STRAŠÁK KOMUNISMU?

STRAŠÁK KOMUNISMU?

Komunismus: historický nebo aktuální problém?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. června 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

O tom s námi přijdou debatovat Jaromír Štětina, Daniel Herman a Matěj Spurný

zobrazit podrobnosti
Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Mše D dur

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Mše D dur

Akce se uskutečnila v neděli 1. června 2014 v 18.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Hudební nastudování – Marika Pečená, Alena Hönigová

Sólisté: Pavla Flámová, Jaromír Nosek, Marta Fadljevičová, Tomáš Lajtkep

Sbor: Marie Chaloupská, Lada Leníčková, Daniela Slawińska, Daniela Javorčeková, Kateřina Andršová, Jan Němeček, Karel Vik, Tomáš Vrba

zobrazit podrobnosti
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

Akce se uskutečnila v neděli 1. června 2014 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jan Ostrý, Sylvie Schelingerová- flétna

Libor Mašek – violoncello

Alena Hönigová – cembalo

„Sturm und Drang“ nemá nic společného s opilostí, jak by to někoho mohlo spontánně napadnout. Hnutí „Bouře a vzdor“, které v druhé polovině 18. století nadchlo umělce, asi nejvíce proslavil Goetheho román „Utrpení mladého Werthera“. Přes kritiky současníků a řadu kategorických odsouzení, že nabádá mladé lidi k sebevraždě, se stal bestsellerem a dodnes jednou z nejúspěšnějších knih vůbec. Nešťastnou lásku totiž někdy zažije většina smrtelníků a Goethe v knize otevřeně popsal temné dříve jen tušené pocity, o nichž se neslušelo mluvit. Román je psán formou dopisů, které jsou dost rafinovaně fingované, aby vypadaly skutečné. I jistě tato forma přitáhla spoustu čtenářů, protože nahlížet do soukromých dopisů se po době absolutismu, který systémově vyžadoval otevřenost vůči společnosti, zkrátka zdálo velmi lákavé.

zobrazit podrobnosti
W. A. Mozart (1756 – 1791): Flétnové kvartety pro „Holanďana

W. A. Mozart (1756 – 1791): Flétnové kvartety pro „Holanďana

Koncert uspořádaný ve spolupráci se švýcarským Verein zur Förderung von Basler Absolventen auf dem Gebiet der Alten Musik (Spolek pro podporu basilejských absolventů v oblasti staré hudby).

Akce se uskutečnila v sobotu 31. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Anne Freitag – traverso

Anaïs Chen – housle

Martina Bischoff – viola

Daniel Rosin – violoncello

Cílem tohoto společenství je doprovázet vynikající absolventy Scholy cantorum basiliensis, renomovaného institutu pro výzkum a interpretaci staré hudby, na jejich cestě ze studia na pódium. Organizují a financují koncerty, projekty, nahrávky. O smysluplnosti jejich snažení svědčí řada slavných jmen, bývalých absolventů, kteří patří mezi světové špičkové interprety. Tuto spolupráci považujeme za velmi prestižní, protože jsme tak v přímém kontaktu s výzkumem, neustále kultivovanou tradicí i nejnovějšími trendy, které tato vysoká škola vždy udávala.

zobrazit podrobnosti
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Žalmy

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Žalmy

Akce se uskutečnila v sobotu 31. května 2014 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pavla Flámová (Čichoňová) – soprán

Alena Hönigová – cembalo

Carl Philippe Emanuel Bach byl nejúspěšnějším a nejnadanějším synem Johanna Sebastiana Bacha. Za kmotra mu šel Georg Philipp Telemann. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že se mu dostalo už v raném věku skvělého hudebního vzdělání. Otec ho však přes jeho zjevné nadání poslal studovat práva. Nebylo mu to nic platné, protože Philipp Emanuel se stejně ve svých čtyřiadvaceti letech rozhodl pro hudbu. Z klasického studia mu však zůstala láska k literatuře a přátelství s předními básníky své doby.

zobrazit podrobnosti
Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Duchovní a světské kantáty

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Duchovní a světské kantáty

K 300. výročí Nicolò Jommelliho zazní v barokním refektáři jeho komorní kantáty v novodobé premiéře.

Akce se uskutečnila v pátek 30. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Zahajovací koncert „Hudebního jara u Dominikánů“ prezentuje hudbu vysoce ceněného skladatele Nicolò Jommelliho, který je dnes znám především svými operami a oratorii, v poněkud intimnějším světle.

Barbara Kusa – soprán

Jana Chytilová, Jiří Sycha – barokní housle

Ivo Anýž – barokní viola

Libor Mašek – barokní violoncello

Alena Hönigová – cembalo a vedení

zobrazit podrobnosti
NA PRAHU SMRTI

NA PRAHU SMRTI

Svátost nemocných nebo poslední pomazání?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: fr. Antonín Krasucki OP, P. David Vopřada a Martina Špinková, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

Každý lidský život jednou skončí. Říká se, že je to jediná skutečná jistota člověka. Vážně mluvit o smrti je těžké. Na jednu stranu jsme si na smrt jaksi zvykli. Vidíme ji ve filmech a ve zprávách, čteme o ni v novinách i v bulváru. To se nás ovšem osobně netýká. Když se však dozvíme o smrtelné nemoci někoho blízkého či jsme s takovou situací sami konfrontováni, všechno se mění. Umíme se pak podívat smrti do tváře?

zobrazit podrobnosti
EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

Co utváří politický národ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Tomáš Němeček, Roman Joch, Maciej Ruczaj

Ačkoli evropská integrace zásadním způsobem ovlivňuje naše životy, přesto se většina obyvatel Evropy nadále cítí především občany svých národních států a evropskou politiku vnímá z národní perspektivy. Proč tomu tak je? Proč dosud nevznikl evropský politický národ?

zobrazit podrobnosti
Promluvy o milosti

Promluvy o milosti

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 14. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Již v roce 1956 vzniklo toto dílo jako duchovní cvičení pro řeholní sestry, které později sám autor upravil do knižní podoby. I po tolika letech však neztratilo nic ze své kvality, i když některé myšlenky mohou na čtenáře působit poněkud „archaickým“ dojmem.

zobrazit podrobnosti
PAPEŽOVÉ KONCILU

PAPEŽOVÉ KONCILU

Akce se uskutečnila v úterý 15. dubna 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi o této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka. Tito dva odborníci z Katolické teologické fakulty UK v Praze usednout k debatnímu stolu. Pohledem z ekumenického hlediska obohatí diskuzi prof. Jan Blah. Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK v Praze.

zobrazit podrobnosti
NÁVRAT KE CTNOSTEM

NÁVRAT KE CTNOSTEM

Akce se uskutečnila ve středu 9. dubna 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Tato kniha Petera Kreefta vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, ale není obyčejnou učebnicí morálky, byť to sám autor tvrdí. Ctnosti neslouží pouze k tomu, aby náš život dosáhl určitých kvalit, abychom byli spaseni a dosáhli blaženosti, našeho vytouženého cíle. Návrat ke ctnostem je nyní, v jednadvacátém století více než kdy jindy v historii, naprostou nutností k tomu, abychom jako civilizace přežili…

zobrazit podrobnosti
KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

zobrazit podrobnosti
MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU

MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU

Křesťanský pohled na sociální politiku

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem našeho večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Hosté: Lubomír Mlčoch, Michal Opatrný

zobrazit podrobnosti
SEDM POSLEDNÍCH SLOV

SEDM POSLEDNÍCH SLOV

Akce se uskutečnila ve středu 12. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Bývalý magistr dominikánského řádu se zamýšlí nad Ježíšovými posledními slovy, která pronesl při svém utrpení na kříži. Provádí čtenáře jejich hloubkou a dynamikou, odhaluje, jakým způsobem v nich můžeme spatřit tajemství láskyplného vztahu Otce a Syna a místo člověka v něm.

zobrazit podrobnosti
JE MOŽNÉ ODPUSTIT?

JE MOŽNÉ ODPUSTIT?

Blahodárný vliv a úskalí svátosti smíření

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

K debatnímu stolu zasednou: fr. Antonín Krasucki OP, patrolog P. David Vopřada, fr. Benedikt Mohelník OP a psycholog Jeroným Klimeš. Moderátorem bude fr. Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
OBČAN VS. RADNICE

OBČAN VS. RADNICE

aneb o smyslu komunální politiky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Zájem o dění okolo nás má nutně politický rozměr, ať už se zapojíme do stranické politiky, nebo ne. Smysl a fungování komunální politiky je tématem čtvrtého debatního večera cyklu „Křesťan a společnost“.

target=„_blan­k“> zde.

zobrazit podrobnosti
TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

Akce se uskutečnila ve středu 12. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Toto Tomášovo dílo není určeno studentům filosofie a teologie, není plné scholastických technických termínů a nehemží se množstvím vzletných řečnických výrazů, jak jsme u něj zvyklí. Jedná se o soubor kázání, kterými se Tomáš obracel k prostým věřícím. Najdeme v nich konkrétní praktické návody, jak žít dobrý křesťanský život a dosáhnout svatosti. To vše je navíc protkáno hojnými citáty z Písma, což jen dokládá autorovu lásku a úctu k Božímu slovu.

zobrazit podrobnosti
SRDCE KLÁŠTERŮ

SRDCE KLÁŠTERŮ

Setkání knih Tichá srdce a Celým srdcem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co je to klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

zobrazit podrobnosti
FRIEDHELM MENNEKES: (nad)PROSTOR

FRIEDHELM MENNEKES: (nad)PROSTOR

Přednáška s debatou

Akce se uskutečnila ve středu 5. února 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Prof. Mennekes pronese přednášku, která se zaměří hlouběji na problematiku prostoru: Jaké nové prostory otevírá umění, hudba a světlo? A jaké jsou předpoklady toho, aby do nich člověk mohl vstoupit?

zobrazit podrobnosti
BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

Akce se uskutečnila ve středu 8. ledna 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Bernard z Clairvaux (1090–1153) vytváří svá Kázání na Píseň písní v době, kdy byl tento biblický text opravdu jedním z nejoblíbenějších témat pro výklad. Na rozdíl od jiných interpretů, kteří vidí milostnou poezii Písně písní jako vyjádření vztahu Krista a církve, případně Krista a duše, vnáší Bernard do svého výkladu velmi osobní rysy a aplikuje tento vztah na Krista a vlastní duši.

zobrazit podrobnosti
VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

Hosté: Bohumil Doležal, Jiří Suk a další

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

zobrazit podrobnosti
DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA

DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA

Giovanni Francesco Marcorelli (1610–1651) a Azzolino Bernardino della Ciaja (1671–1755)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Alena Hönigová – cembalo

Závěrečný koncert Cyklu hudebních večerů v Dominikánské 8 opět uvádí hudbu, která na českých pódiích zazní vůbec poprvé. Centrem večera je tajuplný sen sv. Františka z Assisi. Uprostřed jedné mystické noci má najednou velmi zvláštní pocit. „Je to snad fantom noci?“ ptá se sám sebe a snaží se zorientovat v míhajících se stínech. Dozví se, že k němu promlouvá sám Bůh a ujišťuje ho o lásce, naději a nadcházejícím světle. Který člověk v úzkých by si v hloubi duše nepřál takové ujištění.

zobrazit podrobnosti
STAVY LIDSTVA A SVATOSTI

STAVY LIDSTVA A SVATOSTI

Raissa a Jacques Maritainovi

Akce se uskutečnila ve středu 11. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Kniha, o které budeme tentokrát debatovat, obsahuje tři eseje. Příběh Abrahámův se zabývá otázkou vývoje mravního svědomí lidstva. Jak je možné, že Abrahám se dopouštěl skutků, které bychom dnes označili jako těžký hřích, aniž by pocítil tíhu svědomí nebo byl za takové jednání Bohem potrestán? Vede snad Bůh postupně, krůček po krůčku, lidstvo k plné mravní odpovědnosti? Kníže tohoto světa je krátkým zamyšlením o moci Padlého anděla nad tímto světem a o jejím zlomení vtělením a výkupnou obětí Ježíše Krista. V eseji O církvi nebeské se dočítáme, jak velmi na nás světcům a lidem, kteří tento svět již opustili, záleží. Nezapomínáme na ně a na jejich ochotu pomoci? Uvědomujeme si, že církev putující a církev vítězná tvoří jedno tělo, jednu rodinu?

zobrazit podrobnosti
UMÍRÁM LÁSKOU

UMÍRÁM LÁSKOU

Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

zobrazit podrobnosti
KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA?

KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA?

Církev a víra perspektivou školního dějepisu

Akce se uskutečnila v úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?

zobrazit podrobnosti
ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤAN V POLITICE

KŘESŤAN V POLITICE

Hosté: Petr Gazdík, Ondřej Liška a Cyril Svodoba

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě. Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou a politickou angažovaností?

zobrazit podrobnosti
HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ

Literární večer mimořádně ve 20:00

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. listopadu 2013 ve 20.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

zobrazit podrobnosti
CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO

CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO

Abrahámova oběť a další manuskripty z klášterní knihovny v Einsiedeln

Akce se uskutečnila ve středu 13. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kesselberg Ensemble (CH), umělecké vedení Ilze Grudule

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna ukryté poklady patří.

zobrazit podrobnosti
O PAMÁTKOVÉ PÉČI II.

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II.

Novotvar v historickém jádru

Akce se uskutečnila ve středu 6. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ A MARXISTÉ

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ

Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

Akce se uskutečnila v úterý 5. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

zobrazit podrobnosti
VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

zobrazit podrobnosti
OBHAJOBA POLITIKY

OBHAJOBA POLITIKY

První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Prof. Jan Sokol a novinář Petr Fischer přijdou debatovat o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

zobrazit podrobnosti
J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY

J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY

Philippe Bernold a Jan Ostrý – flétny, Alena Hönigová – cembalo, Libor Mašek – violoncello

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 – 1723). Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690–1768), s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.

zobrazit podrobnosti
NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

Akce se uskutečnila ve středu 9. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

zobrazit podrobnosti
PRAHA: SITUACE – PUNKTUM

PRAHA: SITUACE – PUNKTUM

Výstava fotografií fr. Šimona Hlavatého ve Fribourgu

Akce se uskutečnila v pondělí 7. října 2013 v 17.00 hod.

Místo konání: Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

Fotografické snímky jsou jako Labyrint… Slovy Nietzscheho: „Labyrintický člověk nehledá pravdu, ale svoji Ariadnu…“ (Roland Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii)

zobrazit podrobnosti
ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

repríza úspěšné dramatizace barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknuté poezií Fridricha Bridela

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. října 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé přivítáme v Dominikánské 8 herečky Marcelu Šikovou a Irenu Pulicarovou, které za doprovodu loutny Jana Krejči možná leckoho překvapí tím, jak vášnivé, aktuální i vtipné mohlo být barokní kázání. Texty nastudovala Ada Fryntová.

zobrazit podrobnosti
PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ

PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ

exercicie / víra v prostoru

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. září 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Tyto netradiční exercicie chtějí uchopit významná duchovní místa Prahy a to trochu jiným než turistickým nebo kunsthistorickým způsobem. Zkrátka zkusit pomalu projít Prahou jako krajinou duchovní. Zkusit naslouchat vybraným významným a výrazným prostorům a obsahům, které je formovaly.

zobrazit podrobnosti
NALÉZÁM JEHO TVÁŘ …

NALÉZÁM JEHO TVÁŘ …

Dvakrát devět fotogafií v prostorách kláštera

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvakrát devět portrétů žen různého věku a profese. Kupříkladu: čajovnice, germanistka, knihovnice, malířka – matka, spisovatelka, studentka, technička, vědecká pracovnice, zpěvačka.

Osmnáct příběhů pro ty, kteří se umějí zastavit, dívat a divit.

zobrazit podrobnosti
POCTA J. K. VAŇHALOVI

POCTA J. K. VAŇHALOVI

Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

zobrazit podrobnosti
LÁSKA A TICHO

LÁSKA A TICHO

První večer cyklu Dominikánský literární salón

Akce se uskutečnila ve středu 11. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

zobrazit podrobnosti