EVROPA TANČÍ

EVROPA TANČÍ

Hudba na mírovém kongresu ve Vídni (1815)

Akce se uskutečnila v sobota 30. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba Ludwiga van Beethovena a Ignaze Moschelese.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance Evropského parlamentu a s poskytnutím grantu Městské části Praha 1 a NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Ilze Grudule – violoncello
Alena Hönigová – fortepiano

Kongres ve Vídni v roce 1814 – 1815 ukončil dlouhé období obav a neklidu napoleonských válek. Zhoršená ekonomická situace způsobená válkou ovlivnila negativně i umění. Vídeňský kongres se pak stal setkáním politické elity Evropy, ale i obrovskou hudební událostí, protože jednání střídaly koncerty, opera a divadlo. Kníže von Ligne píše, že „Evropa tančí…“. Kongres byl také významným životním milníkem pro řadu skladatelských osobností – např. pro Ludwiga van Beethovena, kterému se konečně dostalo opravdového veřejného uznání, nebo pro mladičkého Ignaze Moschelese. Skladbami napsanými právě v tomto období, spolu s úryvky z literatury a dopisů, bychom rádi vyjádřili pohnutou atmosféru, která opanovala Evropu před 200 lety.zobrazit ostatní akce