MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE

Mariina role v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Kateřina Brichcínová, Jan Houkal

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?

Kateřina Brichcínová je doktorandkou Teologické fakulty JU a redaktorkou regionálního studia radia Proglas v Českých Budějovicích.

Jan Houkal je farář v Brandýse nad Labem. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.zobrazit ostatní akce