JARNÍ SERENÁDA

JARNÍ SERENÁDA

Chouvel – Martinů – Suk – Vivaldi   

pondělí 20. května 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Bohuslav Martinů: Serenáda pro smyčce (úprava Jaroslav Pelikán)

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orchestr – Jaro, Léto

Jean Marc Chouvel: IANVS

Josef Suk: Serenáda

Koncert pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Koná se pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo.

Děkujeme za laskavou finanční podporu MČ Praha 1 a Nadaci Život umělce.

Koncert představí vynikající mladou německou houslistku Annu Katharinu Thoma (21), vítězku řady soutěží, poprvé v Praze. Připomene též pobyty A. Vivaldiho v Praze a fakt, že Čtvero ročních období zkomponoval pro české hudebníky na objednávku českého šlechtice, hraběte Morzina. 

Vivaldiho hudbu – části Jaro a Léto – orámují dva další skvosty pro smyčcové nástroje. Na začátku půvabné dílko Bohuslava Martinů, původně zkomponované pro smyčcový kvartet, které pro soubor Martinů Strings Prague upravil skladatel (a také vynikající flétnista) Jaroslav Pelikán. Na závěr večera zazní nádherná Sukova Serenáda Es dur pro smyčce, zkomponovaná v mládí 18 let skladatele. Obdivuhodně dokonalé dílo je plné mladistvého elánu a touhy a stalo se jedním z klenotů české smyčcové literatury. Celý program nese – jak svým obsahem, tak vystoupením mladého talentu – svěží poselství jara, a proto dostal název Jarní serenáda.

 

• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce