INTERMEZZO SVOBODY

INTERMEZZO SVOBODY

Křesťané mezi válkou a Únorem 1948

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. února 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Vojtěch Novotný, dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek.

Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však mísila s bolestí, voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety a pomsty. Lidé byli ochotni nasadit všechny síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Byl jejich hlas a činy dostatečně jasné a věrohodné?

Krátké období necelých tří let je dodnes nedoceněnou a v mnohých ohledech také neprobádanou periodou českých dějin. Rychlý zvrat společenských poměrů a především nástup komunismu nedovoloval patřičný nezaujatý odstup. Není pochyb, že s tímto obdobím je spojena řada historických mýtů a že je zatíženo ideologizující interpretací. Společná diskuze erudovaných odborníků se pokusí vnést jasnější světlo do širší diskuze o této nelehké době.

Doc. Vojtěch Novotný, Th.D. (* 1971) je akademický pracovník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje teologickou antropologii, eschatologii a dějiny teologie. Badatelsky se věnuje zejména dějinám české katolické teologie 20. století. Je mj. autorem knihy Katolická teologická fakulta 1939–1990 (2007).

PhDr. Jan Stříbrný (* 1950), jako historik a druhý viceprezident České křesťanské akademie je zodpovědný za výzkumné projekty, které se zaměřují zejména na historii církví za obou totalitních režimů. Nyní je koordinátorem projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Je mj. autorem studie Církve a náboženství v Protektorátu Čechy a Morava pro příručku náboženských a církevních dějin českých zemí 20. století, vydanou Collegiem Carolinem v Mnichově (2009).

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je historikem, vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematikou antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF MU v Brně, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o vývoji sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu.

Vstupné dobrovolné

Informace o akci také na stránkách www.kudyznudy.cz

Ohlasy v médiích

Intermezzo svobody

Panelová diskuse o období 1945 až 1948. areopag­.cz. Čtěte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce