(INTER)SPACES

(INTER)SPACES

Patrik Hábl, Michal Rataj

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. září 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: ambit dominikánského kláštera (vstup Husova 8)

Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevře na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěje i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Probouzení prastarého rajského dvora dominikánů prostorovou malbou a elektroakustickou zvukovou kompozicí Missa Abstracta navíc návštěvníkům otevře prostory ještě zcela jiné, které se rozprostírají daleko za klenbami širokých spekter barev a překvapivých tónů: prostory fantazie, rozletu i soustředění, prostory vzrušení i tichého spočinutí, prostory hledání a tázání.

Performance pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK. Celý večer se koná v rámci multižánrového festivalu Betlémská kulturní noc 2015.

Patrik Hábl (* 1975), malíř a grafik, vystudoval VŠUP v Praze u prof. Pavla Nešlehy. Hábl pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. V letošním roce se chystá mimo jiné na výstavu do Japonska. Zkušenosti se vstupy současného umění do významných historických objektů prokázal ve svých nedávných projektech jako byla např. intervence “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsv. Salvátora, úprava oltáře v klášterním kostele ve Slaném, intervence do stálé expozice středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Národní galerie Umění Asie v paláci Kinských. Patrik Hábl působí pedagogicky na VŠUP v Praze. (http://www.patrikhabl.com/)

Michal Rataj (* 1975) vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Je autorem především instrumentální a elektroakustické hudby, jedním z jeho zájmů je i gregoriánský chorál. V letech 2000 – 2014 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu a podílel se na vedení mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. V současné době vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Zkomponoval množství hudeb pro film a rozhlasové hry a jeho skladby byly provedeny a vysílány v řadě zemí po celém světě. (http://michalrataj.com)

O světelný design perfromance se v rajském zahradě dominikánů postará Vladimír Burian. (http://cosdat.idu.cz/…dimir-burian)

“Dominikánský” projekt Patrika Hábla a Michala Rataje je již v pořadí jejich pátým uměleckým setkáním. Po prvním setkání na květnou neděli 2012 v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora následovaly společné akce v Liberci, či v Národní galerii v paláci Kinských. V minulém roce se pak uskutečnila intervence nad hrobem padlých v bitvě na Bílé hoře.zobrazit ostatní akce