SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

Akce se uskutečnila ve středa 13. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Moderuje: Tomáš Machula

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

Tomáš Machula je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudoval chemii na VŠCHT v Praze, teologii na KTF UK a poté filosofii na FF UK. Věnuje se především etice a středověké filosofii.zobrazit ostatní akce