"KDYŽ NEMŮŽEM POROZPRÁVĚT..."

"...aspoň písemně vyměňujme myšlénky..."

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. května 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z dopisů velké ženy české literatury Boženy Němcové i z jejího slavného díla Babička budou číst Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Hudebně doprovodí Lenka Pospíšilová.

Irena Pulicarová je v současnosti redaktorkou a moderátorkou TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na FFUK v Praze a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Tam obhájila disertaci, týkající se kazatelského projevu, která letos vyšla knižně pod názvem „K naplněnému sdělení“.

Pavla Sovová vyučuje hlasovou výchovu a rétoriku na vysokých školách v Praze a v Plzni. Vede semináře pro učitele různých stupňů, organizuje letní školy, zaměřené na pedagogiku hlasu, řeči a veřejného projevu. Je členkou České Orffovy společnosti.zobrazit ostatní akce