NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

Akce se uskutečnila ve středa 9. října 2013 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

Tito světci nám pomohou odhalit, že jádrem spirituality bratří kazatelů vždy byla a je hluboká radost. Toto veselí má mnoho podob, je to radost z evangelia, radost ze studia a z poznávání pravdy, radost z kontemplace, radost z kázání. Takové štěstí musí nevyhnutelně působit jako opojné víno, které osvěžuje srdce kazatelů a dává křídla jejich poslání – přivádět nešťastné, vyprahlé a zbloudilé duše zpět k milujícímu Bohu, který sám je pramenem veškeré radosti…

Dobré knihy jsou moudré, poučné, inspirativní, vypovídají o světě kolem nás i o nás samých. Dotýkají se naší duše a ke každému mluví svým vlastním jazykem. Jsou knihy z nakladatelství Krystal OP podle vás také takové? Přijďte společně s ostatními skládat mozaiku čtenářských prožitků.

Debatní večer je určený především těm, kteří knihu již četli. Bratr dominikán, jenž večerem provází, nevystupuje v roli přednášejícího, ale je pouze moderátorem diskuse, které se každý z příchozích může zúčastnit.

Vstup volnýzobrazit ostatní akce