LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

Debatní večer Jiřího Hanuše s jeho hosty Václavem Malým, Janem Sokolem a Jiřím Barošem

Akce se uskutečnila ve středa 7. prosince 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Základní lidská práva zřejmě nelze nikomu upřít. Přesto si lze na konkrétních příkladech uvědomit, jak je koncepce lidských práv problematická a jejich aplikace složitá.

Do sporu v otázce pojetí lidských práv se dostávají skupinové zájmy, a dokonce i jednotlivá „práva“ navzájem. Základní politicko-právní rámec euroamerických společností vychází z křesťanství, čímž je nutně kladena otázka univerzality a individuálnosti lidských práv a jejich kulturních a náboženských souvislostí. Vždyť dodržování lidských práv není samozřejmostí ani v evropských demokratických systémech. Je proto vůbec legitimní prosazovat je v jiných kontextech? O těchto otázkách bude se svými hosty diskutovat historik Jiří Hanuš.

Debata se koná při příležitosti 500. výročí slavného kázání dominikána Antonia de Montesinos, který na ostrově Hispaniola (dnešní Haiti a Dominikánská republika) vystoupil na obranu domorodého obyvatelstva proti praktikám španělských kolonizátorů.

Koncepce a vedení večera se ujal prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. z Filozofické fakulty MU v Brně. Jeho hosty budou Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský a předseda rady Iustitia et Pax při ČBK, prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. z Fakulty humanitních studií UK a Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, asistent na Ústavním soudu ČR a vyučující na FSS MU v Brně.

Vstupné dobrovolné

Ohlasy v médiích

Lidskost lidských práv

Arcibiskupství pražské, 1. 12. 2011. Čtě­te zde.

Tiskové středisko České biskupské konference, 30. 11. 2011. Čtě­te zde.

Res Claritatis, 5. 12. 2011. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce