit přední znalec a překladatel Shakespearova díla prof. Martin Hilský. Večerem bude provázet Martin Bedřich.

Vstupné dobrovolné

Ohlasy v médiích

Shakespearovo náboženství

Martin Hilský přednášel o Shakespearově náboženství. praha.idnes.cz, 14. 12. 2011. Čtě­te zde.

Shakespeare a náboženství v Praze! studentpoint.cz, 12. 12. 2011. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce