SEČETL BŮH SVŮJ LID?

SEČETL BŮH SVŮJ LID?

Debata o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity

Akce se uskutečnila v úterý 6. března 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Může sčítání říci něco o víře v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsledkům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému číslu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do širších souvislostí.

Jedna z prvních veřejných diskusí na dané téma se pokusí o interpretaci překvapivých výsledků posledního statistického sčítání.

Zajímavým je sám fakt sčítání a jeho příprava, ale také historie sčítání či jeho podoba v zahraničí. Samotná formulace otázky po „náboženské víře“ byla potom výsledkem mnoha diskusí. O čem byla debata předcházející sčítání? Nejnovější výsledky také nezůstávají bez významu pro sociologický pohled na religiozitu naší společnosti. Postoj velké části obyvatel k otázce po víře jistě souvisí s moderním chápáním identity a možná může říci leccos i k českému fenoménu „plaché zbožnosti“. Je náboženství pro Čechy stále méně tématem? Výsledky sčítání jsou však bezpochyby velmi významným ukazatelem pro církve samotné. Jak se k nim staví a jak je budou reflektovat? V neposlední řadě je zde rovina teologická. V Bibli hraje sčítání svou nikoli bezvýznamnou úlohu. Má sčítání tedy nějaký smysl pro víru křesťanů v naší zemi?

Diskutovat budou předsedkyně Českého statistického úřadu doc. Iva Ritschelová, sociolog a religionista doc. Zdeněk R. Nešpor a generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub. Debatu bude moderovat Aleš Pištora, tiskový mluvčí pražského arcibiskupství.

Vstupné dobrovolné

Informace o této akci také na stránkách www.kudyznudy.cz

Ohlasy v médiích

Sečetl Bůh svůj lid?

Český rozhlas, 29. 2. 2012. Čtě­te zde.

ChristNet.cz, 8. 3. 2012. Čtě­te zde.

Grano Salis, 9. 3. 2012. Čtě­te zde.

Fotogalerie zde.zobrazit ostatní akce