O TROJICI

O TROJICI

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 12. června 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

zobrazit podrobnosti
ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

Johann Sebastian Bach

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hudebními ukázkami a celým večerem bude provázet fr. Błażej Matusiak OP.

zobrazit podrobnosti
JARNÍ SERENÁDA

JARNÍ SERENÁDA

Chouvel – Martinů – Suk – Vivaldi   

Akce se uskutečnila v pondělí 20. května 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bohuslav Martinů: Serenáda pro smyčce (úprava Jaroslav Pelikán)

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orchestr – Jaro, Léto

Jean Marc Chouvel: IANVS

Josef Suk: Serenáda

Koncert pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Koná se pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo.

Děkujeme za laskavou finanční podporu MČ Praha 1 a Nadaci Život umělce.

Koncert představí vynikající mladou německou houslistku Annu Katharinu Thoma (21), vítězku řady soutěží, poprvé v Praze. Připomene též pobyty A. Vivaldiho v Praze a fakt, že Čtvero ročních období zkomponoval pro české hudebníky na objednávku českého šlechtice, hraběte Morzina. 

zobrazit podrobnosti
MONASTICKÝ POKOJ

MONASTICKÝ POKOJ

Thomas Merton

Akce se uskutečnila ve středu 15. května 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O VYKOUPENÍ

PROMLUVY O VYKOUPENÍ

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 10. dubna 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

Debatní večer a autorské čtení

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Kamil Bouška, Vít Janota, Karel Škrabal. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
TOMÁŠ VALENA

TOMÁŠ VALENA

Akce se uskutečnila ve středu 3. dubna 2019 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Leon Marc, Josef Pleskot, Jörg Stabenow.

Vzpomínkový večer připomene osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissenschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

zobrazit podrobnosti
DIASPORA

DIASPORA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann. Moderuje Norbert Schmidt.

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

zobrazit podrobnosti
SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP.

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

zobrazit podrobnosti
O ROVNOSTI LIDÍ

O ROVNOSTI LIDÍ

Jacques Maritain

Akce se uskutečnila ve středu 13. března 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.

zobrazit podrobnosti
GLORIOSE DEI MARTYR

GLORIOSE DEI MARTYR

Koncert – chorální oficium o sv. Václavu

Akce se uskutečnila v sobotu 9. března 2019 v 17.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hudební ponor do vrcholného středověku čeká návštěvníky koncertu v krásných prostorách barokního refektáře kláštera. Z Horního Slezska zavítá do Prahy soubor Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – mužský pěvecký sbor, který se specializuje zejména na gregoriánský chorál, ale i ranou polyfonii a tradiční jednohlasé i vícehlasé písně. Na svém pražském koncertě představí vybrané úryvky oficia o sv. Václavu Gloriose Dei Martyr z rukopisu, který vznikl na konci 13. století v Krakově.

zobrazit podrobnosti
KŘÍŽ UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ

KŘÍŽ UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ

20. a 21. století

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. března 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Norbert Schmidt – přednáška

Josef Pleskot – nový kříž v nové fortně kláštera

Na začátku doby postní, která vede k Velikonocům, si ve dvou vstupech a následné debatě přiblížíme, jak o tématu kříže přemýšleli a přemýšlejí někteří přední světoví a čeští umělci ve 20. a 21. století.

zobrazit podrobnosti
SYNODA O MLÁDEŽI

SYNODA O MLÁDEŽI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. února 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Host: Mons. Tomáš Holub

Co přinesla synoda o mladých? Jak může přispět k reformě církve, k odvážné kulturní konverzí a změně každodenní pastorační praxe? Jak v církvi vytvořit pro mladé prostor naslouchání a uceleného doprovázení? Jak je více zapojit do života církve, vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost? Co je třeba změnit, aby se církev vyjadřovala jasně, lidsky a empaticky na téma vztahů, rodiny a sexuality a pomohla tak mladým zorientovat se v životě, ačkoli je dnes sexuální morálka běžnou příčinou nepochopení a vzdálení od církve? Dokáže církev znovu tvůrčím způsobem vstoupit do současné kultury, včetně digitálního světa?

zobrazit podrobnosti
KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO

KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO

Jaroslav Šonský (housle) – Švédsko/ČR, Gesine Tiefuhr (cembalo) – Německo

Akce se uskutečnila ve středu 27. února 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Sonáta in Re – F XIII č. 6 pro housle a basso continuo, (realizace pro housle a cembalo Ottorino Respighi)

Moderato a fantasia – Allegro moderato – Largo – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Sonáta č. 2 A-dur pro housle a cembalo

Andante – Allegro assai – Andante un poco – Presto – Vivace

Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) – Dvě sonatiny pro cembalo solo

Bohuslav Martinů (1889 – 1958) – Dvě skladby pro cembalo

Tomaso Antonio Vitali (1663 – 1745) – Chaconne g-moll

Molto moderato

zobrazit podrobnosti
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ MYŠLENÍ

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ MYŠLENÍ

kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho

Akce se uskutečnila v pondělí 25. února 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Host: Holger Zaborowski

Guardiniho malá knížečka O duchu liturgie vyšla před více jak sto lety v roce 1918. Jaký byl kontext jejího vzniku? Jaké jsou její hlavní teze? A jak vypadal její druhý život, jak a kde všude zapůsobila? A může nám Guardini říci něco ještě i dnes? Nad Guardiniho slavnou knihou a vůbec osobností a myšlením Romano Guardiniho se sejdeme s předním znalcem jeho díla, filosofem Holgerem Zaborowskim.

zobrazit podrobnosti
PROČ CHODIT DO KOSTELA?

PROČ CHODIT DO KOSTELA?

Timothy Radcliffe

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tato kniha nabízí mnohem víc než pár dobrých důvodů, proč vstát v neděli ráno z postele a jít do kostela na mši, která (většinou) nepřináší žádné velké vzruchy či dramata. Jen zdánlivě! Ve skutečnosti se zde ve třech dějstvích odvíjí dramatická proměna našeho lidství v to, co Bůh zamýšlel projektem „člověk“.

zobrazit podrobnosti
SONIVORES

SONIVORES

Zvukové intervence studentů / Sound interventions by students

Akce se uskutečnila v pondělí 14. ledna 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ochutnávkový večer namíchaný z ukázek zvukových kompozic studentů Prague College, CAS – FAMU, DAMU. Předkrmem bude přednáška Venduly Guhové o jídle jako uměleckém materiálu v konceptuálním umění v průběhu 20. století.

zobrazit podrobnosti
PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

Servais Pinckaers

Akce se uskutečnila ve středu 9. ledna 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

zobrazit podrobnosti
ŘEKA, KTERÁ TEČE POZPÁTKU

ŘEKA, KTERÁ TEČE POZPÁTKU

divadelní představení pro děti i dospělé

Akce se uskutečnila ve středu 19. prosince 2018 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Poetický příběh se zpěvy na pomezí pohádky a fantasy podle stejnojmenné knihy Jean-Claude Mourlevata.

Malý Tomek se vydává na dobrodružnou cestu za vodou, která dává nesmrtelnost. Podaří se mu překonat všechny nástrahy kouzelných lesů, luk a moří a najít zázračný pramen vody? A setká se nakonec s tajemnou dívkou Hannah, na kterou nemůže zapomenout?

zobrazit podrobnosti
ADVENTNÍ KONCERT

ADVENTNÍ KONCERT

Martinů Strings Prague

Akce se uskutečnila v pátek 14. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jaroslav Šonský – dirigent, umělecký vedoucí

Olga Černá – mezzosoprán

Iva Bažantová – cembalo

Poděkování za podporu Městské části Praha 1 a Nadaci život umělce, bez jejichž finanční podpory by se koncert nemohl uskutečnit.

zobrazit podrobnosti
KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE II

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE II

David Vopřada

Akce se uskutečnila ve středu 12. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se do  služby biskupů, kněží a jáhnů promítla změněná historická situace po Milánském ediktu? Jak církev ve svých služebnících uchopila nové společenské výzvy? Nové, lákavě vyhlížející „degustační prkénko“ patristických textů ze 4. a 5. století.

zobrazit podrobnosti
SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

Vánoční speciál

Akce se uskutečnila v úterý 11. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Články naší víry vycházejí z Písma svatého. Jsou plodem staleté reflexe církve nad Zjevením a vracejí nás k Písmu, aby nám umožnily pronikat hlouběji do jeho významu. Při tomto setkání budeme číst zprávu o Ježíšově narození v Lukášovo evangeliu ve světle víry církve, jak jsme o ní při uplynulých setkáních uvažovali.

Moderuje Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti
ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťané a Starý zákon

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

hosté: Peter Dubovský SJ, Libor Marek

Večer zahájí úvodní příspěvek Petra Dubovského S jakými obtížemi se křesťané setkávají (či mohou setkat) při četbě Starého zákona a jak s nimi mají zacházet. Naváže na něj Libor Marek s příspěvkem Izaiáš ve světle adventní doby, který bude na příkladu proroka Izaiáše vybrané „obtíže“ a zacházení s nimi ilustrovat. Po obou příspěvcích bude následovat debata mezi panelisty a dotazy z publika.

zobrazit podrobnosti
SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

aneb Tajemství světa a člověka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Krása, moudrost a tajemno v literární a hudební tvorbě benediktinské mystičky, skladatelky a učitelky církve.

Přednáška s hudebními vstupy. Moderuje Błażej Matusiak OP.

zobrazit podrobnosti
OVÁL 04

OVÁL 04

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 28. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

hosté: Jaromír Typlt a Vít Rozkovec

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

zobrazit podrobnosti
BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

Kristovo narození a dětství

Akce se uskutečnila v úterý 27. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Proč Kristus nepřišel na svět jako dospělý člověk? Jaký význam mají události jeho dětství? Jak se starozákonní proroctví naplňují na jeho životě? Proč žil vtělený Bůh třicet let ve skrytosti? Proč pracoval jako řemeslník v zapadlé galilejské vesnici?

Táže se Eliška Peřichová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
VZNIK REPUBLIKY A KATOLÍCI

VZNIK REPUBLIKY A KATOLÍCI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jaroslav Šebek, Jakub Štofaník

Jaká byla role katolíků při vzniku československé republiky? Jaké postoje zaujaly různé skupiny uvnitř církve k vznikajícímu státu a jak se vyvíjely? Jak se vyvíjel vztah církve a mladého státu v prvních letech jeho existence? Jak se církev dokázala vypořádat s novou situací?

zobrazit podrobnosti
O VÍŘE. O NADĚJI. O LÁSCE. TŘI FILOSOFICKÉ TRAKTÁTY.

O VÍŘE. O NADĚJI. O LÁSCE. TŘI FILOSOFICKÉ TRAKTÁTY.

Josef Pieper

Akce se uskutečnila ve středu 14. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak obstát ve světě, kde se stalo normou nevěřit ničemu a věřit všemu, zoufat si v honbě za falešným štěstím, přivlastňovat si místo milovat? Víra, naděje a láska jsou jedinou přiměřenou odpovědí. Znamenají bytostné povýšení člověka, pravé uskutečnění jeho podstaty – být dobrý.

zobrazit podrobnosti
STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

Tajemství Kristova života

Akce se uskutečnila v úterý 13. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jaký význam má Ježíšovo jednání v tomto světě? Mohou skutky jednoho člověka zachránit celý svět? Co nám různé události Ježíšova života sdělují o něm samotném a o naší spáse? Co znamená, že zakusil naše slabosti? Potřeboval se Bůh stát člověkem, aby nás pochopil?

Táže se Salome Mecová, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
NÁRODNÍ TRAGÉDIE

NÁRODNÍ TRAGÉDIE

Filmová vyprávění o mnichovské krizi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté večera: Jaroslav Pinkas, Ivan Šedivý, Jan Drnek, Ondřej Bělica

Mnichovská krize patří k významným místům české kulturní paměti. Její odraz najdeme v celé řadě filmů a televizních seriálů. Přednáška nabídne komentované ukázky, jež budou ilustrovat proměny zobrazování této historické události. Jak se (ne)liší „normalizační” obrazy mnichovské krize od těch současných? V jakých žánrech se obraz Mnichova objevuje? Proč vzpomínáme na Mnichov jako na národní tragédii?​​

Diskusi moderuje Kamil Činátl.

Večer je součástí doprovodného programu konference Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.

zobrazit podrobnosti
WHITE STAR

WHITE STAR

Christian Helwing

Akce se uskutečnila ve středu 7. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a, která bude zahájena při hudebně výtvarné performance White Star

Když Christian Helwing v roce 2015 připravoval svůj projekt Free Visit pro akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora, bydlel v klášteře pražských dominikánů. V tu samou dobu se dokončovala nová úprava foyeru tamního barokního refektáře. Bílý minimalistický prostor, klenby a oblý tvar zářící Pleskotovy membrány se mu natolik zalíbily, že slovo dalo slovo a umělec nový foyer přijal jako svou druhou pražskou výzvu.

zobrazit podrobnosti
INSPIRACE ZVENČÍ?

INSPIRACE ZVENČÍ?

Současné umění v kontextu liturgie a spirituality

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Přednáška s debatou

Host: Guido Schlimbach

Stanici umění svatého Petra v Kolíně nad Rýnem není třeba českému publiku představovat. Tamní práci se současným uměním již několikrát v Praze představoval sám její zakladatel jezuita Friedhelm Mennekes. V češtině dokonce vyšla i jeho kniha Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele (Triáda 2013). Pater Mennekes ale v Kolíně už od roku 2008 nepůsobí, nicméně umělecké intervence pokračují díky malému týmu kurátorů úspěšně dál. Co se za těch posledních deset let stalo? Jak se v mezičase rozvinul výstavní program?  A jak se dnes – navíc ve značně pozměněném společenském kontextu – u sv. Petra přemýšlí o vztahu spirituality, prostoru a umění? Na tyto a mnohé další otázky v přednášce a následné debatě odpoví Guido Schlimbach, který po Pateru Mennekesovi převzal štafetu a už víc jak deset let vede toto světoznámé duchovní místo dialogu současného umění, hudby a liturgie.

zobrazit podrobnosti
ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

Bohorodička

Akce se uskutečnila v úterý 30. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Proč Bůh potřeboval ženu, aby se mohl vtělit? Je Panna Maria pouhou náhradní matkou? V jakém smyslu můžeme mluvit o Marii jako o Matce Boží, Matce Stvořitelově a podobně? Jaká je role Ducha svatého ve vtělení?

Táže se Julie Stodolová, odpovídá Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti
AMORIS LÆTITIA V PRAXI

AMORIS LÆTITIA V PRAXI

revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Zoltán Balga, Marie Kolářová, Benedikt Mohelník OP.

Debata v Dominikánské 8 se zaměří především na praktické otázky, vyplývající z exhortace Amoris lætitia: Co v současné společnosti ohrožuje křesťanská manželství a rodiny? Co může církev udělat pro přípravu mladých křesťanů na život manželství, pro doprovázení rodin a výchovu dětí, pro mezigenerační soužití, pro řešení komplikovaných životních situací? Proč je někdy tak šokující kontrast mezi běžným vnímáním reality a logikou kanonického práva? Jak řešit situace konvertitů, kteří ve chvíli svého obrácení za sebou mají mnohdy složitou osobní historii?

zobrazit podrobnosti
NOVÝ VSTUP DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

NOVÝ VSTUP DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

Slavnostní uvedení

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dominikánský klášter sv. Jiljí má nový vstup na nároží ulic Husovy a Jalovcové.

Hosté: Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Petr Macek

zobrazit podrobnosti
NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

Kristovo poznání a vůle

Akce se uskutečnila v úterý 16. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Když Slovo na sebe vzalo lidskou přirozenost, patří k ní i lidský rozum a svobodná vůle. Přesto Ježíš neztratil nic ze svého božství. Jak se ale jeho božská a lidská stránka mohly spojit v jedné osobě? Jak jde dohromady Boží vševědoucnost a omezenost lidského poznání? Mohl si Pán Ježíš zvolit zlo?

Táže se Martin Novák, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila v úterý 9. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Marián Lukáč – baryton

Pořádá spolek České kořeny pod záštitou J. E. Petra Weisse, velvyslance SR v Praze

zobrazit podrobnosti
MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

Akce se uskutečnila ve středu 3. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROGRAM:

Bruno Cunha: Amour and sieben cabecas

Jan Dobiáš: Hrom – dokonalá mysl

Kateřina Horná: Immundus valeat mundus

Patrik Kako: .osalutatis Hostia..

Roman Zabelov: Chorál

zobrazit podrobnosti
SLOVO SE STALO TĚLEM

SLOVO SE STALO TĚLEM

Vtělení

Akce se uskutečnila v úterý 2. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se Bůh může stát člověkem? Co jej k tomu vedlo? Proč se vtělilo zrovna Slovo, a ne Otec nebo Duch svatý? Kdy se Ježíš stal Bohem? Co znamená být pravým Bohem a pravým člověkem? Co z Ježíšova konání připisujeme jeho božství či jeho lidství? Můžeme například říci, že Bůh spí anebo že člověk je Pánem vesmíru?

Táže se Lukáš Koudelka, odpovídá Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti
DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

Den architektury

Akce se uskutečnila v sobotu 29. září 2018 v 10.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Novou fortnou a novým schodištěm v dominikánském klášteře, z kterého je přístup do nejdůležitějších prostor kláštera, vás provede Josef Pleskot, jeho kolegové z AP ateliéru a také bratři dominikáni.

Otevřeno bude od 10 do 13 hodin, sraz na nároží Husovy a Jalovcové ulice.

zobrazit podrobnosti
JEŽÍŠI KRISTE!

JEŽÍŠI KRISTE!

Kristova jména

Akce se uskutečnila v úterý 18. září 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

V židovském způsobu uvažování je jméno klíčem k poznání osoby. Proč je důležité zabývat se Ježíšovými jmény? Co znamenají jména Ježíš? Kristus? Syn Boží? Pán?

Táže se Nicole Rážová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 13. června 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.

zobrazit podrobnosti
TRADICE

TRADICE

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Frývaldský, Jan Hojda. Moderuje Petr Macek

Představuje tradice uchovávání vyhaslého popela nebo předávání živého ohně víry? Jak rozlišovat mezi autentickou a neautentickou tradicí, tradicí a tradicionalismem? Jakou roli hraje tradice v životě církve i v životě každého věřícího křesťana? Existuje jedna tradice nebo je jich více? Především o kritériích pro rozlišování živé a autentické tradice v dalším pokračování cyklu teologických diskuzí časopisu Communio.

zobrazit podrobnosti
OVÁL 03

OVÁL 03

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 23. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Jitka N. Srbová

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
EKO-PAPEŽ

EKO-PAPEŽ

Debata nad encyklikou Laudato si’

Akce se uskutečnila v pondělí 21. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Frédéric Louzeau – Collège des Bernardins v Paříži, Petr Štica – KTF UK v Praze

Na jaře roku 2015 zveřejnil papež František encykliku zabývající se teologickou reflexí vztahu k životnímu prostředí. Zdánlivě se tím vydal mimo osvědčenou a prověřenou oblast církevního učení. Ve skutečnosti toto téma není žádné novum, nýbrž kořen, který prorůstá veškeré křesťanské teologické myšlení od jeho počátku, resp. od jeho biblických základů. Františkova encyklika navazuje na celou tradici sociálního učení církve. Přesto encyklika mnohé lidi překvapuje a kladou si otázku, k čemu jim může být užitečná v konkrétním životě.

zobrazit podrobnosti
NÁVRAT K TĚLU

NÁVRAT K TĚLU

Výzvy digitálního materialismu

Akce se uskutečnila v pondělí 21. května 2018 ve 14.00 hod.

Místo konání: Katolická teologická fakulta UK v Praze

Digitální kultura se vydala spíše cestou těla než cestou ducha. Lidské tělo je vychovávané, vycvičené a přetvářené digitálním kódem a stává se tak místem komunikace a primární materií digitálních prostředí.

Přednáší Gemma Serrano, Collège des Bernardins v Paříži

zobrazit podrobnosti
V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

Následky dědičného hříchu

Akce se uskutečnila ve středu 16. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Je možné vykládat všechno zlo a utrpení na světě jako následek hříchu prvních lidí? Jak vůbec může být hřích dědičný? Proč máme být trestáni za něco, co jsme nespáchali? Jak se takový výklad může srovnávat s Boží spravedlností?

Táží se Alžběta Kameníková a Magdaléna Stodolová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

David Vopřada

Akce se uskutečnila ve středu 9. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova… nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.

zobrazit podrobnosti
JEN PRO ZASVĚCENÉ

JEN PRO ZASVĚCENÉ

Liturgie a evangelizace?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Hanuš, Josef Prokeš

Ve starověku mohli nepokřtění v kostele zůstat pouze během bohoslužby slova. Svatých tajemství se poprvé účastnili až při své iniciaci. Jak je tomu dnes? Je slavení eucharistie jen pro zasvěcené, nebo pro všechny? Je svatba či pohřeb příležitostí k evangelizaci? Jak využít společenské touhy po posvátném a neudělat z liturgie laciný výprodej? Mohou v chrámovém sboru zpívat nepokřtění? O těchto a dalších otázkách se bude diskutovat na letošních posledních Rozpravách o liturgii.

zobrazit podrobnosti
BUDETE JAKO BŮH

BUDETE JAKO BŮH

Pád člověka a dědičný hřích

Akce se uskutečnila ve středu 2. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Odkud pochází zlo? Máme biblický příběh o zakázaném ovoci chápat jako mýtus, nebo jako skutečnou událost? Proč Adam a Eva zhřešili? Byl jejich pád nevyhnutelný? A jaké má důsledky pro nás i pro celý svět?

Táží se Alžběta Kameníková a Julie Stodolová, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-ŠVÝCARSKÝ KONCERT

ČESKO-ŠVÝCARSKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Pelikán – flétna, Štěpánka Kutmanová – violoncello

Koncert s předáním ceny Artis Bohemiae Amicis švýcarskému skladateli Stephanu Baumgartnerovi, který bude osobně přítomen, a s uvedením premiéry jeho skladby.

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 100 Kč).

zobrazit podrobnosti
OVÁL 02

OVÁL 02

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 25. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Petr Borkovec

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Děžinský, Martin Stöhr, Marie Šťastná. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
UČIŇME ČLOVĚKA

UČIŇME ČLOVĚKA

Člověk jako Boží obraz

Akce se uskutečnila ve středu 18. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Písmo nám nabízí hned dva příběhy o stvoření člověka. Co nám říkají o člověku? Jak máme v jejich světle chápat sebe samotné?

Táží se Nicole Rážová a Martin Novák, odpovídá Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti
NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Franc, Karel Sládek. Moderuje Petr Macek.

Do jaké míry je fenomén násilí vlastní světu náboženského myšlení? Jak se s otázkou násilí vyrovnávají jednotlivá monoteistická náboženství? Otázkám přítomnosti násilí v posvátných textech různých náboženských tradic a jejich odpovídající interpretaci se budeme věnovat v první části diskuze. Poté se zaměříme na otázku, do jaké míry může být násilí přítomno i ve vnitřním, duchovním životě člověka.

zobrazit podrobnosti
VERA MUNDI LUMINA

VERA MUNDI LUMINA

Jana Maroszová

Akce se uskutečnila ve středu 11. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se ji rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.

zobrazit podrobnosti
K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

liturgie jako oslava Boží

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Pleskot

V čem spočívá Boží sláva? A můžeme k ní my lidé nějak přispět? Můžeme vůbec slavit Boha? Jak se do slavení promítá naše tělesnost, schopnost vnímat, pohybovat se, tvořit? Jakým způsobem může být architektura k oslavě Boží?

zobrazit podrobnosti
SVĚT VIDITELNÝ I NEVIDITELNÝ

SVĚT VIDITELNÝ I NEVIDITELNÝ

Andělé a ti ostatní

Akce se uskutečnila ve středu 4. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ve vyznání víry říkáme „stvořitele … všeho viditelného i neviditelného“? Co se myslí tím „neviditelným“? Máme opravdu věřit na anděly a démony? Co o nich můžeme tvrdit, když je nikdo nikdy neviděl? A je to vůbec potřebné pro naši spásu?

Táže se Marta Poulová, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
ISLAMOFOBIE PO ČESKU

ISLAMOFOBIE PO ČESKU

Diskusní večer a prezentace knihy

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. března 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Zora Hesová, Luboš Kropáček, Bronislav Ostřanský

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy. Skutečný islám a skuteční muslimové se často ztrácejí v moři zjednodušení, generalizací a obav. Diskusní večer se bude věnovat fenoménu „islamofobie po česku“, jakož i stejnojmenné kolektivní monografii z produkce nakladatelství Vyšehrad.

zobrazit podrobnosti
SLUNCE VÍ, KDY ZAPADAT MÁ

SLUNCE VÍ, KDY ZAPADAT MÁ

Boží Prozřetelnost

Akce se uskutečnila ve středu 21. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Stojí Bůh jen na počátku našeho světa, nebo jej stále nějakým způsobem ovlivňuje? Proč a jak by to vlastně měl dělat? A pokud Bůh vše řídí, znamená to, že jsme jen loutky, které hrají svou roli podle předem připraveného scénáře? Že naše svoboda je jen iluzí?

Táží se Marta Poulová a Nicole Rážová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
ŠVÝCARSKÁ SENZIBILITA

ŠVÝCARSKÁ SENZIBILITA

Friedhelm Mennekes SJ

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. března 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

tři výhledy: Gion Caminada, Herzog & de Meuron, Peter Zumthor

přednáška s debatou

Profesor Mennekes představí tři výrazné polohy současné švýcarské architektury, a to na příkladech tří konkrétních staveb, které důverně zná a které mu přirostly k srdci. V Muzeu umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem dlouhodobě provádí návštěvníky. S Gionem Caminadou v poslední době spolupracuje na ETH v Curychu. A Museum Unterlinden v Kolmaru s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda, zvláště po skvělé obnově Jacquesa Herzoga a Pierra de Meurona, je dalším místem pravidelného přemýšlení o prostoru, obraze a dynamice vcítění.

Profesionální tlumočení přednášky i diskuze bude zajištěno.

zobrazit podrobnosti
EXSULTET

EXSULTET

Radek Tichý

Akce se uskutečnila ve středu 14. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

zobrazit podrobnosti
ISLÁM

ISLÁM

Nové číslo revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Luboš Kropáček, Lukáš Nosek, Norbert Schmidt. Moderuje Martin Bedřich.

Dvojčíslo Salve o islámu předkládá křesťanské pohledy na islám: Jaké je pojetí Boha a zjevení v islámu? Můžeme vůbec mluvit o islámské teologii ve smyslu, jaký tomuto slovu přikládáme v křesťanském kontextu? Proč je pro muslimy kříž kamenem úrazu? Existuje křesťanský pohled na islám?

zobrazit podrobnosti
JEHO SLOVEM VŠECHNO POVSTALO

JEHO SLOVEM VŠECHNO POVSTALO

Bůh Stvořitel

Akce se uskutečnila ve středu 7. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak chápat biblický příběh o stvoření? Co vypovídá a co nevypovídá o původu a smyslu světa okolo nás? Čím se liší od jiných příběhů a teorií po původu světa? A proč Bůh vůbec stvořil svět?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

zobrazit podrobnosti
MODLEME SE

MODLEME SE

modlitba v liturgii

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Radek Tichý, Denisa Červenková. Moderuje Filip Boháč OP.

Je liturgie modlitba? V čem spočívá rozdíl mezi modlitbou osobní a liturgickou? A jak se navzájem doplňují? Jak do toho pasuje lidová zbožnost? Proč je někdy tak těžké dobře se účastnit liturgie a co můžeme udělat, abychom se při liturgii lépe modlili?

zobrazit podrobnosti
OVÁL 01

OVÁL 01

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 28. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Michal Maršálek

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
SYRINX - SÓLO PRO FLÉTNU, HOUSLE A CEMBALO

SYRINX - SÓLO PRO FLÉTNU, HOUSLE A CEMBALO

Akce se uskutečnila v úterý 27. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Pelikán (flétna), Jaroslav Šonský – Švédsko/ ČR (housle) a Gesine Tiefuhr – Německo (cembalo)

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 100 Kč).

zobrazit podrobnosti
ZÁPAD A JEHO VÍRA

ZÁPAD A JEHO VÍRA

Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. února 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Hošek, Tomáš Petráček, Karel Skalický. Moderuje Martin Žemla.

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?

zobrazit podrobnosti
HLAS PÁNĚ TŘÍŠTÍ CEDRY

HLAS PÁNĚ TŘÍŠTÍ CEDRY

Boží všemohoucnost

Akce se uskutečnila ve středu 21. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Když je Bůh všemohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Nevychází toto tvrzení spíše z obrazu orientálního despoty než milujícího Boha? A co Boží všemohoucnost tváří v tvář zlu?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
VE JMÉNU TROJICE

VE JMÉNU TROJICE

trinitární rozměr liturgie

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jan Kotas, Petr Soukal. Moderuje Radek Tichý

Liturgické modlitby se obracejí k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém. Co to znamená? Jaká je úloha jednotlivých osob Trojice při křesťanské bohoslužbě? Ke komu se vlastně modlíme, když říkáme Otče náš? Jak šel ruku v ruce rozvoj nauky a vývoj obřadů? Jakým způsobem máme při liturgii účast na životě Trojjediného Boha?

zobrazit podrobnosti
PONOŘ SE!

PONOŘ SE!

Timothy Radcliffe

Akce se uskutečnila ve středu 7. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ve křtu přestává být lidský život sérií nesouvisejících epizod a stává se cestou k cíli. Končí seriál bez konce a začíná příběh směřující ke slavnému vyústění. Ponořme se znovu do velkého okamžiku křtu a skrze jeho obřad sledujme základní charakteristiky křesťanského povolání.

zobrazit podrobnosti
VE JMÉNU OTCE

VE JMÉNU OTCE

O Bohu trojjediném

Akce se uskutečnila ve středu 31. ledna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Věříme v jednoho Boha ve třech osobách: Otce, Syna i Ducha svatého. Co si pod tím máme představit? A lze si vůbec něco představit. Jak víru v Trojici rozumově uchopit a co znamená pro náš duchovní život?

Táže se Filip Boháč OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

zobrazit podrobnosti
HOSPODIN JE JEDINÝ

HOSPODIN JE JEDINÝ

Věřím v Boha

Akce se uskutečnila ve středu 17. ledna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Co to znamená, že věříme v jednoho Boha? Jak to jde dohromady s vírou v Trojici? Co můžeme a co nemůžeme usuzovat o Božích vlastnostech?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Ludvík Grundman OP.

zobrazit podrobnosti
CHVÁLA TĚLA

CHVÁLA TĚLA

Tomasz Kwiecień

Akce se uskutečnila ve středu 10. ledna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Vstávání, klekání, uklánění, rukou spínání… pro vnějšího pozorovatele taková bizarní hodinka tělocviku. Mají tyhle tělesné úkony ještě nějaký význam pro nás, moderní lidi, kteří klademe důraz především na to, co se děje „uvnitř“?

zobrazit podrobnosti
SE ZNAMENÍM VÍRY

SE ZNAMENÍM VÍRY

Symboly víry

Akce se uskutečnila ve středu 3. ledna 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Kde se vzaly a k čemu nám jsou ustálené formule vyznání víry? Dá se naše víra vůbec shrnout do nějaké formulky? A proč jedna církev používá různé texty vyznání víry?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
VÍRA HORY PŘENÁŠÍ

VÍRA HORY PŘENÁŠÍ

Charakteristické rysy víry

Akce se uskutečnila ve středu 20. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Víra je bytostně osobní úkon – nač tedy potřebujeme církev? Jaký je vztah mezi věřím a věříme? Věříme v Boha, nebo v nějaký seznam pravd víry?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Filip Boháč OP, Michal Sklenář, Štěpán Smolen

Jak ovlivnil Druhý vatikánský koncil roli kněze v církvi? Jakými způsoby rezonuje v současných debatách v církvi? Jaký obraz kněze nám poskytují koncilní texty a také současná církev?

zobrazit podrobnosti
KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středu 13. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Píseň písní je pro svatého Bernarda jen odrazovým můstkem pro velmi praktickou nauku o duchovním životě. Důvěra, že tentýž Duch, který Písmo diktoval, vede také jeho vykladatele, otvírá čtenáři netušené horizonty.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-SLOVENSKÝ ADVENTNÍ KONCERT

ČESKO-SLOVENSKÝ ADVENTNÍ KONCERT

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ženský sbor Českého spolku v Košicích

Komorní smyčcové studentské sdružení

Ján Drietomský – dirigent, Katarína Lukáčová – soprán, Marián Lukáč, sólista Opery Státního divadla v Košicích – baryton

Vstupné dobrovolné.

zobrazit podrobnosti
COŽPAK NÁM NEHOŘELA SRDCE?

COŽPAK NÁM NEHOŘELA SRDCE?

Co znamená věřit?

Akce se uskutečnila ve středu 6. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se stane, že někdo uvěří? Je nějaký rozdíl mezi vírou křesťanů a vírou muslimů či přesvědčením jinak smýšlejících lidí? Je víra slepá? Není v rozporu s naším rozumem a naší svobodou?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
KNĚZ VE FILMU

KNĚZ VE FILMU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Jan Hojda, Jaroslav Pinkas

Jak jsou zobrazováni kněží v hraných filmech? Jaké prvky se mění a co je stabilní součástí obrazu kněžství? Lze vytvořit typologii kněžských filmových postav? Jakou roli hraje církev při vytváření těchto obrazů?

zobrazit podrobnosti
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Jan Amos Komenský

Akce se uskutečnila ve středu 29. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slavné dílo velkého českého myslitele, filosofa, teologa a pedagoga, jeden z vrcholů barokní literatury, psané překrásným jazykem. Je plné trefných, stále aktuálních postřehů i myšlenek hluboce spirituálních.

zobrazit podrobnosti
ZÁKLOP

ZÁKLOP

výtvarná a hudební intervence

Akce se uskutečnila v úterý 28. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Patrik Pelikán – Záklop

Matej Šenkyřík – Oceán

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha

zobrazit podrobnosti
PROCHÁZENÍ

PROCHÁZENÍ

dernisáž

Akce se uskutečnila ve středu 22. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové

Anna Háblová – autorské čtení básní

Roman Zabelov – improvizace na baján

zobrazit podrobnosti
KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Kamil Činátl, Petr Husák, Jan Randák

Jaké místo mají kněží v paměti české společnosti? Jaké významy tyto obrazy na sebe váží ve veřejném prostoru? Proč je důležité jim rozumět?

zobrazit podrobnosti
PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

Sv. Bonaventura

Akce se uskutečnila ve středu 15. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Letos si připomínáme 800. výročí narození františkána Bonaventury z Bagnoregia, velkého světce, teologa a mystika, který byl kolegou – a místy také oponentem – sv. Tomáše Akvinského. Budou „v Bohu“ dřív františkáni, nebo dominikáni?

zobrazit podrobnosti
SETRVÁVALI V APOŠTOLSKÉM UČENÍ

SETRVÁVALI V APOŠTOLSKÉM UČENÍ

Předávání zjevení: Písmo a tradice

Akce se uskutečnila ve středu 15. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jakým způsobem se Boží zjevení v Kristu dostává až k nám? Jaký je vztah Písma svatého a tradice? Je církev „vlastníkem“ neměnné pravdy?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
ARIADNA NA NAXU

ARIADNA NA NAXU

návrat slavného melodramu

Akce se uskutečnila v pátek 3. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Michaela Dolinová – Ariadna, Filip Sychra – Théseus

Gesine Tiefuhr – cembalo

Krátké průvodní slovo na téma W. A. Mozart a J. A. Benda – Ing. Gabriela Kalinová CSc. z Mozartovy obce.

zobrazit podrobnosti
NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT

Bůh se zjevuje člověku

Akce se uskutečnila ve středu 1. listopadu 2017 ve 20.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Lidské poznání Boha je omezené, a proto se nám Bůh zjevuje v dějinách spásy. Proč tomu tak je a co z toho plyne? Jak si můžeme být jisti autenticitou zjevení? A co jiná náboženství?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

zobrazit podrobnosti
KONEC OSMANSKÉ ŘÍŠE

KONEC OSMANSKÉ ŘÍŠE

a osudy náboženských menšin

Akce se uskutečnila ve středu 25. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák, Kateřina Vytejčková. Moderuje: Lukáš Nosek.

Večer věnovaný tragickým osudům křesťanských menšin na sklonku Osmanské říše a debata nad právě vycházející knihou Katastrofa křesťanů.

Pořádá nakladatelství Pavel Mervart ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

Člověk je schopen Boha

Akce se uskutečnila ve středu 18. října 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Co znamená tvrzení, že člověk je „schopen“ Boha? Jsme vůbec schopni jej skutečně poznávat? Jak chápat snahy o „důkaz“ Boží existence a jakou hodnotu jim připisovat? Nesvědčí různost náboženství či současná nesamozřejmost víry spíše o tom, že Bůh je výsledkem našich představ a projekcí? První večer debat o víře bude věnován přirozené teologii, takže budeme muset zabrousit do filosofie.

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

Barokní divadlo (latinsky)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadelní spolek Lauriger uvádí zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda Engela Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská) z r. 1656.

Při nastudování této tragédie, která se jako jediná z jezuitských her o sv. Kateřině vzniklých v českých zemích dochovala celá, se soubor rozhodl aplikovat na latinský materiál zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla: gestika, pohyb, deklamace i výtvarná složka inscenace vychází z principů dobové praxe.

zobrazit podrobnosti
ZPÍVEJTE PÁNU

ZPÍVEJTE PÁNU

Hudba v bohoslužbě

Akce se uskutečnila ve středu 11. října 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Host: P. Christian Pšenička OPræm

zobrazit podrobnosti
OBAVY V CÍRKVI

OBAVY V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Číslo revue Salve 1/2017 nazvané Obavy v církvi vyvolalo řadu protichůdných reakcí, což ukazuje na aktuálnost a naléhavost otázek, s nimiž revue přichází. Celý náklad byl rozebrán během jediného týdne. Musí se udělat dotisk…

Hosty večera budou: Kateřina Pulkrábková, socioložka, Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů.

Debatu bude moderovat Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství ČT

zobrazit podrobnosti
SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

Akce se uskutečnila ve středu 27. září 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

Dokumentární film o řádu dominikánů

Akce se uskutečnila v úterý 12. září 2017 ve 20.00 hod.

Místo konání: Továrna, Dělnická 63, Praha

Pokud jste zatím nestihli shlédnout dokumenent o dominikánech, máte v Praze novou příležitost!

Hosty večera budou: režisér Jonáš Vacek a dominikáni fr. Jindřich Poláček a fr. Benedikt Mohelník

zobrazit podrobnosti
DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ

DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ

sv. Kateřina Sienská (2. opravené vydání)

Akce se uskutečnila ve středu 14. června 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Má nejdražší dcero“

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.

Debatu čtenářů moderuje Kateřina Ptáčková (autorka monografie o Kateřině Sienské), revize překladu.

zobrazit podrobnosti
MENŠINOVÁ NÁBOŽENSTVÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

MENŠINOVÁ NÁBOŽENSTVÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

ve stínu islámu

Akce se uskutečnila v úterý 6. června 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jiří Gebelt, Petra Košťálová, Luboš Kropáček, Petr Kubálek, Michal Řoutil, Stefano Taglia, Kateřina Vytejčková

Moderuje: Jan Fingerland

Večer o spiritualitě, historických osudech a problematickém postavení náboženských menšin na Blízkém východě a debata nad právě vycházející knihou VE STÍNU ISLÁMU.

Pořádá nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

dokumentární film k 800. výročí založení řádu dominikánů

Akce se uskutečnila v pátek 2. června 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: Městská knihovna v Praze

Dominikáni. Neboli Psi Páně. Mají 800 let. To si zaslouží dokument.

Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka. Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu, vznikal během loňského roku a klade si za cíl oslovit širší veřejnost.

Hosty večera budou: režisér Jonáš Vacek a dominikáni fr. Jindřich Poláček a fr. Benedikt Mohelník

Uvádí: Lukáš Jirsa

zobrazit podrobnosti
ŠVÉDSKÝ KONCERT

ŠVÉDSKÝ KONCERT

aneb pocta Lars Eriku Larssonovi

Akce se uskutečnila v pátek 2. června 2017 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague

Jaroslav Šonský – dirigent (Švédsko/ČR)

Jan Smažík – kontrabas

Program:

Lars Erik LARSSON – Romance

Carl NIELSEN – Serenáda pro smyčcový orchestr – op. 1

Lars Erik LARSSON – Concertino pro kontrabas op. 45 – česká premiéra

Franz SCHUBERT – Smrt a dívka – 1. věta

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

Hlavní sponzor: Arla Plast s.r.o., Jiří Vidím

Hlavní partner: Velvyslanectví Švédského království

Spolupořadatelé: České kořeny, Dominikánská 8 a Severská společnost

zobrazit podrobnosti
NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI

NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI

o aktivní účasti na liturgii

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. června 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Bouma, Jan Kotas. Moderuje Radek Tichý.

Druhý vatikánský koncil požaduje, aby účast na liturgii byla plná, uvědomělá a aktivní (SC 14). Ale co to znamená? Musí každý něco dělat? Může někdo nedělat vůbec nic? Co plné účasti prospívá a co jí naopak škodí? Jak rozumět pojmu participatio actuosa v liturgii a jak souvisí účast na liturgii a účast na životě církve?

zobrazit podrobnosti
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

dokumentární film k 800. výročí založení řádu dominikánů

Akce se uskutečnila ve středu 31. května 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: Městská knihovna v Praze

Dominikáni. Neboli Psi Páně. Mají 800 let. To si zaslouží dokument.

Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka. Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu, vznikal během loňského roku a klade si za cíl oslovit širší veřejnost.

Hosty večera budou: režisér Jonáš Vacek a dominikáni fr. Jindřich Poláček a fr. Benedikt Mohelník

Uvádí: Lukáš Jirsa

zobrazit podrobnosti
SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, OSOBA A DÍLO

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, OSOBA A DÍLO

Jean-Pierre Torrell

Akce se uskutečnila ve středu 10. května 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Portrét svaté učenosti

Rozsáhlé Tomášovo dílo jako by se nedokázalo směstnat do jednoho lidského života, navíc tak krátkého. Podrobná rekonstrukce jeho života a díla v chronologické posloupnosti ukazuje, že je to možné, a přináší mnohé zajímavé objevy a souvislosti.

Debatu čtenářů moderuje Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti
ČELEM – ALE KTERÝM SMĚREM?

ČELEM – ALE KTERÝM SMĚREM?

o orientaci a uspořádání liturgického prostoru

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Kopeček, Norbert Schmidt

Oltáře „čelem k lidu“ jsou vedle zavedení národních jazyků nejvýraznějším projevem pokoncilní liturgické reformy. Odkud se tato změna vzala? Představuje opravdu návrat k původní praxi církve? A pokud se budeme ptát více do hloubky: jakou roli hraje v liturgii prostor, pohyb a směr? S jakými přístupy a uspořádáními liturgického prostoru se můžeme setkat v minulosti i v současnosti?

zobrazit podrobnosti
MARTIN LUTHER EKUMENICKY

MARTIN LUTHER EKUMENICKY

Finále středověké zbožnosti

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Vokoun, Petr Hlaváček, Robert Svatoň, Moderuje: Pavel Mareš

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011

zobrazit podrobnosti
JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR

JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR

Jaroslav Šonský – housle (Švédsko/ČR) & Sylvaine Wiart – klavír (Francie)

Akce se uskutečnila v úterý 25. dubna 2017 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program:

Johannes BRAHMS (1833 – 1897) – Sonátová věta pro housle a klavír Scherzo, Allegro

Ludwig van BEETHOVEN – Sonáta č. 5, F-dur, op. 24 zvaná Jarní

Antonín DVOŘÁK – Mazurek

Bohuslav MARTINŮ – Sonáta č. III. pro housle a klavír

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

Děkujeme MČ Praha 1 a Nadaci života umělce za jejich laskavou podporu.

zobrazit podrobnosti
PROČ BÝT KŘESŤAN

PROČ BÝT KŘESŤAN

Timothy Radcliffe

Akce se uskutečnila ve středu 19. dubna 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Podle toho všichni poznají…

Vymýšlíme nejrůznější evangelizační metody a prostředky, stěžujeme si, že mladí lidé dnes o křesťanství nic nevědí. A přitom by stačilo tak málo – aby na nás bylo vidět. Jaké charakteristické známky křesťanské existence by mohly oslovit dnešního člověka?

Debatu čtenářů moderuje Daniel Soukup, překladatel.

zobrazit podrobnosti
KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

o jazyce liturgie

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Vopřada, Ondřej Koupil

Zavedení národních jazyků do liturgie s sebou přineslo nové otázky: Máme při liturgii mluvit, běžným, srozumitelným jazykem, nebo slavená tajemství spásy vyžadují specifický posvátný jazyk? Na jaké problémy narážíme při překladu liturgických textů? Je pro náš život z víry důležité, abychom liturgickým textům rozuměli? Nevyplývá důraz na srozumitelnost z příliš racionalistického pojetí liturgie, které nenechává prostor pro tajemství?

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. března 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

Akce se uskutečnila ve středu 29. března 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavla Melková, Michal Škoda. Moderuje Norbert Schmidt.

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ A KRIZE DEMOKRACIE

KŘESŤANÉ A KRIZE DEMOKRACIE

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. března 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Stehlík, Matyáš Zrno, Michal Pehr. Moderuje Petr Macek.

Uplynulý rok 2016 je označován za zlomový mezník ve vývoji západní liberální demokracie: brexit, americké prezidentské volby, nástup populistických stran v mnoha zemích Evropy, narůstající konfrontace s Ruskem. Všechny tyto události přinášejí znejistění zdánlivě pevného konsensu o liberální demokracii jako nejlepším možném politickém systému. Přichází konec konce dějin? Čelíme pouze nástupu populistických hnutí nebo i vnitřní hodnotové krizi samotné demokracie? Jaká má být uprostřed těchto pohybů role křesťanů a jaké je jejich poslání v současné politice?

zobrazit podrobnosti
ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ

ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ

nové číslo revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. března 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZMĚNA TERMÍNU na 9. 3. kvůli podobně zaměřené akci v Knihovně V. Havla.

Hosté: Michal Řoutil, Bronislav Ostřanský, Lukáš Nosek

Arab nerovná se muslim. I když víme o současném kritickém ohrožení křesťanů na Blízkém východě, ne vždy vnímáme v kontextu jejich arabské národnosti a kultury. Jaká je zkušenost arabských křesťanů, jaké je jejich poselství křesťanskému světu? Jaké jsou jejich kořeny a co mohou i dnes nabídnout svým muslimským sousedům, s nimiž žili po staletí ve specifickém společenství?

zobrazit podrobnosti
O MANŽELSTVÍ

O MANŽELSTVÍ

Tertulián

Akce se uskutečnila ve středu 8. března 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Kdo se neožení, udělá lépe… (1 Kor 7)

Jak snadné je přeslechnout hlas Ducha svatého! Tertulián mohl být jedním z nejvýznamnějších církevních otců, kdyby… kdyby neměl tak radikální názory v oblasti morálky. Zejména jeho rezervovaný postoj k manželství je důvodem, proč je už od starověku vnímán jako heretik.

Debatu čtenářů moderuje Pavel Koronthály, překladatel a autor předmluvy.

zobrazit podrobnosti
SVATĚ PŘIJÍMAT SVATÉ

SVATĚ PŘIJÍMAT SVATÉ

o formě a spiritualitě svatého přijímání

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. března 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Vojtěch Novotný, Radek Tichý

Přijímat na ruku, nebo do úst? A je to vůbec důležité? Jestliže věříme v reálnou přítomnost Krista ve svátosti eucharistie, jaký význam potom ve svatém přijímání mají naše gesta? A když půjdeme ještě dál: jakou roli zde hraje naše víra a náš vnitřní postoj?

zobrazit podrobnosti
OREMUS

OREMUS

Radek Tichý

Akce se uskutečnila ve středu 8. února 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?

Debatu čtenářů moderuje Radek Tichý, autor.

zobrazit podrobnosti
NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ?

NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ?

o charakteru mše svaté

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. února 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Radek Tichý, Benedikt Mohelník OP.

Co to znamená, když mluvíme o obětním charakteru mše svaté? Lze ji charakterizovat i jinak? Jakým způsobem se slavení eucharistie vztahuje k jediné velikonoční oběti Ježíše Krista na kříži? Jak to konkrétně projevuje ve slavení liturgie? Změnilo se chápání této otázky v souvislosti s pokoncilní liturgickou reformou?

zobrazit podrobnosti
DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI

DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI

Guy Bedouelle

Akce se uskutečnila ve středu 11. ledna 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Devět světců, devět následovníků svatého Dominika, devět ctností potřebných pro hlásání evangelia. Můžeme se dnes inspirovat příkladem apoštolských darů, které měl Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Fra Angeliko nebo Petr Veronský?

Debatu čtenářů moderuje fr. Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti
KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středu 14. prosince 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

moderuje Markéta Koronthályová

Kázání svatého Bernarda jsou vášnivou sondou do hlubin lidské duše, stejně jako do hlubiny trinitárního tajemství. Středověká exegeze v promluvách svatého Bernarda nám připomene, jak svou duši formovat Písmem.

zobrazit podrobnosti
HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

Koncert č. 3 - Adventní harfa a smyčce

Akce se uskutečnila v sobotu 10. prosince 2016 ve 20.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague & Hedvika Mousa Bacha (harfa)

pod vedením Jaroslava Šonského

Program:

Georg Friedrich Händel – Concerto grosso op. 6, No. 3

Claude Debussy – Tanec sakrální a profánní pro harfu a smyčce

Joaquin Rodrigo – Vilancico (španělská koleda) 

Bohuslav Martinů – Posvícení H2 v úpravě V. Riedlbaucha 

Sváteční koncert v podání souboru Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. V barokním refektáři zazní skladby mistrů tří staletí, opět s podtitulem Hudba bez hranic.

Cyklus koncertů podpořili: Praha 1, Nadace Život umělce, Händelova společnost, České kořeny.

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti
BRATR DOMINIK

BRATR DOMINIK

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Měl ho čekat klidný, tichý, usebraný život vzdělaného kanovníka. Místo toho se ocitl ve víru jednoho z nejkrvavějších střetů, jaké středověk na evropské půdě zažil. Po léta denně riskoval život, aby se nakonec stal zakladatelem řádu, jehož členové proměnili duchovní a intelektuální podobu Evropy. Kdo vlastně byl a co všechno vykonal muž, jenž se pro nás stal svatým Dominikem?

zobrazit podrobnosti
PRO KRÁLE KRÁLŮ

PRO KRÁLE KRÁLŮ

Hudební zamyšlení v adventu.

Akce se uskutečnila ve středu 30. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

zobrazit podrobnosti
KAREL IV. RELOADED

KAREL IV. RELOADED

panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Akce se uskutečnila v úterý 29. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Martin Nodl, Tomáš Petráček, Jan Dienstbier. Moderuje Martin Bedřich.

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

zobrazit podrobnosti
KAREL IV. RELOADED

KAREL IV. RELOADED

bohoslužba v kostele sv. Jiljí

Akce se uskutečnila v úterý 29. listopadu 2016 v 18.30 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Karlovské hudební setkání pokračuje v 18.30 hodin mší svatou v klášterním kostele sv. Jiljí, kterou bude celebrovat P. Benedikt Mohelník OP, provinciál českých dominikánů. Při bohoslužbě zazní duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů v podání vokálního souboru Dyškanti a live-electronics Tomáše Reindla na motivy Machautovy hudby a nejstarších českých duchovních písní.

zobrazit podrobnosti
KAREL IV. RELOADED

KAREL IV. RELOADED

konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

Akce se uskutečnila v úterý 29. listopadu 2016 v 15.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Filip Srovnal, Martin Horyna. Tomáš Reindl. Moderuje Jan Baťa.

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

zobrazit podrobnosti
DNEŠNÍ ROLE MĚSTSKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU

DNEŠNÍ ROLE MĚSTSKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavla Melková, Jiří Plos. Moderuje Petr Hlaváček.

Jaká je role veřejného prostoru ve městě? Jak se na jeho tvorbě mají podílet architekti, odborníci, politici, soukromí investoři a veřejnost? Jaké jsou reálné nástroje plánování a realizace veřejného prostoru města, zejména jeho veřejných prostranství?

zobrazit podrobnosti
ANDĚL VELKÉ RADY

ANDĚL VELKÉ RADY

Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

Akce se uskutečnila ve středu 23. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

zobrazit podrobnosti
PROCHÁZENÍ

PROCHÁZENÍ

výtvarná a hudební intervence

Akce se uskutečnila v pondělí 14. listopadu 2016 ve 21.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Magdalena Bartáková, Slavomír Hořínka a studenti Katedry skladby pražské HAMU

Výtvarná intervence Magdaleny Bartákové a hudební performance mladých skladatelů z Katedry skladby pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky rozzáří a rozezní na pár hodin nejen barokní refektář, jeho foyer, ale celou rajskou zahradu dominikánského kláštera. Spolu s umělci se vydáme na cestu mezi starými zdmi, tichem a novými zvukovými a světelnými plochami. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem opět přispěje i k otázce, jak toto podivuhodné místo v samotném historickém centru Prahy aktuálně uchopit, kterou si tak naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

zobrazit podrobnosti
ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ľubomír Batka, Ľubomír Žák. Moderuje Ondřej Salvet.

Od bouřlivých sporů dospěl vztah katolické a lutherské teologie k dialogu, který dosáhl pozoruhodných výsledků, ale paradoxně málokoho zajímá. Přesto se bez poctivého teologického dialogu ekumenické hnutí neobejde, protože snaha o smíření nemůže vést k rezignaci na hledání pravdy.

zobrazit podrobnosti
O VĚČNÉ BLAŽENOSTI

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI

sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 9. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje Tomáš Machula

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

zobrazit podrobnosti
CUIUS CONCILIUM? QUÆ REFORMATIO?

CUIUS CONCILIUM? QUÆ REFORMATIO?

Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Akce se uskutečnila v úterý 8. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček. Moderuje Petr Macek.

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

zobrazit podrobnosti
PIERRE A MOHAMED

PIERRE A MOHAMED

Adrien Candiard OP

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce – Miroslav Gabriel Částek

Dva prostupující se vnitřní monology alžírského biskupa Pierra Claverie OP a jeho muslimského řidiče Mohameda Bouchikhi, kteří se společně stali obětí atentátu v roce 1996. Jejich (sebe)reflexe podávají velice neobvyklý pohled na „toho druhého“.

zobrazit podrobnosti
PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ

PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ

Virtuosní baroko pro housle a cemballo

Akce se uskutečnila ve středu 26. října 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Šonský (housle – Švédsko/ČR) & Gesine Tiefuhr (cembalo – Německo)

Program:

Antonio Vivaldi – Sonáta D dur pro housle a cembalo

Giuseppe Tartini – Sonáta g-moll – ”Ďáblův trylek” pro housle a cembalo

Carl Filip Emanuel Bach – 12 variací na téma “La Folia” pro cembalo solo, H 263

Igor Stravinskij – Italská svita z baletu Pulcinella (dle Pergolesiho)

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti
MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. října 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Monika Mitášová, Michal Kohout. Moderuje Pavla Melková.

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?

zobrazit podrobnosti
TŘI FILOSOFIE ŽIVOTA

TŘI FILOSOFIE ŽIVOTA

Peter Kreeft

Akce se uskutečnila ve středu 12. října 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tři knihy Písma reprezentují podle amerického filosofa P. Kreefta tři různé přístupy k životu. Kazatel ukazuje, jak lze už zde na zemi žít peklo, Job zpřítomňuje očistec a Píseň Písní nabízí nikdy nekončící lásku. Přijďte si vybrat.

zobrazit podrobnosti
VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. října 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Kratochvíl, Miroslav Cikán. Moderuje Anna Háblová.

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?

zobrazit podrobnosti
U MOSTA SLÚŽITI (2)

U MOSTA SLÚŽITI (2)

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Akce se uskutečnila v pátek 30. září 2016 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

.

zobrazit podrobnosti
U MOSTA SLÚŽITI

U MOSTA SLÚŽITI

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. září 2016 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

zobrazit podrobnosti
THE SYRIAN CHRISTIANS...

THE SYRIAN CHRISTIANS...

...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. září 2016 v 18.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

přednáška v angličtině

Dr. Phil.; Dr. Theol. Habil Najiba George Awada

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

zobrazit podrobnosti
JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Němeček, Ludvík Grundman OP. Moderuje Jindřich Poláček OP

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

zobrazit podrobnosti
RADOST KÁZAT…

RADOST KÁZAT…

o umění kazatelském

Akce se uskutečnila ve středu 8. června 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večera se zúčastní: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Błażej Matusiak OP, Dagmar Kopecká, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Pavla Sovová, Ivan Vyskočil

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

zobrazit podrobnosti
AMORIS LÆTITIA

AMORIS LÆTITIA

úvahy nad osmou kapitolou

Akce se uskutečnila v úterý 7. června 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

zobrazit podrobnosti
CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

zobrazit podrobnosti
PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

Akce se uskutečnila ve středu 25. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Daniel Raus, Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek. Moderuje Petr Vizina.

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

zobrazit podrobnosti
HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

Koncert č. 1 – „Maďarsko – česko – švédský “

Akce se uskutečnila v úterý 24. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program:

J. A. Benda – Koncert G moll pro cembalo a smyčce

Miklos Maros – Vice-Concertino pro cembalo a smyčce – česká premiéra

Antonín Dvořák – Serenáda pro smyčce

Pokračování cyklu oblíbených komorních koncertů i letos, na novém místě a s novým logem pořadatele: Českých kořenů a kulturního centra Dominikánská 8.

Vstupné dobrovolné.

Cyklus koncertů podpořili kromě partnerů jednotlivých akcí: Nadace Život umělce, Praha 1.

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O MODLITBĚ

PROMLUVY O MODLITBĚ

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 18. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Marie Pitterová OP

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

zobrazit podrobnosti
ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

Přednáška

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Host: Michael Sherwin OP

MacIntyrova kniha After Virtue (1981, v českém překladu Ztráta ctnosti) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

zobrazit podrobnosti
MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman OP a David Svoboda

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

zobrazit podrobnosti
VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

zobrazit podrobnosti
O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 13. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Host: Karel Šprunk, moderuje Tomáš Machula

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Olga Stehlíková, Viktor Špaček, Adam Borzič, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
SEX ZA BRANAMI RÁJE?

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 31. března 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

zobrazit podrobnosti
STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. března 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Vojtěch Novotný

V církvi bylo kdysi rozšířené přesvědčení, že většina lidstva bude zatracena a jen malá hrstka vyvolených bude spasena. Dnes si zase mnozí myslí, že peklo je prázdné – přece by všemohoucí a milosrdný Bůh nedopustil, aby se některý z jeho tvorů věčně trápil. Je možnost věčného zatracení slučitelná s Božím plánem spásy?

zobrazit podrobnosti
NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

Akce se uskutečnila ve středu 16. března 2016 v 18.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

zobrazit podrobnosti
ŽE NYVU MĚNÍ

ŽE NYVU MĚNÍ

Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. března 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milena Bartlová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá; moderuje Anna Háblová

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

zobrazit podrobnosti
CHRYSOSTOMOS V EXILU

CHRYSOSTOMOS V EXILU

Akce se uskutečnila ve středu 9. března 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje Jiří Pavlík

Dva listy Jana Chrysostoma, které napsal svým přátelům z vyhnanství, podivuhodně korespondují s nejmodernějšími psychologickými postřehy o původu našeho utrpení – nejvíc si ho působíme sami tím, že ho odmítáme přijmout jako dar a výzvu k novým začátkům.

zobrazit podrobnosti
KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

Boží milosrdenství a spravedlnost

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož a David Vopřada

Proč církev stále ještě hovoří o odpustcích, když v dějinách právě kupčení s odpustky tolik přispělo k diskreditaci církve? A co to ty odpustky vlastně jsou? Kde vzal papež František nápad vyhlásit rok milosrdenství, co takový rok znamenal ve starozákonní době a co znamená dnes? Jaký je vztah Božího milosrdenství a spravedlnosti? A nebylo by namístě občas mluvit i o Božím hněvu?

zobrazit podrobnosti
KROK DO TMAVÉ NOCI

KROK DO TMAVÉ NOCI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi

Hosté: Miloš Doležal, Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček, Petr Pithart

Ukázky z knihy přečte Jana Franková.

zobrazit podrobnosti
KATOLICKÝ ROZVOD?

KATOLICKÝ ROZVOD?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. února 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Aleš Opatrný, Damián Němec OP

Papež katolíkům zjednodušil rozvody – takové titulky jsme mohli číst v novinách na podzim loňského roku. Co ale skutečně přinášejí změny v manželském právu, zavedené papežem Františkem? Posouvá se církev k akceptování rozvodů de facto? Jak k otázkám prohlášení neplatnosti manželství přistupovat pastoračně? Jak má církev po vzoru papeže prokazovat více milosrdenství a přitom zůstat pravdivou?

zobrazit podrobnosti
SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE

SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE

Mezinárodní teologická komise

Akce se uskutečnila ve středu 17. února 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Ctirad Václav Pospíšil, překladatel

moderuje fr. Benedikt Mohelník OP

Smysl pro víru (sensus fidei) je oním nadpřirozeným poutem v srdci lidí, které drží pohromadě církev. Jasnější vědomí o tomto nesmírném daru by mělo vést zejména katolického věřícího k novému sebehodnocení, k přebírání dospělé odpovědnosti za sebe i za svěřený poklad víry.

zobrazit podrobnosti
CIZINCI A VLASTENCI

CIZINCI A VLASTENCI

Debata o debatě nad uprchlickou vlnou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. února 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prof. Miloš Havelka, Fabrice Martin Plichta

Jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny? Proč právě u nás otázka migrace vzbuzuje tak vypjaté emoce a polarizuje společnost, ačkoli k nám téměř žádní uprchlíci nepřicházejí? Liší se debata o migraci u nás a v jiných evropských zemích? Co debata o uprchlících prozrazuje o české společnosti a jejím sebevnímání?

zobrazit podrobnosti
TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. února 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman, Vojtěch Novotný

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

zobrazit podrobnosti
POVAHA ZMĚNY

POVAHA ZMĚNY

Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

Akce se uskutečnila v pondělí 1. února 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad unikátní knihou

Hosté: Martin Kovář, Otakar Foltýn, Petr Pokorný

Setkání moderuje: Petr Horký

zobrazit podrobnosti
POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

svatý Augustin znovu česky

Akce se uskutečnila ve středu 13. ledna 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

zobrazit podrobnosti
CÍRKEV JAKO PLODNÁ MATKA

CÍRKEV JAKO PLODNÁ MATKA

Papež František a radost z evangelizace

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednášející: Prof. Mariano Delgado

Co prozrazují gesta a styl papeže Františka o jeho pojetí církve a papežského úřadu? Lze od něj očekávat reformu církve? Jak by měla vypadat a čeho docílit?

zobrazit podrobnosti
LITURGIE PRAMENE

LITURGIE PRAMENE

Jean Corbon

Akce se uskutečnila ve středu 9. prosince 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Radek Tichý

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

zobrazit podrobnosti
PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ

PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila v pátek 27. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Adventní koncert – vstupné dobrovolné

Koncert připomene kompletním provedením Biblických písní Antonína Dvořáka 120. výročí vydání tohoto stěžejního díla světové hudební literatury.

zobrazit podrobnosti
SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

Podoby a smysl zasvěceného života

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Mons. František Radkovský, Francesca Šimuniová OSB, Ludvík Grundman OP

Jaký význam má pro diecézi přítomnost trapistického kláštera, jak se žije podle Benediktovy Řehole ve světském zaměstnání, na jakých teologických důrazech stojí zasvěcený život v 21. století? A v jakém vztahu je povolání k zasvěcenému životu k povolání k životu v rodině?

zobrazit podrobnosti
ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES

ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES

Příspěvek k Roku zasvěceného života

Akce se uskutečnila v sobotu 21. listopadu 2015 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu bude v rámci studijního dne České dominikánské provincie přednášet o teologii zasvěceného života.

zobrazit podrobnosti
MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

Akce se uskutečnila ve středu 18. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

Hosté: Klára Boumová, Petr Novák

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

zobrazit podrobnosti
ALEXANDR SOLŽENICYN

ALEXANDR SOLŽENICYN

a jeho duchovní život

Akce se uskutečnila v pátek 13. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Alexandr Solženicyn prožil bez nadsázky sedm životů v jednom století: těžké dětství na Ukrajině, voják ve druhé světové válce, vězeň, boj s rakovinou, spisovatel disident, pak vyhnanství na západě a nakonec návrat do Ruska. Všechny tyto pohnuté události brousily jeho duši a jeho vědomí. Fascinován historií a schopností člověka překonávat utrpení; jeho dílo je reflexí nad morální hodnotou člověka a nad smyslem utrpení. Tyto reflexe nemají pouze morální charakter, ale jsou i lekcí politické filosofie a metafyziky. Pokusit se porozumět Solženicynovi je pokusem uchopit Rusko a západní společnost v jiném světle.

zobrazit podrobnosti
BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Svoboda, Benedikt Mohelník OP

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

zobrazit podrobnosti
ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY

ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY

Pius XI.

Akce se uskutečnila ve středu 11. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Radim Cigánek

Pius XI. spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas církve v mnoha ohledech opět aktuální.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ, BLÍZKÝ VÝCHOD A ISLÁMSKÝ STÁT

KŘESŤANÉ, BLÍZKÝ VÝCHOD A ISLÁMSKÝ STÁT

poslední stádium genocidy?

Akce se uskutečnila v úterý 10. listopadu 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Konference CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita a Občanský institut ve spolupráci s Dominikánskou 8  

Hosté: John Eibner, Tomáš Pojar, Michal Řoutil, Salman Hasan

Moderuje: Jan Fingerland

Již v roce 2011 varoval John Eibner z CSI před hrozící genocidou náboženských menšin na Blízkém východě. Mnohé elity považovaly varování za přehnané. Varování se ale bohužel v těchto dnech naplňuje, protože loňský nástup Islámského státu proces urychlil.

zobrazit podrobnosti
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FOYER

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FOYER

barokního refektáře dominikánského kláštera

Akce se uskutečnila ve středu 4. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

večer zahájí Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů a Josef Pleskot, autor návrhu

navazuje přednáška Prof. Rostislava Šváchy Dominikáni a barokní chrámy v českých zemích: Kostel sv. Michala v Olomouci

nový foyer rozezní: Michal Rataj

zobrazit podrobnosti
ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 7. října 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Husova 8)

Moderuje: Tomáš Machula

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

zobrazit podrobnosti
(INTER)SPACES

(INTER)SPACES

Patrik Hábl, Michal Rataj

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. září 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: ambit dominikánského kláštera (vstup Husova 8)

Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevře na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěje i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

zobrazit podrobnosti
SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

Akce se uskutečnila ve středu 10. června 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Diskuzní večery nad knihami nakladatelství Krystal OP

Večerem provází patrolog, autor a překladatel knihy David Vopřada

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

Obchodní centra – novodobé chrámy?

Akce se uskutečnila ve středu 3. června 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dny víry

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Anna Háblová, Jiří Šafr, Benedikt Mohelník

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

zobrazit podrobnosti
LE RETOUR DE LA PAIX

LE RETOUR DE LA PAIX

Války o španělské dědictví a Utrechtský mír (1713 – 1715)

Akce se uskutečnila v neděli 31. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kantáty a „petits motets“ Michele Pignolet de Montéclaira, André Campry a Françoise Couperina.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
EVROPA TANČÍ

EVROPA TANČÍ

Hudba na mírovém kongresu ve Vídni (1815)

Akce se uskutečnila v sobotu 30. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba Ludwiga van Beethovena a Ignaze Moschelese.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
DONA PACEM

DONA PACEM

Hudba ve službách diplomacie a smíření - Třicetiletá válka a Vestfálský mír

Akce se uskutečnila v pátek 29. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba Heinricha Schütze, Alberta Heinricha a Samuela Scheidta.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti
LES NATIONS

LES NATIONS

Hudba ve službách diplomacie a smíření - Evropa v hudbě 18. století

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Díla François Couperina (z „Les Nations“), Georga Philippa Telemanna (z Völker- und Nationen-Suiten) a André Campry (z „L’Europe galante“).

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

"KDYŽ NEMŮŽEM POROZPRÁVĚT..."

"...aspoň písemně vyměňujme myšlénky..."

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z dopisů velké ženy české literatury Boženy Němcové i z jejího slavného díla Babička budou číst Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Hudebně doprovodí Lenka Pospíšilová.

zobrazit podrobnosti
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

Akce se uskutečnila ve středu 13. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Moderuje: Tomáš Machula

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

zobrazit podrobnosti
MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

Mariina role v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Kateřina Brichcínová, Jan Houkal

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Debatní večer a autorské čtení básníků

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Borkovec, Jonáš Hájek, Marie Iljašenko

Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
KRAJINAMI UMĚNÍ

KRAJINAMI UMĚNÍ

Debata nad právě vycházející knihou rozhovorů s profesorem dějin umění Janem Roytem, které s ním vedl literární historik Martin Bedřich.

Akce se uskutečnila ve středu 29. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Martin Bedřich, Jan Royt

Moderuje: Norbert Schmidt

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou.

zobrazit podrobnosti
AŽ NA VĚKY VĚKŮ

AŽ NA VĚKY VĚKŮ

církev a věčnost

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Sokol

Už na zemi se církev vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou. Dokud však nenastane nové nebe a nová země, putující církev má podobu tohoto pomíjejícího světa. Žije mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. (Srov. LG 48).

Církev je ve světě, ale není z tohoto světa. Přesto je silně poznamenána tímto světem a lidskou slabostí. Je společenstvím vykoupených a přesto sestává z hříšníků. Odkud se bere a jaký smysl má toto napětí mezi velikými věcmi, ke kterým církev směřuje a prostředností, na kterou tak často narážíme? Co znamená ono naplnění ve věčnosti, které očekáváme? Není to jen laciná útěcha? Jaký je vztah mezi církví pozemskou a nebeskou a co znamená pro náš každodenní život?

zobrazit podrobnosti
ROZJÍMÁNÍ NAD OSOBNOSTÍ CHARLESE PÉGUYHO

ROZJÍMÁNÍ NAD OSOBNOSTÍ CHARLESE PÉGUYHO

jako socialisty, křesťana a mystika

Akce se uskutečnila v pátek 17. dubna 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Matěj Široký

Spolek Přátel filosofie ve spolupráci s Dominikánskou 8 pořádá veřejnou přednášku s Matějem Širokým s následnou diskuzí o osobnosti Charlese Péguyho, francouzského spisovatele, filosofa a básníka.

Charles Péguy (1873 – 1914) představuje komplikovanou a v určitém smyslu rozervanou osobnost, pro kterou se hledání pravdy, solidarity a milosti stává ústředním tématem jeho života. Myslitel mnoha intelektuálních zvratů, kritik modernismu, avšak přeci sám v mnohém náš opravdový současník! Jak nás jeho boj za spravedlivou společnost může inspirovat dnes…?

zobrazit podrobnosti
FRANTIŠEK BLÁZEN

FRANTIŠEK BLÁZEN

Jan Horák

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Repríza úspěšného představení jednoho herce: step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

zobrazit podrobnosti
SVATÍ NEBO ZBYTEČNÍ?

SVATÍ NEBO ZBYTEČNÍ?

zasvěcený život v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedicta Hübnerová OP, Jan Poříz OCD

Řeholníci byli občas považováni za elitní křesťany, téměř automaticky svaté. Na druhou stranu se objevuje i kritika, považující zasvěcený život za nepřirozený a nesmyslný. Jaké je místo a role řeholníků a řeholnic v životě církve 21. století?

zobrazit podrobnosti
NIKDO NENÍ DOKONALÝ

NIKDO NENÍ DOKONALÝ

povolání ke svatosti

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Dřímal, Vojtěch Novotný

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19, 2). Není to příliš vysoká laťka? Není troufalé brát si samotného Boha za měřítko a vzor? Svatost pro několik málo vyvolených, od Boha vybranou elitu – proč ne. Ale co běžní smrtelníci?

V čem spočívá svatost, proč je povoláním každého křesťana a jak o ni usilovat, to je téma dalšího večera Rozprav o církvi.

zobrazit podrobnosti
SYNOD O RODINĚ

SYNOD O RODINĚ

očima papežského teologa

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. března 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Wojciech Giertych, Jindřich Šrajer

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím? Pod pokličku synodu o rodině nahlédneme s teologem papežského domu Wojciechem Giertychem OP.

zobrazit podrobnosti
THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

Akce se uskutečnila ve středu 11. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Moderuje Vojtěch Soudský

Boha poznáváme v druhých lidech a skrze zkoumání sebe sama. Sebe nemůžeme poznat jinak než prostřednictvím Boha a ostatních lidí a naše bližní vidíme pravdivě, jedině tehdy, když pravdivě nahlížíme Boha a sebe…

zobrazit podrobnosti
FRANTIŠEK BLÁZEN

FRANTIŠEK BLÁZEN

Jan Horák

Akce se uskutečnila v úterý 10. března 2015 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

zobrazit podrobnosti
4 ULIČNÍCI

4 ULIČNÍCI

vernisáž výstavy fotografií

Akce se uskutečnila v pátek 6. března 2015 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výstava pouličních fotografií 4 autorů, které spojuje neukojitelná potřeba šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí.

Výstava začíná vernisáží v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera 6. března 2015 v 19:00 hod a potrvá do 30. června 2015

zobrazit podrobnosti
PROSTÍ VĚŘÍCÍ?

PROSTÍ VĚŘÍCÍ?

laici v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. března 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

zobrazit podrobnosti
JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Osobnost Josefa Toufara představuje živé společenské téma, které přesahuje hranice církve a různým způsobem vstupuje do veřejného prostoru. Proces Toufarova blahořečení je jen jedním ze způsobů, jak se česká společnost může vztahovat k odkazu katolického kněze, umučeného StB – o Josefu Toufarovi se píší knihy, točí filmy, inscenují divadelní hry či skládají opery.

zobrazit podrobnosti
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

330. výročí narození

Akce se uskutečnila v úterý 24. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Koncert a prezentace nově vyšlé knihy Christophera Hogwooda: Georg Friedrich Händel, která vychází při příležitosti 330. výročí narození G. F. Händela

Georg Friedrich Händel (1685–1759) byl a zůstává jedním z největších géniů hudební historie, „jehož pověst je neotřesitelně založena na jediné skladbě – Mesiáši.“

zobrazit podrobnosti
SLUŽEBNÍCI PRAVDY

SLUŽEBNÍCI PRAVDY

učitelský úřad církve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. února 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník, Jaroslav Šebek, David Vopřada

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

zobrazit podrobnosti
JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

Akce se uskutečnila ve středu 11. února 2015 v 18.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé středověké mystiky.

zobrazit podrobnosti
ISLÁM VE FRANCII

ISLÁM VE FRANCII

Akce se uskutečnila v úterý 10. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nedávný teroristický útok na redakci týdeníku Charlie Hebdo vyvolal kromě celosvětového pohnutí i řadu vášnivých debat na téma islámu v Evropě. Radikální názory a obavy zaznívají i u nás, ačkoli v Česku zkušenost s imigrací z muslimských zemí nemáme. Jak tedy vypadá soužití muslimů a většinové populace ve Francii doopravdy? Jaké má po nedávných událostech perspektivy?

zobrazit podrobnosti
PSYCHOLOGIE A MILOST

PSYCHOLOGIE A MILOST

Pomoc a úskalí moderní psychologie ve vztahu k duchovnímu životu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. února 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jakým způsobem se moderní psychologie snaží uzdravit člověka? Kdy může napomoci růstu v duchovním životě a kdy mu být naopak překážkou? Je možné dnes hovořit o křesťanské psychologii?

zobrazit podrobnosti
OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI

OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI

od jurodivých k Pussy Riot

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 18.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Hosté: Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg, Petra Procházková, Luboš Dobrovský

zobrazit podrobnosti
(NE)MOC V CÍRKVI

(NE)MOC V CÍRKVI

hierarchie mezi teologií a politikou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Šebek, Ludvík Grundman

Ježíš Kristus dal do vínku své církvi a zejména těm, kdo v ní mají konat službu a zastávat řídící pozice, pokoru a chudobu… jak se jim podařilo s těmito ctnostmi naložit během staletí?

zobrazit podrobnosti
IDEA UNIVERZITY DNES

IDEA UNIVERZITY DNES

John Henry Newman

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

K čemu je dobré vysokoškolské vzdělání? Má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, nebo má poznání smysl samo o sobě? V knize Idea univerzity hájí John Henry Newman ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. O Newmanově myšlenkovém odkazu, dnešním českém vysokém školství a vztahu víry a rozumu diskutují Jan Trnka a Karel Šima.

zobrazit podrobnosti
ZLO

ZLO

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 10. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Palčivému tématu zla se věnují dvě publikace našeho nakladatelství. Filosoficky a teologicky ho pojednává kardinál Journet, existenciálně a prakticky Bernard Bro (Moc zla). Oba přístupy si zaslouží pozornost, i když se často zdají být v rozporu: co je mi platné znát ontologickou podstatu zla, když rozdírá moji duši, můj život? Ale snad přece … vždyť nejtěžší boj bývá sváděn s nepřítelem, který má zakryté hledí.

zobrazit podrobnosti
(SOU)ŽITÍ?!? KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

(SOU)ŽITÍ?!? KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

Akce se uskutečnila v pondělí 8. prosince 2014 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Luboš Kropáček, Pavel Hošek, Hassan Ezzedine, Pavel Svoboda

Jak se vyvíjely vztahy křesťanů a muslimů na území dnešní Sýrie a Iráku? U koho nacházejí tamní křesťané útočiště? Co má společného teroristická organizace Islámský stát s muslimy a islámem? Jaká je role Kurdistánu a Turecka? O těchto a dalších otázkách budou mluvit hosté panelové diskuze v Dominikánské 8.

zobrazit podrobnosti
LIDE MŮJ...

LIDE MŮJ...

Boží lid ve Starém i Novém zákoně

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Vojtěch Brož, Damián Němec

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

zobrazit podrobnosti
JÁ DOUFÁM V TEBE...

JÁ DOUFÁM V TEBE...

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Setkání nad dopisy statečných žen Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Večera se zúčastní také ti, kdo pamatují životní příběhy těchto mimořádných žen.

zobrazit podrobnosti
KDO NENÍ S NÁMI...

KDO NENÍ S NÁMI...

aneb kdo patří do církve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Radek Tichý, Filip Boháč

Mimo církev není spásy. Znamená to tedy, že kdo není řádný katolík, nemůže přijít do nebe? Nebo je to celé složitější? Co vlastně znamená ono patřit do církve?

zobrazit podrobnosti
25 LET SVOBODY

25 LET SVOBODY

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Daniel Kroupa, Pavel Černý, Benedikt Mohelník OP

Čtvrt století po dramatických událostech podzimu 1989 nás vybízí k tomu, zamyslet se nad tím, z jakých kořenů naše svoboda vyrůstá a jaké plody přinesla – a to nejen ve společnosti, ale i v církvi. Euforie prvních let nesmí být zadušena skepsí současnosti. Zdravá reflexe by měla otevírat jak témata bolestivá, tak radostná, hrdost nad úspěchy nesmí být snižována přiznáním chyb a omylů. Jak tedy hledět na uplynulých pětadvacet let z křesťanské perspektivy?

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O POSLEDNÍCH VĚCECH

PROMLUVY O POSLEDNÍCH VĚCECH

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 12. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Dušičkový čas nám staví před oči „poslední věci člověka“ (dokážeme si vůbec vzpomenout, které to jsou?).

zobrazit podrobnosti
NEVĚSTA KRISTOVA

NEVĚSTA KRISTOVA

církev a duchovní život

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Houkal

Církev bývá někdy obrazně nazývána nevěstou Kristovou, tajemným tělem Kristovým a podobně. Je to jenom trocha poezie, nebo se za těmito obrazy skrývá teologická výpověď?

zobrazit podrobnosti
BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. října 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Peter Morée a Tomáš Petráček

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity.

zobrazit podrobnosti
NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT...

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT...

dějiny spásy teologicky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Vojtěch Novotný, David Vopřada

Jakým způsobem jediný Bůh ve třech osobách působí v dějinách spásy, co z toho vyplývá pro naši spásu a co to vypovídá o církvi, to je tématem druhého večera Rozprav o církvi.

zobrazit podrobnosti
DIGITAL GRAFFITI

DIGITAL GRAFFITI

-- interaktivní audiovisuální performance --

Akce se uskutečnila v neděli 19. října 2014 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Reálná barva se digitalizuje. Město se stává galerií. Světlo se stává nástrojem tvorby.

Ve dnech 16.–19. října se ve spolupráci s Dominikánskou 8 autoři projektu zapojí do festivalu Signal a podpoří tak myšlenku festivalu jakožto oslav světelných instalací v centru města. Performance vždy od 18 do 22 h.

zobrazit podrobnosti
CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO?

teologický pohled na církev

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prokop Brož, Benedikt Mohelník

Dan Brown by hledal šokující tajemství, pečlivě ukrývaná v hlubokých vatikánských kobkách. Sociologové by nejspíš na církvi našli jistá specifika, ale tajemného vcelku nic. Jaký je ale pohled teologie?

zobrazit podrobnosti
ZDE JSEM

ZDE JSEM

Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Akce se uskutečnila ve středu 8. října 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

V této drobné knížečce se autor, Vittorio Francesco Viola OFM, zamýšlí nad tím, jak obřad svěcení vytváří kněze, jeho život a jeho povolání.

zobrazit podrobnosti
SUZANNE RENAUD

SUZANNE RENAUD

Akce se uskutečnila v úterý 30. září 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večer, věnovaný francouzské básnířce Suzanne Renaudové (1889–1964), připomene její tvorbu i osudy, nedělitelně spjaté se zemí jejího muže, Bohuslava Reynka.

zobrazit podrobnosti
STRAŠÁK KOMUNISMU?

STRAŠÁK KOMUNISMU?

Komunismus: historický nebo aktuální problém?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. června 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

O tom s námi přijdou debatovat Jaromír Štětina, Daniel Herman a Matěj Spurný

zobrazit podrobnosti
Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Mše D dur

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Mše D dur

Akce se uskutečnila v neděli 1. června 2014 v 18.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Hudební nastudování – Marika Pečená, Alena Hönigová

Sólisté: Pavla Flámová, Jaromír Nosek, Marta Fadljevičová, Tomáš Lajtkep

Sbor: Marie Chaloupská, Lada Leníčková, Daniela Slawińska, Daniela Javorčeková, Kateřina Andršová, Jan Němeček, Karel Vik, Tomáš Vrba

zobrazit podrobnosti
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

Akce se uskutečnila v neděli 1. června 2014 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jan Ostrý, Sylvie Schelingerová- flétna

Libor Mašek – violoncello

Alena Hönigová – cembalo

„Sturm und Drang“ nemá nic společného s opilostí, jak by to někoho mohlo spontánně napadnout. Hnutí „Bouře a vzdor“, které v druhé polovině 18. století nadchlo umělce, asi nejvíce proslavil Goetheho román „Utrpení mladého Werthera“. Přes kritiky současníků a řadu kategorických odsouzení, že nabádá mladé lidi k sebevraždě, se stal bestsellerem a dodnes jednou z nejúspěšnějších knih vůbec. Nešťastnou lásku totiž někdy zažije většina smrtelníků a Goethe v knize otevřeně popsal temné dříve jen tušené pocity, o nichž se neslušelo mluvit. Román je psán formou dopisů, které jsou dost rafinovaně fingované, aby vypadaly skutečné. I jistě tato forma přitáhla spoustu čtenářů, protože nahlížet do soukromých dopisů se po době absolutismu, který systémově vyžadoval otevřenost vůči společnosti, zkrátka zdálo velmi lákavé.

zobrazit podrobnosti
W. A. Mozart (1756 – 1791): Flétnové kvartety pro „Holanďana

W. A. Mozart (1756 – 1791): Flétnové kvartety pro „Holanďana

Koncert uspořádaný ve spolupráci se švýcarským Verein zur Förderung von Basler Absolventen auf dem Gebiet der Alten Musik (Spolek pro podporu basilejských absolventů v oblasti staré hudby).

Akce se uskutečnila v sobotu 31. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Anne Freitag – traverso

Anaïs Chen – housle

Martina Bischoff – viola

Daniel Rosin – violoncello

Cílem tohoto společenství je doprovázet vynikající absolventy Scholy cantorum basiliensis, renomovaného institutu pro výzkum a interpretaci staré hudby, na jejich cestě ze studia na pódium. Organizují a financují koncerty, projekty, nahrávky. O smysluplnosti jejich snažení svědčí řada slavných jmen, bývalých absolventů, kteří patří mezi světové špičkové interprety. Tuto spolupráci považujeme za velmi prestižní, protože jsme tak v přímém kontaktu s výzkumem, neustále kultivovanou tradicí i nejnovějšími trendy, které tato vysoká škola vždy udávala.

zobrazit podrobnosti
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Žalmy

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Žalmy

Akce se uskutečnila v sobotu 31. května 2014 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pavla Flámová (Čichoňová) – soprán

Alena Hönigová – cembalo

Carl Philippe Emanuel Bach byl nejúspěšnějším a nejnadanějším synem Johanna Sebastiana Bacha. Za kmotra mu šel Georg Philipp Telemann. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že se mu dostalo už v raném věku skvělého hudebního vzdělání. Otec ho však přes jeho zjevné nadání poslal studovat práva. Nebylo mu to nic platné, protože Philipp Emanuel se stejně ve svých čtyřiadvaceti letech rozhodl pro hudbu. Z klasického studia mu však zůstala láska k literatuře a přátelství s předními básníky své doby.

zobrazit podrobnosti
Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Duchovní a světské kantáty

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Duchovní a světské kantáty

K 300. výročí Nicolò Jommelliho zazní v barokním refektáři jeho komorní kantáty v novodobé premiéře.

Akce se uskutečnila v pátek 30. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Zahajovací koncert „Hudebního jara u Dominikánů“ prezentuje hudbu vysoce ceněného skladatele Nicolò Jommelliho, který je dnes znám především svými operami a oratorii, v poněkud intimnějším světle.

Barbara Kusa – soprán

Jana Chytilová, Jiří Sycha – barokní housle

Ivo Anýž – barokní viola

Libor Mašek – barokní violoncello

Alena Hönigová – cembalo a vedení

zobrazit podrobnosti
NA PRAHU SMRTI

NA PRAHU SMRTI

Svátost nemocných nebo poslední pomazání?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: fr. Antonín Krasucki OP, P. David Vopřada a Martina Špinková, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

Každý lidský život jednou skončí. Říká se, že je to jediná skutečná jistota člověka. Vážně mluvit o smrti je těžké. Na jednu stranu jsme si na smrt jaksi zvykli. Vidíme ji ve filmech a ve zprávách, čteme o ni v novinách i v bulváru. To se nás ovšem osobně netýká. Když se však dozvíme o smrtelné nemoci někoho blízkého či jsme s takovou situací sami konfrontováni, všechno se mění. Umíme se pak podívat smrti do tváře?

zobrazit podrobnosti
EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

EVROPA A NÁRODNÍ STÁT

Co utváří politický národ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Tomáš Němeček, Roman Joch, Maciej Ruczaj

Ačkoli evropská integrace zásadním způsobem ovlivňuje naše životy, přesto se většina obyvatel Evropy nadále cítí především občany svých národních států a evropskou politiku vnímá z národní perspektivy. Proč tomu tak je? Proč dosud nevznikl evropský politický národ?

zobrazit podrobnosti
Promluvy o milosti

Promluvy o milosti

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 14. května 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Již v roce 1956 vzniklo toto dílo jako duchovní cvičení pro řeholní sestry, které později sám autor upravil do knižní podoby. I po tolika letech však neztratilo nic ze své kvality, i když některé myšlenky mohou na čtenáře působit poněkud „archaickým“ dojmem.

zobrazit podrobnosti
PAPEŽOVÉ KONCILU

PAPEŽOVÉ KONCILU

Akce se uskutečnila v úterý 15. dubna 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi o této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka. Tito dva odborníci z Katolické teologické fakulty UK v Praze usednout k debatnímu stolu. Pohledem z ekumenického hlediska obohatí diskuzi prof. Jan Blah. Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK v Praze.

zobrazit podrobnosti
NÁVRAT KE CTNOSTEM

NÁVRAT KE CTNOSTEM

Akce se uskutečnila ve středu 9. dubna 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Tato kniha Petera Kreefta vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, ale není obyčejnou učebnicí morálky, byť to sám autor tvrdí. Ctnosti neslouží pouze k tomu, aby náš život dosáhl určitých kvalit, abychom byli spaseni a dosáhli blaženosti, našeho vytouženého cíle. Návrat ke ctnostem je nyní, v jednadvacátém století více než kdy jindy v historii, naprostou nutností k tomu, abychom jako civilizace přežili…

zobrazit podrobnosti
KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

zobrazit podrobnosti
MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU

MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU

Křesťanský pohled na sociální politiku

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem našeho večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Hosté: Lubomír Mlčoch, Michal Opatrný

zobrazit podrobnosti
SEDM POSLEDNÍCH SLOV

SEDM POSLEDNÍCH SLOV

Akce se uskutečnila ve středu 12. března 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Bývalý magistr dominikánského řádu se zamýšlí nad Ježíšovými posledními slovy, která pronesl při svém utrpení na kříži. Provádí čtenáře jejich hloubkou a dynamikou, odhaluje, jakým způsobem v nich můžeme spatřit tajemství láskyplného vztahu Otce a Syna a místo člověka v něm.

zobrazit podrobnosti
JE MOŽNÉ ODPUSTIT?

JE MOŽNÉ ODPUSTIT?

Blahodárný vliv a úskalí svátosti smíření

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

K debatnímu stolu zasednou: fr. Antonín Krasucki OP, patrolog P. David Vopřada, fr. Benedikt Mohelník OP a psycholog Jeroným Klimeš. Moderátorem bude fr. Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
OBČAN VS. RADNICE

OBČAN VS. RADNICE

aneb o smyslu komunální politiky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Zájem o dění okolo nás má nutně politický rozměr, ať už se zapojíme do stranické politiky, nebo ne. Smysl a fungování komunální politiky je tématem čtvrtého debatního večera cyklu „Křesťan a společnost“.

target=„_blan­k“> zde.

zobrazit podrobnosti
TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

Akce se uskutečnila ve středu 12. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Toto Tomášovo dílo není určeno studentům filosofie a teologie, není plné scholastických technických termínů a nehemží se množstvím vzletných řečnických výrazů, jak jsme u něj zvyklí. Jedná se o soubor kázání, kterými se Tomáš obracel k prostým věřícím. Najdeme v nich konkrétní praktické návody, jak žít dobrý křesťanský život a dosáhnout svatosti. To vše je navíc protkáno hojnými citáty z Písma, což jen dokládá autorovu lásku a úctu k Božímu slovu.

zobrazit podrobnosti
SRDCE KLÁŠTERŮ

SRDCE KLÁŠTERŮ

Setkání knih Tichá srdce a Celým srdcem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. února 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co je to klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

zobrazit podrobnosti
FRIEDHELM MENNEKES: (nad)PROSTOR

FRIEDHELM MENNEKES: (nad)PROSTOR

Přednáška s debatou

Akce se uskutečnila ve středu 5. února 2014 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Prof. Mennekes pronese přednášku, která se zaměří hlouběji na problematiku prostoru: Jaké nové prostory otevírá umění, hudba a světlo? A jaké jsou předpoklady toho, aby do nich člověk mohl vstoupit?

zobrazit podrobnosti
BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

Akce se uskutečnila ve středu 8. ledna 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Bernard z Clairvaux (1090–1153) vytváří svá Kázání na Píseň písní v době, kdy byl tento biblický text opravdu jedním z nejoblíbenějších témat pro výklad. Na rozdíl od jiných interpretů, kteří vidí milostnou poezii Písně písní jako vyjádření vztahu Krista a církve, případně Krista a duše, vnáší Bernard do svého výkladu velmi osobní rysy a aplikuje tento vztah na Krista a vlastní duši.

zobrazit podrobnosti
VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

Hosté: Bohumil Doležal, Jiří Suk a další

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

zobrazit podrobnosti
DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA

DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA

Giovanni Francesco Marcorelli (1610–1651) a Azzolino Bernardino della Ciaja (1671–1755)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Alena Hönigová – cembalo

Závěrečný koncert Cyklu hudebních večerů v Dominikánské 8 opět uvádí hudbu, která na českých pódiích zazní vůbec poprvé. Centrem večera je tajuplný sen sv. Františka z Assisi. Uprostřed jedné mystické noci má najednou velmi zvláštní pocit. „Je to snad fantom noci?“ ptá se sám sebe a snaží se zorientovat v míhajících se stínech. Dozví se, že k němu promlouvá sám Bůh a ujišťuje ho o lásce, naději a nadcházejícím světle. Který člověk v úzkých by si v hloubi duše nepřál takové ujištění.

zobrazit podrobnosti
STAVY LIDSTVA A SVATOSTI

STAVY LIDSTVA A SVATOSTI

Raissa a Jacques Maritainovi

Akce se uskutečnila ve středu 11. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Kniha, o které budeme tentokrát debatovat, obsahuje tři eseje. Příběh Abrahámův se zabývá otázkou vývoje mravního svědomí lidstva. Jak je možné, že Abrahám se dopouštěl skutků, které bychom dnes označili jako těžký hřích, aniž by pocítil tíhu svědomí nebo byl za takové jednání Bohem potrestán? Vede snad Bůh postupně, krůček po krůčku, lidstvo k plné mravní odpovědnosti? Kníže tohoto světa je krátkým zamyšlením o moci Padlého anděla nad tímto světem a o jejím zlomení vtělením a výkupnou obětí Ježíše Krista. V eseji O církvi nebeské se dočítáme, jak velmi na nás světcům a lidem, kteří tento svět již opustili, záleží. Nezapomínáme na ně a na jejich ochotu pomoci? Uvědomujeme si, že církev putující a církev vítězná tvoří jedno tělo, jednu rodinu?

zobrazit podrobnosti
UMÍRÁM LÁSKOU

UMÍRÁM LÁSKOU

Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. prosince 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

zobrazit podrobnosti
KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA?

KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA?

Církev a víra perspektivou školního dějepisu

Akce se uskutečnila v úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?

zobrazit podrobnosti
ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤAN V POLITICE

KŘESŤAN V POLITICE

Hosté: Petr Gazdík, Ondřej Liška a Cyril Svodoba

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě. Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou a politickou angažovaností?

zobrazit podrobnosti
HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ

Literární večer mimořádně ve 20:00

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. listopadu 2013 ve 20.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

zobrazit podrobnosti
CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO

CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO

Abrahámova oběť a další manuskripty z klášterní knihovny v Einsiedeln

Akce se uskutečnila ve středu 13. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kesselberg Ensemble (CH), umělecké vedení Ilze Grudule

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna ukryté poklady patří.

zobrazit podrobnosti
O PAMÁTKOVÉ PÉČI II.

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II.

Novotvar v historickém jádru

Akce se uskutečnila ve středu 6. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ A MARXISTÉ

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ

Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

Akce se uskutečnila v úterý 5. listopadu 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

zobrazit podrobnosti
VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST

O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

zobrazit podrobnosti
OBHAJOBA POLITIKY

OBHAJOBA POLITIKY

První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Prof. Jan Sokol a novinář Petr Fischer přijdou debatovat o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

zobrazit podrobnosti
J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY

J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY

Philippe Bernold a Jan Ostrý – flétny, Alena Hönigová – cembalo, Libor Mašek – violoncello

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 – 1723). Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690–1768), s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.

zobrazit podrobnosti
NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

Akce se uskutečnila ve středu 9. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

zobrazit podrobnosti
PRAHA: SITUACE – PUNKTUM

PRAHA: SITUACE – PUNKTUM

Výstava fotografií fr. Šimona Hlavatého ve Fribourgu

Akce se uskutečnila v pondělí 7. října 2013 v 17.00 hod.

Místo konání: Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

Fotografické snímky jsou jako Labyrint… Slovy Nietzscheho: „Labyrintický člověk nehledá pravdu, ale svoji Ariadnu…“ (Roland Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii)

zobrazit podrobnosti
ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

repríza úspěšné dramatizace barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknuté poezií Fridricha Bridela

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. října 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé přivítáme v Dominikánské 8 herečky Marcelu Šikovou a Irenu Pulicarovou, které za doprovodu loutny Jana Krejči možná leckoho překvapí tím, jak vášnivé, aktuální i vtipné mohlo být barokní kázání. Texty nastudovala Ada Fryntová.

zobrazit podrobnosti
PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ

PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ

exercicie / víra v prostoru

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. září 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Tyto netradiční exercicie chtějí uchopit významná duchovní místa Prahy a to trochu jiným než turistickým nebo kunsthistorickým způsobem. Zkrátka zkusit pomalu projít Prahou jako krajinou duchovní. Zkusit naslouchat vybraným významným a výrazným prostorům a obsahům, které je formovaly.

zobrazit podrobnosti
NALÉZÁM JEHO TVÁŘ …

NALÉZÁM JEHO TVÁŘ …

Dvakrát devět fotogafií v prostorách kláštera

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvakrát devět portrétů žen různého věku a profese. Kupříkladu: čajovnice, germanistka, knihovnice, malířka – matka, spisovatelka, studentka, technička, vědecká pracovnice, zpěvačka.

Osmnáct příběhů pro ty, kteří se umějí zastavit, dívat a divit.

zobrazit podrobnosti
POCTA J. K. VAŇHALOVI

POCTA J. K. VAŇHALOVI

Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

zobrazit podrobnosti
LÁSKA A TICHO

LÁSKA A TICHO

První večer cyklu Dominikánský literární salón

Akce se uskutečnila ve středu 11. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

zobrazit podrobnosti
ETTY

ETTY

Šest hereček o hledání sebe a Boha.

Akce se uskutečnila ve středu 19. června 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bez fikce. Skutečný deník ženy, která skutečně žila a zemřela.

Účinkuje divadelní soubor Oldstars.

zobrazit podrobnosti
G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK

G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK

Ensemble Sporck, Gabriela Eibenová - soprán

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. června 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba.

zobrazit podrobnosti
ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

zobrazit podrobnosti
VĚROZVĚSTI?

VĚROZVĚSTI?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Česká republika, občas nazývaná „nejateističtější zemí světa“ má mezi svými státními svátky nejen ten knížete Václava, ale také příchodu „věrozvěstů“ Cyrila a Metoděje. Ti jsou často nazývání prvními kazateli na našem území. Ovšem můžeme konstatovat, že nebyli úplně první … a že dokonce nebyli tak docela (jenom) věrozvěsti. Jaká byla vlastně jejich mis(i)e? A jakou roli hráli v budování nejen Velké Moravy, ale vůbec kultury ve středoevropském prostoru?

zobrazit podrobnosti
SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

Akce se uskutečnila v úterý 21. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

zobrazit podrobnosti
POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ?

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ?

Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

Akce se uskutečnila v pondělí 20. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty: pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP, rakouským historikem umění, redaktorem Kunst und Kirche a duchovním v jedné osobě Aloisem Kölblem, jedním z nejzajímavějších současných českých malířů Jaromírem Novotným a přední osobností naší architektonické scény Josefem Pleskotem. Zárukou nečekaných úhlů pohledu, překvapivých setkání různých světů je i moderátorka večera prof. Milena Bartlová, která je přední odbornicí na středověké umění. Prof. Bartlová se ale zajímá paralelně i o umění zcela současné, jeho politickou, společenskou roli a objevuje pozapomenuté souvislosti dneška a zdánlivě překonané minulosti.

zobrazit podrobnosti
PEČEŤ DUCHA

PEČEŤ DUCHA

O biřmování teologicky a prakticky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

zobrazit podrobnosti
CANTABO DOMINO

CANTABO DOMINO

Concerti ecclesiastici od Lodovica Viadany (1602)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. května 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León – baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa.

zobrazit podrobnosti
Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

Akce se uskutečnila v úterý 7. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

zobrazit podrobnosti
FRANCIE V ČECHÁCH

FRANCIE V ČECHÁCH

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. května 2013 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Význam francouzské kultury pro moderní české katolické prostředí je zcela nezpochybnitelný. Není však třeba se vracet v čase jen na počátek 20. století, kdy Josef Florian překládal díla Léona Bloye, ani do doby první republiky, jež k nám uvedla díla Jacquesa Maritaina, ani do 60. let, kdy se české prostředí seznamovalo s myšlenkovým světem Pierra Teilharda de Chardin. Od 90. let narůstá počet z francouzštiny přeložených děl, která výrazně obohacují humanitní vědy, teologii, filozofii a duchovní život nevyjímaje. Na základě těchto překladů se v Čechách zákonitě utváří určitý obraz francouzské křesťanské kultury.

zobrazit podrobnosti
NAČ CÍRKEV?

NAČ CÍRKEV?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

zobrazit podrobnosti
JE ČAS PRODAT KNIHY?

JE ČAS PRODAT KNIHY?

70. narozeniny Dominika Duky OP

Akce se uskutečnila ve středu 24. dubna 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak oslavit narozeniny nedávno jmenovaného kardinála, který právě poprvé volil nového papeže? Může snad být volba Petrova nástupce chvílí oddechu od problémů (malé) české církve, aktuálních i těch trvalých? Možná, že pro pastýře je nejlepším způsobem, jak získat nadhled, právě ponoření se do bouřlivého dění v nejviditelnějším centru současného křesťanství.

zobrazit podrobnosti
JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?

JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?

Prof. Adrian Schenker OP vysvětluje, proč musíme číst starou řeckou a samaritánskou bibli

Akce se uskutečnila v úterý 23. dubna 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

zobrazit podrobnosti
RADOST BÝT CÍRKVÍ

RADOST BÝT CÍRKVÍ

100. výročí narození Josefa Zvěřiny

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

zobrazit podrobnosti
FIORI MUSICALI

FIORI MUSICALI

Hudební květomluva - In Cordis Ensemble

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa a zpěv, Jan Krejča – theorba a barokní kytara, Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara a zpěv.

In Cordis Ensemble je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z 15. – 18. století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a theorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru.

zobrazit podrobnosti
DOMOV V BIBLI

DOMOV V BIBLI

Cesta Romana Brandstaettera k Ježíši z Nazareta

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Roman Brandstaetter (1906–1987), polský spisovatel, básník a dramatik, patří mezi nejvýznamnější polské katolické autory. Jeho cesta ke křesťanství, poznamenaná židovským původem, stejně jako k literární činnosti je úzce spojena s fascinací Biblí jako úhelným kamenem duchovnosti a kultury.

zobrazit podrobnosti
NAD TATROU SA BLÝSKA

NAD TATROU SA BLÝSKA

Katolická církev na Slovensku v letech 1939–2013

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Když se před dvaceti lety naše národy vydaly každý samostatnou cestou, jedním ze zásadních rysů, jenž je odlišoval, byl velmi rozdílný vztah ke křesťanství a církvi. Slovensko i po dvaceti letech patří mezi evropskými zeměmi k těm s nejvyšší mírou účasti na nedělních bohoslužbách, Českou republiku bychom nalezli spíše na opačném konci pomyslného žebříčku.

zobrazit podrobnosti
JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Alena Hönigová – cembalo

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

zobrazit podrobnosti
ZÁZRAK ZE ŽITAVY

ZÁZRAK ZE ŽITAVY

Volker Dudeck: Malé a Velké žitavské postní plátno

Akce se uskutečnila v pondělí 11. března 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Jako zázrakem se v Žitavě dochovala dvě jedinečná postní plátna. Především velkolepé osudy Velkého žitavského postního plátna budí pozornost. Zvyk zahalovat v kostelech celý oltářní prostor (tedy ne jen jednotlivé oltářní obrazy) v době mezi popeleční středou až po velikonoční týden velikým plátnem byl ve středověku velmi rozšířen.

zobrazit podrobnosti
PLAMEN ŽIVĚ DÝCHÁ

PLAMEN ŽIVĚ DÝCHÁ

Prudentius a literatura antických křesťanů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. března 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je literatura antických křesťanů pouze vedlejším projevem dobového teologického myšlení? Je jejich setkávání s bohatou antickou kulturou jen důvodem k vášnivým polemikám? Athény, nebo Jeruzalém? Jaké místo měla poezie v křesťanském prostředí na sklonku římské říše, jakou literaturu si vlastně toto prostředí žádalo a jakou vytvářelo?

zobrazit podrobnosti
!!! ZRUŠENO!!! Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

!!! ZRUŠENO!!! Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

Akce se uskutečnila v úterý 5. března 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

AKCE SE RUŠÍ! Z důvodu účasti kard. Duky na volbě papeže.

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

zobrazit podrobnosti
VYKOUPENÍ A SPASENÍ

VYKOUPENÍ A SPASENÍ

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. února 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vykoupení dnes nejspíše evokuje nanejvýš výkup železa či papíru … a už ani ty nefungují jako kdysi. „Spása“ se naopak tak rozšířila, že běžně zdobí novinové titulky, ať už jde o politiku či o fotbal. Jak může křesťanství hlásat radostnou zvěst o vykoupení, když dnešní lidé necítí potřebu být „vykoupení a spasení“? Nehrozí, že bude přijata spíše jako pyšná provokace?

zobrazit podrobnosti
ŠTĚSTÍ V SÁZCE

ŠTĚSTÍ V SÁZCE

Akce se uskutečnila v úterý 26. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je možné vyhrát své štěstí? Výherní automaty a jiné hazardní hry právě tímto lákají. Vidina snadného a rychlého zbohatnutí vábí návštěvníky heren ke strojům, které jako světélkující bludičky slibují bezpečnou cestu zrádným močálem. Hráči spoléhají na šťastnou náhodu, zatímco majitelé a provozovatelé heren se těší z jistoty tučného výdělku. Na své si přijdou i obecní rozpočty a stejně tak státní pokladna. Mnozí hráči však propadají patologické závislosti se všemi důsledky: ztráta zaměstnání, rozvrat lidských vztahů, zadluženost, exekuce, kriminalita… Nejvíce ohrožení přitom jsou sociálně slabí.

zobrazit podrobnosti
TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ - „KŘÍŽOVÁ SBÍRKA“ WOLFGANGA STERNLINGA

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ - „KŘÍŽOVÁ SBÍRKA“ WOLFGANGA STERNLINGA

Marius Winzeler: Tváře Krista 20. století - příklady ze Žitavy. Norbert Schmidt: Nová úprava kaple a smysl dočasné instalace

Akce se uskutečnila v pondělí 25. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Kurátoři postní intalace v kapli sv. Zdislavy architekt N. Schmidt a ředitel Městského muzea v Žitavě M. Winzeler představí instalaci a promluví o tom, jak se Kristův příběh otiskl do moderního umění 20. století.

zobrazit podrobnosti
OPAT CHULIGÁN

OPAT CHULIGÁN

100. výročí narození Anastáze Opaska

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. února 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Arciopat benediktinského kláštera v Břevnově Anastáz Jan Opasek, který by se v dubnu 2013 dožil sta let, byl charizmatickou osobností svého řádu i české církve. V 26 letech se stal převorem, ve 34 letech opatem a po návratu z exilu se jako starý muž od roku 1990 staral o obnovu břevnovského opatství. Mezitím byl 11 let vězněm komunistického režimu a 21 let exulantem.

zobrazit podrobnosti
ISABELLA LEONARDA - MÚZA Z NOVARY

ISABELLA LEONARDA - MÚZA Z NOVARY

hudba raného baroka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. února 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Magdaléna Malá – barokní housle, Richard Šeda – cornetto, Alena Hönigová – cembalo

Únorový večer nás zavede do magického světa Isabelly Leonardy – dámy, jejíž hudba uchvátila celou Evropu, ale ona strávila celý život v klášteře severoitalského městečka Novara.

zobrazit podrobnosti
TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

Marc Chagall, Salvador Dalí, Max Beckmann, Georges Rouault, Alfred Kubin, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff a další

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Kaple sv. Zdislavy v kostele kláštera dominikánů u Sv. Jiljí Popeleční středa – Velikonoce 2013 Otevřeno denně 10:00–17:00 hodin

Postní doba je přípravou na oslavu Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání. Tyto údálosti jsou jádrem křesťanské víry. Charakter postní doby u dominikánů letos podtrhuje kolekce unikátních grafik ze sbírky Wolfganga Sternlinga z Městského muzea v Žitavě spolu s kopií tzv. Malého žitavského postního plátna z roku 1573, které je adekvátně k liturgické době instalovano v kapli sv. Zdislavy.

zobrazit podrobnosti
POPELEC UMĚLCŮ

POPELEC UMĚLCŮ

Clarinet Factory & Alan Vitouš

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2013 v 17.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Clarinet Factory & Alan Vitouš nabídnou v refektáři Dominikánského kláštera hudební performanci Ozvěny z kamene.

Liturgie Popeleční středy s udílením popelce je možné se zúčastnit v dominikánském kostele sv. Jiljí (vstup z Husovy ulice) od 18.30 hod., anebo od 19.00 hod. v kostele Nejsv. Salvátora. Pokračování programu je v kostele Nejv. Salvátora

zobrazit podrobnosti
ŠVÁCHA × PLESKOT

ŠVÁCHA × PLESKOT

Památková péče?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jsou památkáři škůdci brzdící jakýkoli zdravý rozvoj, apoštolové průměrnosti, nebo naopak světci (byť možná jurodiví), kteří jako jedni z mála střeží základní západní hodnoty, od kterých se většinová společnost podle mnohých odvrací? A jsou opravdu všechny nové zásahy do starých zdí tak kongeniální? Nejsou architekti jen falešnými proroky pokroku, kteří tvrdohlavě prosazují vlastní vize? Kdo je advokát budoucnosti?

zobrazit podrobnosti
LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová – cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Lednový koncert je věnován hudbě Leopolda Mozarta. Svědectví o něm jsou velmi kontroverzní. Většina z nás ho má asi díky filmu „Amadeus“ spojeného s nálepkou otce despoty a morouse. Názvy skladeb jako „Hudební sáňkování“ však svědčí o tom, že měl smysl pro humor. Byl bezpochyby člověkem velkého kulturního rozhledu, vášnivě miloval literaturu a přírodní vědy, mezinárodně se proslavil svou Školou hry na housle.

zobrazit podrobnosti
KULTURA NADĚJE

KULTURA NADĚJE

Role křesťanské literatury za nacismu, komunismu a dnes

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Když mluvíme o křesťanské kultuře, mnozí se ji pokoušejí definovat za pomoci jejího obsahu, případně účelu.

zobrazit podrobnosti
OČI MÉ DUŠE

OČI MÉ DUŠE

Kantáty G. F. Händela

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pavla Čichoňová – soprán, Alena Hönigová – cembalo

Světla, záře, lampičky, hvězdy, jezera či tůně – všemi těmito poetickými názvy označovali básníci oči. Nalezneme je i v libretech italských barokních kantát.

zobrazit podrobnosti
JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI

JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI

Kněžství Josefa Toufara jako znamení doby

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Komponovaný literární večer spojený s uvedením knihy Miloše Doležala

Adventní literární večer připomene osobnost číhošťského faráře a mučedníka komunistického režimu Josefa Toufara, jemuž je věnovaná nová kniha básníka a publicisty Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli.

zobrazit podrobnosti
EXPEDICE EXODUS

EXPEDICE EXODUS

Bible, archeologie a nomádský život

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

zobrazit podrobnosti
BENNEWITZ Q

BENNEWITZ Q

Ravel Martinů Schumann

Akce se uskutečnila v pondělí 26. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V pořadí třetí koncert Bennewitzova kvarteta ve složení Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti
PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Řeč je něčím svrchovaně lidským, něčím, co neustále užíváme. Oč více ji vnímáme jako naprosto spontánní, o to bolestněji pociťujeme její ztrátu. Lidská řeč dokáže svými slovy obsáhnout nekonečnost vesmíru i banalitu všedního dne. A právě v její otevřenosti rozpínající se donekonečna můžeme postřehnout něco víc než lidského; právě jazyk a slovo dávají člověku podíl na čemsi božském. Lidé dokáží mluvit o Bohu. A snaží se mluvit k němu a s ním. Ovšem mluví také Bůh k lidem? A jakou řečí?

zobrazit podrobnosti
KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století - konference o katedrále II

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 ve 14.00 hod.

Místo konání: Mladotův dům, Pražský hrad

Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

zobrazit podrobnosti
ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

…barokní kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknutá poezií Fridricha Bridela

Akce se uskutečnila v pondělí 19. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slova rozjímavá, naučná i vášnivá v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Hamzové Pulicarové za doprovodu loutny Jana Krejči. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Koniáš byl vcelku schopným literátem, jedním z mnoha vícejazyčných autorů v Čechách té doby. Psal česky, německy i latinsky, některé práce vydal ve dvou jazykových verzích.

zobrazit podrobnosti
CHUDÁ CÍRKEV?

CHUDÁ CÍRKEV?

Ideál chudoby - spravedlnost - vášně - historická paměť

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Představa, že Církev má být chudá, je nejen všeobecně rozšířena, ale především založena přímo v evangeliu. Jak ji však realizovat konkrétně? A jak se v průběhu století mění spolu se společností i způsoby, kterými Církev prožívá svou chudobu?

zobrazit podrobnosti
ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV

ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV

Debatní večer o Romech i neromech

Akce se uskutečnila ve středu 14. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak se katolická církev staví k Romům, jaké místo věnuje jejich pastoraci a přípravě na ni? Dokáže je do sebe plnohodnotně začlenit, anebo převládá vztah instituce-klient? Jaká je skutečná religiozita Romů? A proč někteří z nich hledají útočiště v jiných, často nových křesťanských církvích?

zobrazit podrobnosti
LABYRINT A RÁJ

LABYRINT A RÁJ

Dialog violy da gamby a loutny - francouzská barokní hudba

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ulrik Gaston Larsen – loutna, Marie Larsen – viola da gamba

Francouzští skladatelé měli vždy zvláštní cit pro zvukovost a kouzlo okamžiku. Nejinak tomu bylo i v baroku a hřejivý zvuk violy da gamba a loutny nás zavede do toho speciálního světa plného jemných nuancí a zvratů, virtuozity a efektů, ale i intimnosti.

zobrazit podrobnosti
DOGMATA A DRAMATA VÍRY

DOGMATA A DRAMATA VÍRY

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. října 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

„Hlavně aby člověk v něco věřil!“ Ovšem není něco jako „něco“ a snad právě proto by si ono „něco“ zasloužilo, abychom ho podrobili důkladnému zkoumání v otevřené a nezaujaté rozpravě. Jistě, víra je osobní věcí každého člověka, ovšem znamená to, že skutečně záleží na každém, jak si svou víru utváří?

zobrazit podrobnosti
FENOMÉN VATIKÁN

FENOMÉN VATIKÁN

O tajemstvích nejmenšího státu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. října 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vatikán je znám jako vůbec nejmenší existující stát. Jde však také o stát velmi specifický a někteří ho rádi označují za stát, ne snad nejmocnější, avšak rozhodně velmi vlivný a zejména bohatý.

zobrazit podrobnosti
MŮJ SEN - MŮJ AVATÁR

MŮJ SEN - MŮJ AVATÁR

Poetická intervence Hong Souna v rámci projektu Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních

Akce se uskutečnila v pondělí 15. října 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Můj sen – můj avatár je víc než jen uměleckým dílem. Projekt jihokorejského umělce Hong Souna vyrůstá z intenzivní práce s korejskými dětmi, jež odráží multikulturní pozadí současné Koreje, a s dětmi z romské komunity v České republice. Umělec děti požádal, aby nakreslily svého „avatára“, tedy postavu, kterou by chtěly být. Avatár, autoportrét sahající od podoby blonďaté princezny s modrýma očima po tvář plnou ohně, je tak zároveň vyjádřením svého já a zároveň zpřítomňuje účast dětí v tomto projektu. Hong Soun nakonec vyfotografoval každého z dětských autorů a jeho snímek pak spojil s jeho kresbou v jeden celek. Tyto dvojportréty umístil po způsobu vitráží do velikých oken barokního refektáře Kláštera dominikánů u Sv. Jiljí v Praze.

zobrazit podrobnosti
ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA

ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA

Latinskoamerické baroko

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. října 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudební baroko máme asi všichni pocitově spojené se starou Evropou. Jezuitští a františkánští misionáři však toto hudební umění přinesli i do Jižní Ameriky. Například v Argentině tak vznikla osobitá barokní kultura spojující italské, španělské, francouzské, ale i anglosaské vlivy s kořením Nového světa.

zobrazit podrobnosti
PÁN PRSTENŮ A DALŠÍ

PÁN PRSTENŮ A DALŠÍ

Podoby anglické křesťanské literatury: J. R. R. TOLKIEN a C. S. LEWIS

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. října 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Knihy J. R. R. Tolkiena, stejně jako C. S. Lewise patří mezi světovou klasiku. Za strhujícím dobrodružstvím Pána prstenů a Letopisů Narnie se nicméně skrývá neméně zajímavé celoživotní přátelství dvou profesorů anglické literatury, při jejichž živých debatách na Oxfordské univerzitě se rodil fantastický svět Středozemě, ale originálním způsobem se rozvíjely také otázky křesťanské víry.

zobrazit podrobnosti
ČESKÁ TEOLOGIE CÍRKVE

ČESKÁ TEOLOGIE CÍRKVE

Silvestr Braito, dominikán, teolog

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. září 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

50 let letos uplyne od smrti významného českého teologa a náboženského publicisty dominikána Silvestra Braita. Třebaže zůstávám širším kruhům prakticky neznámý, ve své době vynikal nejen šíří svého teologického záběru, s nímž se věnoval výuce teologie a publikační činnosti, ale také vervou, s níž se dokázal vyslovovat proti komunistické ideologii.

zobrazit podrobnosti
SPREZZATURA

SPREZZATURA

Hudba raného baroka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. září 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Richard Šeda – cornetto, cornetto muto, flétna; Kateřina Ghannudi – barokní harfa; Alena Hönigová – virginal

Sprezzatura je italský termín, který se dá těžko přeložit do češtiny. Vyjadřoval pojmy jako přirozenost, lehkost, grácie, výrazuplnost ale i efektnost. Všechny tyto atributy měly provázet improvizace nejlepších instrumentalistů raného baroka.

zobrazit podrobnosti
NOCTURNO

NOCTURNO

Bennewitzovo kvarteto: Netradiční koncert. Hudba J. S. Bacha, F. Schuberta a E. Schulhofa s překvapením

Akce se uskutečnila v pondělí 3. září 2012 ve 20.15 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé pro vás v barokním refektáři zahrají Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti
DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA

DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA

Skladby J.S. Bacha a Erika Oña - Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. srpna 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Lenka Torgersen – barokní housle, Karel Valter – flauto traverso, Thilo Hirsch – viola da gamba, Alena Hönigová – cembalo

Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na jím navržené „thema regium“, je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě rozpoznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkomponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.

zobrazit podrobnosti
LUCENTE STELLA

LUCENTE STELLA

Hudba 14. a 15. století v Itálii - Ensemble Perlaro (Švýcarsko)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. června 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Agnieszka Budzinska-Bennett – zpěv, Lorenza Donadini – zpěv a umělecké vedení, Daniel Issa – zpěv, Baptiste Romain – fidel, Marc Lewon – loutna, kvinterna a zpěv.

Červnový koncert v Dominikánské 8 je věnován středověké hudbě. Nepředstavujte si však žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických filmů, případně z návštěv hradů a zámků.

zobrazit podrobnosti
KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989

KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989

Mezi odporem vůči ateizační politice a hledáním modu vivendi. Přednáška dr. Jaroslava Cuhry

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dějiny církve v období komunistické normalizace byly pochopitelně mnohočetné. Na jedné straně pokračovala kontinuita odporu vůči režimu, odvíjející se již od února 1948, na straně druhé se prohloubila zkušenost přizpůsobování se a snahy „udržet, co je možné“.

zobrazit podrobnosti
BENNEWITZOVO KVARTETO

BENNEWITZOVO KVARTETO

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

Akce se uskutečnila ve středu 23. května 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

zobrazit podrobnosti
BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

Debatní večer nad novou knihou s autorem Tomášem Petráčkem a hosty Dominikem Dukou OP, Jiřím Hanušem a Stanislavem Balíkem

Akce se uskutečnila v úterý 22. května 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi.

zobrazit podrobnosti
HUDBA ANTONIA VIVALDIHO

HUDBA ANTONIA VIVALDIHO

V originále i v dobových transkripcích (Ann Dawson´s Book)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. května 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Miki Takahashi – barokní housle, Alena Hönigová – cembalo

Antonia Vivaldiho – „rudého kněze“ z Benátek, jak se mu přezdívalo – není jistě třeba představovat. Originalita, energetický i emotivní náboj jeho děl i chytlavost melodií, rafinované využití barev a technických možností nástrojů jsou atributy jeho děl všeobecně známé.

zobrazit podrobnosti
DRUHÝ BŘEH

DRUHÝ BŘEH

Literární večer o velkých neznámých s překladatelem Denisem Molčanovem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hostem květnového literárního večera bude překladatel Denis Molčanov, autor mimořádného překladu románu nositele Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjiana Hora duše.

zobrazit podrobnosti
CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969

CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969

Krátký čas svobodného nadechnutí - podstatný vklad pro život církve v normalizaci

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: Mons. Dominik Duka, Mons. Miloslav Vlk, Dana Němcová, P. Pavel Kuneš

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru.

zobrazit podrobnosti
KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO

Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

Akce se uskutečnila v úterý 24. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

zobrazit podrobnosti
KABARET OGDEN N.

KABARET OGDEN N.

Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

Akce se uskutečnila v pondělí 23. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti
ODKAZ EXULANTŮ

ODKAZ EXULANTŮ

České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

Akce se uskutečnila ve středu 18. dubna 2012 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

zobrazit podrobnosti
ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA

Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

Akce se uskutečnila v úterý 17. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

zobrazit podrobnosti
HUDBA V REFEKTÁŘI

HUDBA V REFEKTÁŘI

Karel Valter – traverso, Cilka Valter - barokní housle, Ilze Grudule – barokní violoncello, Marc Meisel – cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

J.S. Bach, C.P.E. Bach, G.P. Telemann

Hudba německého vrcholného baroka je tématem koncertu, který Dominikánská 8 uskutečňuje ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby. V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký druh hudby bylo možné si vyslechnout v barokních klášterech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala televize, rádio ani internet.

zobrazit podrobnosti
KLADIVO (NA) INKVIZITORA

KLADIVO (NA) INKVIZITORA

Debatní večer s Dominikem Dukou OP, Michalem Mazlem a Kamilem Činátlem

Akce se uskutečnila ve středu 11. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Inkvizice měla chránit společnost před nebezpečím, za něž středověk považoval odchylky od víry. Nyní se však stala obrazem nejhoršího zla, které společnosti hrozí. Proč se inkvizice octla na lavici obžalovaných? Nemusí společnost tváří tvář extremismu někomu přeci jen svěřit „kladivo inkvizitora“? Nebo se má spíš bát vzniku nějaké „nové inkvizice“? Když církev rezignovala na inkvizici, rezignovala tím i na obranu víry? Nejen o těchto otázkách budou diskutovat Dominik kardinál Duka, specialista na boj s extremismem Michal Mazel a historik Kamil Činátl.

zobrazit podrobnosti
NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA

NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA

Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968. Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. března 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Žádné jiné století lidských dějin nepřineslo tolik mučedníků a vyznavačů pro víru jako století dvacáté. Dějiny církve v českých zemích v poválečné době, především v padesátých, ale i šedesátých letech, velmi připomínají historii církve v dobách pronásledování prvních křesťanů. V této nedávné době nacházíme perzekvované biskupy, kněze i laické věřící, kteří vydali velké svědectví víry, když snášeli ponižování i mučení, strávili dlouhá léta ve vězení, mnozí přinesli i oběť vlastního života.

zobrazit podrobnosti
ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ

Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

Akce se uskutečnila ve středu 14. března 2012 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

zobrazit podrobnosti
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Alena Hönigová – cembalo, videoprojekce obrazů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. března 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Roku 1700 byla v Lipsku vydána sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka Johanna Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z bible. Ať už je to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula Davidovou hrou na harfu nebo některý z dalších příběhů, Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a emocí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.

zobrazit podrobnosti
SEČETL BŮH SVŮJ LID?

SEČETL BŮH SVŮJ LID?

Debata o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity

Akce se uskutečnila v úterý 6. března 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Může sčítání říci něco o víře v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsledkům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému číslu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do širších souvislostí.

zobrazit podrobnosti
MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA

MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA

Debatní večer s ředitelem Maďarského institutu v Praze Róbertem Kissem Szemánem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů.

zobrazit podrobnosti
INTERMEZZO SVOBODY

INTERMEZZO SVOBODY

Křesťané mezi válkou a Únorem 1948

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. února 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Vojtěch Novotný, dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek.

Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však mísila s bolestí, voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety a pomsty. Lidé byli ochotni nasadit všechny síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Byl jejich hlas a činy dostatečně jasné a věrohodné?

zobrazit podrobnosti
SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH

Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

Akce se uskutečnila ve středu 15. února 2012 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

zobrazit podrobnosti
TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM...

TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM...

písně na texty básní Bohuslava Reynka, doprovázené jeho obrazy

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. února 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro kapelu Transitus irregularis.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ

Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. ledna 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

zobrazit podrobnosti
GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“

GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“

Marni Schwonberg - soprán, Iva Lokajíčková - barokní hoboj, Alena Hönigová - cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.

zobrazit podrobnosti
NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N.

NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N.

Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

Akce se uskutečnila v pondělí 9. ledna 2012 v 19.45 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

!!! AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC !!!

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti
MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE

Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

Akce se uskutečnila ve středu 14. prosince 2011 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

zobrazit podrobnosti
SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

debatní večer s prof. Martinem Hilským

Akce se uskutečnila v úterý 13. prosince 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Téma náboženské příslušnosti Williama Shakespeara není jen detailem jeho biografie. Po staletí byl Shakespeare brán jako ztělesnění anglikánství. Proti tomu vystupovaly a stále vystupují provokativní teorie dokazující naopak jeho tajnou příslušnost ke katolictví. Nově se objevují pokusy odkrýt Shakespearův ateismus.

zobrazit podrobnosti
MOTETA

MOTETA

Alessandro Scarlatti (1760 - 1825)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Anna Hlavenková – soprán, Lenka Torgersen, Magdalena Malá – barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola, Ilze Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cembalo

zobrazit podrobnosti
LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

Debatní večer Jiřího Hanuše s jeho hosty Václavem Malým, Janem Sokolem a Jiřím Barošem

Akce se uskutečnila ve středu 7. prosince 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Základní lidská práva zřejmě nelze nikomu upřít. Přesto si lze na konkrétních příkladech uvědomit, jak je koncepce lidských práv problematická a jejich aplikace složitá.

zobrazit podrobnosti
KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA

KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA

kolokvium ETF UK a CTU UK

Akce se uskutečnila v sobotu 26. listopadu 2011 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

zobrazit podrobnosti
DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární i obecné historie.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Jaroslav Med, doc. Jaroslav Šebek

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

zobrazit podrobnosti
TRADICE ?

TRADICE ?

Debatní večer s arcibiskupem Dominikem Dukou OP, Martinem Komárkem, Tomaszem Dostatnim OP a Jaroslavem Šubrtem

Akce se uskutečnila ve středu 23. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Dominikem Dukou, Tradice, která je výzvou, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad současným významem a výkladem našich národních tradic.

zobrazit podrobnosti
Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

Akce se uskutečnila ve středu 16. listopadu 2011 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

zobrazit podrobnosti
Bůh je náš hrad

Bůh je náš hrad

Klávesová zpracování žalmu 46

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans Leo Hassler

Alena Hönigová – cembalo, virginal

zobrazit podrobnosti
Němý vůl?

Němý vůl?

Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

Akce se uskutečnila ve středu 9. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

zobrazit podrobnosti
Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

zobrazit podrobnosti
Stín mariánského sloupu

Stín mariánského sloupu

Postavení a proměny katolictví v českých zemích za první Československé republiky z české i německé perspektivy - Přednáška doc. Jaroslava Šebka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. října 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Při pohledu do české historické paměti vyvstanou při otázce po vztahu meziválečné republiky a katolické církve spíše problematické momenty, pramenící z jejich vzájemného nesouladu, která připomínají hesla typu „zúčtujeme s Římem jako s Vídní“ a „pryč od Říma“. Vzájemný nesoulad byl dán i tím, že počátek vztahů mezi novou republikou a katolickou církví začal odpočítávat „velký třesk“, který zanechal pád Mariánského sloupu hned v prvních dnech státní samostatnosti.

zobrazit podrobnosti
Současná liturgie ve starém kostele

Současná liturgie ve starém kostele

Pojmenování problémů - panelová debata

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. října 2011 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

zobrazit podrobnosti
Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

Akce se uskutečnila ve středu 19. října 2011 v 16.15 hod.

Tématický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Petr Kubín.

zobrazit podrobnosti
Pulchra es amica mea

Pulchra es amica mea

Vladimíra Krčková – zpěv, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Alena Hönigová - cembalo, Magdalena Bartáková - animovaný film

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. října 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho da Palestrina a Orlanda di Lasso – hvězd renesančního hudebního nebe – mohly být na počátku 17. století podobně známé jako jsou například dnes stále proslulé některé písně od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety.

zobrazit podrobnosti
JAKUB DEML

JAKUB DEML

Jak (ne)vydávat Jakuba Demla. Debata s Martinem C. Putnou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. října 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

zobrazit podrobnosti
Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Daila Dambrauska - barokní housle, Alena Hönigová - cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. září 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Cyklus hudebních večerů zahájí skladba rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Bude uvedeno dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho tématem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi.

zobrazit podrobnosti
Anežka a svoboda

Anežka a svoboda

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Od března do listopadu tohoto roku probíhají různými způsoby oslavy 800. výročí od narození Anežky Přemyslovny. Neobvyklý pohled na její osobu přinese přednáška předního českého historika Jaroslava Šebka, kterou pořádá centrum Dominikánská 8.

zobrazit podrobnosti
Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Bebatní večer v Collège des Bernardins v Paříži

Akce se uskutečnila v úterý 24. května 2011 v 18.00 hod.

Místo konání: Collège des Bernardins, Paříž

V rámci večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického blo­ku.

zobrazit podrobnosti
Smířená různost?

Smířená různost?

Debatní večer s Tomaszem Dostatnim OP, Tomášem Halíkem a Václavem Malým nad současnými podobami české a světové religiozity

Akce se uskutečnila ve středu 18. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Tomášem Halíkem Smířená různost (Portál), které vedl polský dominikán Tomasz Dostani OP, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad aktuálními otázkami české a světové religiozity.

zobrazit podrobnosti
Záchrana a obnova kláštera dominikánů v Praze

Záchrana a obnova kláštera dominikánů v Praze

Přednáška s diskuzí

Akce se uskutečnila v pondělí 16. května 2011 v 16.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikáni z kláštera sv. Jiljí v Praze delší dobu pečlivě připravovali projekt celkové rekonstrukce budovy a stále promýšlí, jak objekt co nejlépe využít ve prospěch veřejnosti. Architekt Josef Pleskot, historik Dušan Foltýn a provinciál Benedikt Mohelník OP představí v pondělí 16. května 2011 v 16:30 hodin v barokním refektáři kláštera (vstup Jilská 7a) plánovaný záměr veřejnosti. Záštitu nad projektem obnovy kláštera převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se prezentace také zúčastní.

zobrazit podrobnosti
Světlo světa - Benedikt XVI.

Světlo světa - Benedikt XVI.

Debata nad knihou rozhovorů se současným papežem

Akce se uskutečnila ve středu 11. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vydání českého překladu knihy rozhovorů současného papeže s německým novinářem Peterem Seewaldem Světlo světa (Barrister&Prin­cipal) je vítanou příležitostí k reflexi nad myšlením a postoji Benedikta XVI. v kontextu českého společenského i církevního prostředí.

zobrazit podrobnosti
Blahoslavený Jan Pavel II.

Blahoslavený Jan Pavel II.

Slavnostní mše sv. a prezentace knihy

Akce se uskutečnila v pátek 6. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

První mše svatá ke cti blahoslaveného papeže Jana Pavla II., sloužená pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou OP, proběhne v pátek 6. května 2011 v 18.30 hod. v pražském kostele sv. Jiljí. Po jejím skončení následuje v barokním refektáři kláštera prezentace knihy Vyznání papežského teologa (Karmelitánské nakladatelství).

zobrazit podrobnosti
Aggiornamento dnes

Aggiornamento dnes

Debatní večer s uvedením knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v 19.30 hod. proběhne v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze diskusní večer s širokým tématem „Aggiornamento dnes“ při příležitosti uvedení knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou.

zobrazit podrobnosti

Uzdravení minulosti?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

zobrazit podrobnosti

Současný ateizmus

Akce se uskutečnila v sobotu 20. listopadu 2010 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový blok s diskuzí pořádaný v rámci stálého studia České dominikánské provincie. Přednáší Charles Morerod OP.

zobrazit podrobnosti

Katolíci za druhé republiky

Debata nad knihou Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) za účasti arcibiskupa Dominika Duky OP a Jaroslava Šebka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939) (Academia 2010), které se vedle autora zúčastní arcibiskup Mons. Dominik Duka OP a historik doc. Jaroslav Šebek. Debatu moderuje redaktor revue Salve Martin Bedřich.

zobrazit podrobnosti

Revue Salve slaví 20 let!

Akce se uskutečnila ve středu 27. října 2010 v 18.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: kostel sv. Jiljí a barokní refektář

Slavnostní večer u příležitosti 20 let revue Salve za účasti jejího šéfredaktora arcibiskupa Dominika Duky OP a mnoha dalších hostů se uskuteční v klášteře dominikánů u Sv. Jiljí v Praze ve středu 27. října 2010. V 18:30 začíná děkovná bohoslužba v kostele sv. Jiljí a v 19:30 debatní večer v barokním refektáři kláštera.

zobrazit podrobnosti

Česká katolická lituratura (1918-1945)

Arcibiskup Dominik Duka OP uvádí novou knihu Martina C. Putny

Akce se uskutečnila ve středu 9. června 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Během slavnostního večera, který bude moderovat redaktor revue Salve Martin Bedřich, zazní mimo jiné i ukázky z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka.

zobrazit podrobnosti

Křesťanství a filozofie II - debatní večer

Akce se uskutečnila ve středu 2. června 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debatní večer revue Salve moderovaný Prokopem Brožem, děkanem KTF UK v Praze.

zobrazit podrobnosti

Slavnostní večer k poctě Petra Ebena

Akce se uskutečnila ve středu 10. března 2010 v 18.30 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí a barokní refektář

Slavnostní večer za účasti prof. Wolfganga Bretschneidera v kostele a klášteře sv. Jiljí na Starém Městě k poctě Petra Ebena.

zobrazit podrobnosti

Josef Pleskot – Klášter a ocelárny

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2010 v 18.00 hod.

Místo konání: Katolická teologická fakulta UK v Praze

Na pozvání Centra teologie a umění bude ve čtvrtek 25. 3. 2010 v 18:00 hodin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Thákurova 3, přednášet přední český architekt Josef Pleskot.

zobrazit podrobnosti

Předvánoční debata křesťanských filozofů

Akce se uskutečnila ve středu 16. prosince 2009 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Na pozvání redakční rady revue Salve se uskutečnil v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze výjimečný diskusní večer o vztahu křesťanství a filozofie. Pozvání ke kulatému stolu přijali významní čeští filozofové prof. Lenka Karfíková, prof. Erazim Kohák, Tomáš Machula, Ph.D., prof. Jan Sokol, prof. Stanislav Sousedík a PhDr. Karel Šprunk, diskusi moderoval Prokop Brož, Th.D., nastávající děkan pražské teologické fakulty.

zobrazit podrobnosti

Slavnostní představení České Jeruzalémské bible

Akce se uskutečnila v pondělí 30. listopadu 2009 v 16.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mimořádný překladatelský a vydavatelský počin nakladatelství Krystal OP ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím svou účastí podpořili bývalý prezident ČR Václav Havel s manželkou Dagmar, kardinál Miloslav Vlk, papežský nuncius Diego Causero, velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy a Peru Alberto Salas Barahona, provinciál české dominikánské provincie Benedikt Mohelník OP a mnozí další.

zobrazit podrobnosti

Proměny polské a české církve 1989–2009

Akce se uskutečnila ve středu 1. dubna 2009 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Revue Salve pořádá ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Českou dominikánskou provincií debatní setkání s Adamem Bonieckim, Tomaszem Dostatnim OP, Mons. Dominikem Dukou OP, prof. Mons. Tomášem Halíkem.

zobrazit podrobnosti

Posvátná, nebo liturgická hudba?

Debatní večer nad revue Salve 2/08 - hudba a liturgie

Akce se uskutečnila v úterý 2. prosince 2008 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Redakce revue Salve pořádá debatní večer nad tématem vztahu hudby a liturgie.

zobrazit podrobnosti

Kázání v ekumenické perspektivě

Akce se uskutečnila v úterý 4. listopadu 2008 ve 20.00 hod.

Místo konání: Kostel Nejsv. Salvátora v Praze

Debatní večer pořádaný revue Salve v návaznosti na číslo věnované problematice kazatelství (01/2008)

zobrazit podrobnosti

In Spiritu Veritatis

Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP

Akce se uskutečnila v sobotu 26. dubna 2008 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

K 65. narozeninám královéhradeckého biskupa Dominika Duky OP vychází rozsáhlá a hluboká sonda do současného křesťanského myšlení. Skoro 800 stran, 42 textů rozdělených do 5 tematických kapitol sleduje hlavní oblasti působení a zájmu jubilanta - biblistiku, teologii a filozofii, dominikánská studia, témata dotýkající se královéhradecké diecéze a nakonec kulturně-společenskou problematiku.

zobrazit podrobnosti