OBHAJOBA POLITIKY

OBHAJOBA POLITIKY

První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Prof. Jan Sokol a novinář Petr Fischer přijdou debatovat o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Tato východiska nám umožní uvažovat o tom, jak je společnost členěna: Jaký je původ a smysl autority ve společnosti? Co je cílem politického života? Proč a jakým způsobem se na něm mají podílet křesťané?

V následující části večera bychom rádi otevřeli i aktuální téma jisté „únavy z demokracie“, která se v naší společnosti projevuje: proč má tolik lidí pochybnosti o její hodnotě? Z čeho vychází volání po změně politického systému?

Vzhledem k blížícím se volbám budeme na závěr diskutovat i o odpovědnosti občana jako voliče: Máme morální povinnost volit? Podle jakých kritérií? Lze volit podle principu menšího zla?

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce