SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

Akce se uskutečnila ve středu 10. června 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Diskuzní večery nad knihami nakladatelství Krystal OP

Večerem provází patrolog, autor a překladatel knihy David Vopřada

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

Obchodní centra – novodobé chrámy?

Akce se uskutečnila ve středu 3. června 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dny víry

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Anna Háblová, Jiří Šafr, Benedikt Mohelník

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

zobrazit podrobnosti
LE RETOUR DE LA PAIX

LE RETOUR DE LA PAIX

Války o španělské dědictví a Utrechtský mír (1713 – 1715)

Akce se uskutečnila v neděli 31. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kantáty a „petits motets“ Michele Pignolet de Montéclaira, André Campry a Françoise Couperina.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
EVROPA TANČÍ

EVROPA TANČÍ

Hudba na mírovém kongresu ve Vídni (1815)

Akce se uskutečnila v sobotu 30. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba Ludwiga van Beethovena a Ignaze Moschelese.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
DONA PACEM

DONA PACEM

Hudba ve službách diplomacie a smíření - Třicetiletá válka a Vestfálský mír

Akce se uskutečnila v pátek 29. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba Heinricha Schütze, Alberta Heinricha a Samuela Scheidta.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
LES NATIONS

LES NATIONS

Hudba ve službách diplomacie a smíření - Evropa v hudbě 18. století

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Díla François Couperina (z „Les Nations“), Georga Philippa Telemanna (z Völker- und Nationen-Suiten) a André Campry (z „L’Europe galante“).

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

"KDYŽ NEMŮŽEM POROZPRÁVĚT..."

"...aspoň písemně vyměňujme myšlénky..."

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z dopisů velké ženy české literatury Boženy Němcové i z jejího slavného díla Babička budou číst Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Hudebně doprovodí Lenka Pospíšilová.

zobrazit podrobnosti
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

Akce se uskutečnila ve středu 13. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Moderuje: Tomáš Machula

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

zobrazit podrobnosti
MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

Mariina role v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Kateřina Brichcínová, Jan Houkal

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Debatní večer a autorské čtení básníků

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Borkovec, Jonáš Hájek, Marie Iljašenko

Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
KRAJINAMI UMĚNÍ

KRAJINAMI UMĚNÍ

Debata nad právě vycházející knihou rozhovorů s profesorem dějin umění Janem Roytem, které s ním vedl literární historik Martin Bedřich.

Akce se uskutečnila ve středu 29. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Martin Bedřich, Jan Royt

Moderuje: Norbert Schmidt

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou.

zobrazit podrobnosti
AŽ NA VĚKY VĚKŮ

AŽ NA VĚKY VĚKŮ

církev a věčnost

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Sokol

Už na zemi se církev vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou. Dokud však nenastane nové nebe a nová země, putující církev má podobu tohoto pomíjejícího světa. Žije mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. (Srov. LG 48).

Církev je ve světě, ale není z tohoto světa. Přesto je silně poznamenána tímto světem a lidskou slabostí. Je společenstvím vykoupených a přesto sestává z hříšníků. Odkud se bere a jaký smysl má toto napětí mezi velikými věcmi, ke kterým církev směřuje a prostředností, na kterou tak často narážíme? Co znamená ono naplnění ve věčnosti, které očekáváme? Není to jen laciná útěcha? Jaký je vztah mezi církví pozemskou a nebeskou a co znamená pro náš každodenní život?

zobrazit podrobnosti
ROZJÍMÁNÍ NAD OSOBNOSTÍ CHARLESE PÉGUYHO

ROZJÍMÁNÍ NAD OSOBNOSTÍ CHARLESE PÉGUYHO

jako socialisty, křesťana a mystika

Akce se uskutečnila v pátek 17. dubna 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Matěj Široký

Spolek Přátel filosofie ve spolupráci s Dominikánskou 8 pořádá veřejnou přednášku s Matějem Širokým s následnou diskuzí o osobnosti Charlese Péguyho, francouzského spisovatele, filosofa a básníka.

Charles Péguy (1873 – 1914) představuje komplikovanou a v určitém smyslu rozervanou osobnost, pro kterou se hledání pravdy, solidarity a milosti stává ústředním tématem jeho života. Myslitel mnoha intelektuálních zvratů, kritik modernismu, avšak přeci sám v mnohém náš opravdový současník! Jak nás jeho boj za spravedlivou společnost může inspirovat dnes…?

zobrazit podrobnosti
FRANTIŠEK BLÁZEN

FRANTIŠEK BLÁZEN

Jan Horák

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Repríza úspěšného představení jednoho herce: step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

zobrazit podrobnosti
SVATÍ NEBO ZBYTEČNÍ?

SVATÍ NEBO ZBYTEČNÍ?

zasvěcený život v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedicta Hübnerová OP, Jan Poříz OCD

Řeholníci byli občas považováni za elitní křesťany, téměř automaticky svaté. Na druhou stranu se objevuje i kritika, považující zasvěcený život za nepřirozený a nesmyslný. Jaké je místo a role řeholníků a řeholnic v životě církve 21. století?

zobrazit podrobnosti
NIKDO NENÍ DOKONALÝ

NIKDO NENÍ DOKONALÝ

povolání ke svatosti

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Dřímal, Vojtěch Novotný

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19, 2). Není to příliš vysoká laťka? Není troufalé brát si samotného Boha za měřítko a vzor? Svatost pro několik málo vyvolených, od Boha vybranou elitu – proč ne. Ale co běžní smrtelníci?

V čem spočívá svatost, proč je povoláním každého křesťana a jak o ni usilovat, to je téma dalšího večera Rozprav o církvi.

zobrazit podrobnosti
SYNOD O RODINĚ

SYNOD O RODINĚ

očima papežského teologa

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. března 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Wojciech Giertych, Jindřich Šrajer

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím? Pod pokličku synodu o rodině nahlédneme s teologem papežského domu Wojciechem Giertychem OP.

zobrazit podrobnosti
THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

Akce se uskutečnila ve středu 11. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Moderuje Vojtěch Soudský

Boha poznáváme v druhých lidech a skrze zkoumání sebe sama. Sebe nemůžeme poznat jinak než prostřednictvím Boha a ostatních lidí a naše bližní vidíme pravdivě, jedině tehdy, když pravdivě nahlížíme Boha a sebe…

zobrazit podrobnosti
FRANTIŠEK BLÁZEN

FRANTIŠEK BLÁZEN

Jan Horák

Akce se uskutečnila v úterý 10. března 2015 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

zobrazit podrobnosti
4 ULIČNÍCI

4 ULIČNÍCI

vernisáž výstavy fotografií

Akce se uskutečnila v pátek 6. března 2015 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výstava pouličních fotografií 4 autorů, které spojuje neukojitelná potřeba šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí.

Výstava začíná vernisáží v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera 6. března 2015 v 19:00 hod a potrvá do 30. června 2015

zobrazit podrobnosti
PROSTÍ VĚŘÍCÍ?

PROSTÍ VĚŘÍCÍ?

laici v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

zobrazit podrobnosti
JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Osobnost Josefa Toufara představuje živé společenské téma, které přesahuje hranice církve a různým způsobem vstupuje do veřejného prostoru. Proces Toufarova blahořečení je jen jedním ze způsobů, jak se česká společnost může vztahovat k odkazu katolického kněze, umučeného StB – o Josefu Toufarovi se píší knihy, točí filmy, inscenují divadelní hry či skládají opery.

zobrazit podrobnosti
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

330. výročí narození

Akce se uskutečnila v úterý 24. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Koncert a prezentace nově vyšlé knihy Christophera Hogwooda: Georg Friedrich Händel, která vychází při příležitosti 330. výročí narození G. F. Händela

Georg Friedrich Händel (1685–1759) byl a zůstává jedním z největších géniů hudební historie, „jehož pověst je neotřesitelně založena na jediné skladbě – Mesiáši.“

zobrazit podrobnosti
SLUŽEBNÍCI PRAVDY

SLUŽEBNÍCI PRAVDY

učitelský úřad církve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. února 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník, Jaroslav Šebek, David Vopřada

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

zobrazit podrobnosti
JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

Akce se uskutečnila ve středu 11. února 2015 v 18.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé středověké mystiky.

zobrazit podrobnosti
ISLÁM VE FRANCII

ISLÁM VE FRANCII

Akce se uskutečnila v úterý 10. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nedávný teroristický útok na redakci týdeníku Charlie Hebdo vyvolal kromě celosvětového pohnutí i řadu vášnivých debat na téma islámu v Evropě. Radikální názory a obavy zaznívají i u nás, ačkoli v Česku zkušenost s imigrací z muslimských zemí nemáme. Jak tedy vypadá soužití muslimů a většinové populace ve Francii doopravdy? Jaké má po nedávných událostech perspektivy?

zobrazit podrobnosti
PSYCHOLOGIE A MILOST

PSYCHOLOGIE A MILOST

Pomoc a úskalí moderní psychologie ve vztahu k duchovnímu životu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jakým způsobem se moderní psychologie snaží uzdravit člověka? Kdy může napomoci růstu v duchovním životě a kdy mu být naopak překážkou? Je možné dnes hovořit o křesťanské psychologii?

zobrazit podrobnosti
OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI

OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI

od jurodivých k Pussy Riot

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 18.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Hosté: Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg, Petra Procházková, Luboš Dobrovský

zobrazit podrobnosti
(NE)MOC V CÍRKVI

(NE)MOC V CÍRKVI

hierarchie mezi teologií a politikou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Šebek, Ludvík Grundman

Ježíš Kristus dal do vínku své církvi a zejména těm, kdo v ní mají konat službu a zastávat řídící pozice, pokoru a chudobu… jak se jim podařilo s těmito ctnostmi naložit během staletí?

zobrazit podrobnosti
IDEA UNIVERZITY DNES

IDEA UNIVERZITY DNES

John Henry Newman

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

K čemu je dobré vysokoškolské vzdělání? Má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, nebo má poznání smysl samo o sobě? V knize Idea univerzity hájí John Henry Newman ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. O Newmanově myšlenkovém odkazu, dnešním českém vysokém školství a vztahu víry a rozumu diskutují Jan Trnka a Karel Šima.

zobrazit podrobnosti
ZLO

ZLO

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 10. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Palčivému tématu zla se věnují dvě publikace našeho nakladatelství. Filosoficky a teologicky ho pojednává kardinál Journet, existenciálně a prakticky Bernard Bro (Moc zla). Oba přístupy si zaslouží pozornost, i když se často zdají být v rozporu: co je mi platné znát ontologickou podstatu zla, když rozdírá moji duši, můj život? Ale snad přece … vždyť nejtěžší boj bývá sváděn s nepřítelem, který má zakryté hledí.

zobrazit podrobnosti
(SOU)ŽITÍ?!? KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

(SOU)ŽITÍ?!? KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

Akce se uskutečnila v pondělí 8. prosince 2014 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Luboš Kropáček, Pavel Hošek, Hassan Ezzedine, Pavel Svoboda

Jak se vyvíjely vztahy křesťanů a muslimů na území dnešní Sýrie a Iráku? U koho nacházejí tamní křesťané útočiště? Co má společného teroristická organizace Islámský stát s muslimy a islámem? Jaká je role Kurdistánu a Turecka? O těchto a dalších otázkách budou mluvit hosté panelové diskuze v Dominikánské 8.

zobrazit podrobnosti
LIDE MŮJ...

LIDE MŮJ...

Boží lid ve Starém i Novém zákoně

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Vojtěch Brož, Damián Němec

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

zobrazit podrobnosti
JÁ DOUFÁM V TEBE...

JÁ DOUFÁM V TEBE...

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Setkání nad dopisy statečných žen Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Večera se zúčastní také ti, kdo pamatují životní příběhy těchto mimořádných žen.

zobrazit podrobnosti
KDO NENÍ S NÁMI...

KDO NENÍ S NÁMI...

aneb kdo patří do církve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Radek Tichý, Filip Boháč

Mimo církev není spásy. Znamená to tedy, že kdo není řádný katolík, nemůže přijít do nebe? Nebo je to celé složitější? Co vlastně znamená ono patřit do církve?

zobrazit podrobnosti
25 LET SVOBODY

25 LET SVOBODY

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Daniel Kroupa, Pavel Černý, Benedikt Mohelník OP

Čtvrt století po dramatických událostech podzimu 1989 nás vybízí k tomu, zamyslet se nad tím, z jakých kořenů naše svoboda vyrůstá a jaké plody přinesla – a to nejen ve společnosti, ale i v církvi. Euforie prvních let nesmí být zadušena skepsí současnosti. Zdravá reflexe by měla otevírat jak témata bolestivá, tak radostná, hrdost nad úspěchy nesmí být snižována přiznáním chyb a omylů. Jak tedy hledět na uplynulých pětadvacet let z křesťanské perspektivy?

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O POSLEDNÍCH VĚCECH

PROMLUVY O POSLEDNÍCH VĚCECH

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 12. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Dušičkový čas nám staví před oči „poslední věci člověka“ (dokážeme si vůbec vzpomenout, které to jsou?).

zobrazit podrobnosti
NEVĚSTA KRISTOVA

NEVĚSTA KRISTOVA

církev a duchovní život

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Houkal

Církev bývá někdy obrazně nazývána nevěstou Kristovou, tajemným tělem Kristovým a podobně. Je to jenom trocha poezie, nebo se za těmito obrazy skrývá teologická výpověď?

zobrazit podrobnosti
BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. října 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Peter Morée a Tomáš Petráček

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity.

zobrazit podrobnosti
NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT...

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT...

dějiny spásy teologicky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Vojtěch Novotný, David Vopřada

Jakým způsobem jediný Bůh ve třech osobách působí v dějinách spásy, co z toho vyplývá pro naši spásu a co to vypovídá o církvi, to je tématem druhého večera Rozprav o církvi.

zobrazit podrobnosti
DIGITAL GRAFFITI

DIGITAL GRAFFITI

-- interaktivní audiovisuální performance --

Akce se uskutečnila v neděli 19. října 2014 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Reálná barva se digitalizuje. Město se stává galerií. Světlo se stává nástrojem tvorby.

Ve dnech 16.–19. října se ve spolupráci s Dominikánskou 8 autoři projektu zapojí do festivalu Signal a podpoří tak myšlenku festivalu jakožto oslav světelných instalací v centru města. Performance vždy od 18 do 22 h.

zobrazit podrobnosti
CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

teologický pohled na církev

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prokop Brož, Benedikt Mohelník

Dan Brown by hledal šokující tajemství, pečlivě ukrývaná v hlubokých vatikánských kobkách. Sociologové by nejspíš na církvi našli jistá specifika, ale tajemného vcelku nic. Jaký je ale pohled teologie?

zobrazit podrobnosti
ZDE JSEM

ZDE JSEM

Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Akce se uskutečnila ve středu 8. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

V této drobné knížečce se autor, Vittorio Francesco Viola OFM, zamýšlí nad tím, jak obřad svěcení vytváří kněze, jeho život a jeho povolání.

zobrazit podrobnosti
SUZANNE RENAUD

SUZANNE RENAUD

Akce se uskutečnila v úterý 30. září 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večer, věnovaný francouzské básnířce Suzanne Renaudové (1889–1964), připomene její tvorbu i osudy, nedělitelně spjaté se zemí jejího muže, Bohuslava Reynka.

zobrazit podrobnosti