POCTA J. K. VAŇHALOVI

POCTA J. K. VAŇHALOVI

Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

Jeho klavírní kvartety zahraje Alena Hönigová na historický klavír Broadwood a členové berlínského Camesina Quartett. Ensemblu, který hraje na dobové nástroje a specializuje se historicky poučenou interpretaci a natočil vynikající nahrávku právě Vaňhalových pozdních kvartetů. Jejich název je odvozen od Camesina Haus., Zde se pořádaly proslulé kvartet-párty s Josephem Haydnem u pultu prvních houslí, Carlem Dittersem von Dittersdorf (2. housle), Wolfgangem Amadeem Mozartem (Viola) a Janem Křtitelem Vańhalem (Violoncello).

Posluchači koncertu se mohou těšit na malé překvapení.

Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Večerní pokladna od 18:30

Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 721 676 018 anebo přímo na těchto stránkách níže.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce