KDO NENÍ S NÁMI...

KDO NENÍ S NÁMI...

aneb kdo patří do církve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Radek Tichý, Filip Boháč

Mimo církev není spásy. Znamená to tedy, že kdo není řádný katolík, nemůže přijít do nebe? Nebo je to celé složitější? Co vlastně znamená ono patřit do církve?

Během diskusního večera budeme nejprve hovořit o univerzalitě poslání Ježíše Krista, který je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. To je východiskem k úvahám, jakým způsobem se vykoupení skrze Krista uskutečňuje v církvi a obecněji jaké je místo církve v Božím plánu spásy. No a tím se dostaneme k úvodní otázce: můžeme ztotožnit Kristovu církev s katolickou církví? Kdo všechno patří do církve a jakým způsobem? Jak chápat situaci nevěřících a jinak věřících?zobrazit ostatní akce