OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

středa 29. března 2017 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Hosté: Pavla Melková, Michal Škoda. Moderuje Norbert Schmidt.

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

čtvrtek 30. března 2017 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

o jazyce liturgie

čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: David Vopřada, Ondřej Koupil

Zavedení národních jazyků do liturgie s sebou přineslo nové otázky: Máme při liturgii mluvit, běžným, srozumitelným jazykem, nebo slavená tajemství spásy vyžadují specifický posvátný jazyk? Na jaké problémy narážíme při překladu liturgických textů? Je pro náš život z víry důležité, abychom liturgickým textům rozuměli? Nevyplývá důraz na srozumitelnost z příliš racionalistického pojetí liturgie, které nenechává prostor pro tajemství?

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
PROČ BÝT KŘESŤAN

PROČ BÝT KŘESŤAN

Timothy Radcliffe

středa 19. dubna 2017 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Podle toho všichni poznají…

Vymýšlíme nejrůznější evangelizační metody a prostředky, stěžujeme si, že mladí lidé dnes o křesťanství nic nevědí. A přitom by stačilo tak málo – aby na nás bylo vidět. Jaké charakteristické známky křesťanské existence by mohly oslovit dnešního člověka?

Debatu čtenářů moderuje Daniel Soukup, překladatel.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR

JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR

Jaroslav Šonský – housle (Švédsko/ČR) & Sylvaine Wiart – klavír (Francie)

úterý 25. dubna 2017 v 19.00 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Program:

Johannes BRAHMS (1833 – 1897) – Sonátová věta pro housle a klavír Scherzo, Allegro

Ludvig van BEETHOVEN – Sonáta č. 5, F-dur, op. 24 zvaná Jarní

Antonín DVOŘÁK – Mazurek

Bohuslav MARTINŮ – Sonáta č. III. pro housle a klavír

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, OSOBA A DÍLO

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, OSOBA A DÍLO

Jean-Pierre Torrell

středa 10. května 2017 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Portrét svaté učenosti

Rozsáhlé Tomášovo dílo jako by se nedokázalo směstnat do jednoho lidského života, navíc tak krátkého. Podrobná rekonstrukce jeho života a díla v chronologické posloupnosti ukazuje, že je to možné, a přináší mnohé zajímavé objevy a souvislosti.

Debatu čtenářů moderuje Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ

DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ

sv. Kateřina Sienská (2. opravené vydání)

středa 14. června 2017 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

„Má nejdražší dcero“

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.

Debatu čtenářů moderuje Kateřina Ptáčková (autorka monografie o Kateřině Sienské), revize překladu.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo