ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středa 7. října 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Husova 8)

Moderuje: Tomáš Machula

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

Tomáš Machula, překladatel a editor svazků o STh O andělech I, II, je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudoval chemii na VŠCHT v Praze, teologii na KTF UK a poté filosofii na FF UK. Věnuje se především etice a středověké filosofii.zobrazit ostatní akce