NEVĚSTA KRISTOVA

NEVĚSTA KRISTOVA

církev a duchovní život

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Houkal

Církev bývá někdy obrazně nazývána nevěstou Kristovou, tajemným tělem Kristovým a podobně. Je to jenom trocha poezie, nebo se za těmito obrazy skrývá teologická výpověď?

Jestliže všechny zmíněné obrazy naznačují úzké pouto mezi Kristem a námi, je třeba se ptát, jakým způsobem se toto pouto uskutečňuje. Povolání ke spáse, které nám Bůh adresuje, je navýsost osobní a přesto je neoddělitelně spojeno s povoláním do společenství církve. Proč tomu tak je a jakým způsobem nám církev zprostředkovává účast na životě samotného Krista, to je téma třetího večera Rozprav o církvi.zobrazit ostatní akce