SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA

Obchodní centra – novodobé chrámy?

Akce se uskutečnila ve středa 3. června 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dny víry

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Anna Háblová, Jiří Šafr, Benedikt Mohelník

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

Město – člověk – spiritualita: tři oblasti, které proměnil nástup obchodních center a tři témata, o kterých budeme diskutovat v rámci debatního večera v Dominikánské 8.

Jak stavební typ obchodních center ovlivňuje města, a zejména naše chápání veřejného prostoru? Jsou obchodní centra novodobými chrámy našich měst? Souvisí fyzická proměna prostředí se změnami chování lidí a jejich hodnot? Je pojem „konzumní společnost“ výstižný a aktuální? Je možné spotřebu odsuzovat, když je tažným koněm ekonomiky? Může spotřeba naopak rozvíjet naši osobní kulturu? Projevuje se spotřební mentalita i v oblasti našeho hledání duchovních hodnot? Jakým způsobem může autentické hledání Boha člověku pomoci najít sebe sama i utvářet prostředí, ve kterém žije?

Anna Háblová je architektka a básnířka. Je držitelkou mezinárodních cen v oblasti architektury a urbanismu za své teoretické práce (Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012).

Benedikt Mohelník je kněz, provinciál dominikánů, přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Jiří Šafr působí v Sociologickém ústavu AV ČR, vyučuje také na FHS UK. Zabývá se výzkumem sociální stratifikace a nerovností.

Moderuje Filip Boháčzobrazit ostatní akce