DIASPORA

DIASPORA

čtvrtek 21. března 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tématický okruh (cyklus): Revue Salve

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann. Moderuje Norbert Schmidt.

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
TOMÁŠ VALENA

TOMÁŠ VALENA

středa 3. dubna 2019 v 18.00 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Leon Marc, Josef Pleskot, Jörg Stabenow.

Vzpomínkový večer připomene osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissenschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

Debatní večer a autorské čtení

čtvrtek 4. dubna 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Kamil Bouška, Vít Janota, Karel Škrabal. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
PROMLUVY O VYKOUPENÍ

PROMLUVY O VYKOUPENÍ

Charles Journet

středa 10. dubna 2019 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo