LE RETOUR DE LA PAIX

LE RETOUR DE LA PAIX

Války o španělské dědictví a Utrechtský mír (1713 – 1715)

Akce se uskutečnila v neděle 31. května 2015 v 17.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební jaro u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kantáty a „petits motets“ Michele Pignolet de Montéclaira, André Campry a Françoise Couperina.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance Evropského parlamentu a s poskytnutím grantu Městské části Praha 1 a NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Markéta Cukrová – mezzosoprán
Martina Bernášková – flauto traverso
Alena Hönigová – cembalo

Posledním koncertem Hudebního jara u dominikánů se opět vracíme do Francie Ludvíka XIV., bezpochyby jednoho z umělecky nejoslnivějších dějinných období. Války o španělské dědictví ukončily velmi bolestnou kapitolu jeho panování a nadcházející mír se slavil ve velkém stylu. Témata války i návratu míru se objevují i v hudbě. Oblíbeným žánrem tehdejší duchovní hudby byla tzv. malá moteta – duchovní kantáty pro menší obsazení. Touha po pokoji a harmonii je zde vyjádřena pomocí biblických témat a žánrově jsou podobná těm světským, která tato přání stylizují do postav antické mytologie.

„Smrtelníci, do hrobu můžete postupovat daleko pomaleji: Zvítězit nad vlastními touhami vám tuto cestu zkrášlí a prodlouží více než boj o pomíjivou slávu a moc ve válce.“ text kantáty M. P. Monteclaira „Návrat míru“zobrazit ostatní akce