ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Milí přátelé Dominikánské 8,

Kromě probíhajících akcí bychom Vás pro informaci rádi upozornili, že v případě zájmu o audio nahrávky z našich akcí si můžete zažádat o jejich zaslání na e-mailové adrese dominikanska8@op.cz 

Fotografie z akcí od fr. Šimona Hlavatého OP.

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

středa 25. května 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Hosté: Daniel Raus, Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek. Moderuje Petr Vizina.

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

zobrazit podrobnosti
CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

čtvrtek 26. května 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

zobrazit podrobnosti
AMORIS LÆTITIA

AMORIS LÆTITIA

úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. června 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce