JEŽÍŠI KRISTE!

JEŽÍŠI KRISTE!

Kristova jména

úterý 18. září 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

V židovském způsobu uvažování je jméno klíčem k poznání osoby. Proč je důležité zabývat se Ježíšovými jmény? Co znamenají jména Ježíš? Kristus? Syn Boží? Pán?

Táže se Nicole Rážová, odpovídá Filip Boháč OP.

Katechismus katolické církve, články 422–455.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce