POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

svatý Augustin znovu česky

Akce se uskutečnila ve středa 13. ledna 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Během podzimu 2015 vyšly dva nové překlady slavné osobnosti křesťanských dějin: v nakladatelství Krystal OP svazek Augustinových Vánočních promluv a v Karmelitánském nakladatelství nový překlad jeho nejslavnějšího díla – Vyznání. Na debatě se znalci Augustinova díla, s patrology i překladateli, budeme diskutovat o tom, proč jsou Augustinovy texty živou vodou pro současné myšlení, i o tom, v čem může být jeho duchovní zápolení oporou nám na začátku 21. století.

Debatovat přijdou:

David Vopřada, kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přeložil a vydal knihy: Svatý Ambrož a tajemství Krista a Vánoční promluvy svatého Augustina. Autor úvodu a poznámek k novému překladu Vyznání.

Václav Ventura, řeckokatolický kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor rozsáhlého trojdílného kompendia Spiritualita křesťanského mnišství.

Ondřej Koupil, bohemista, překladatel a knihovník břevnovského benediktinského arciopatství. Kromě Augustinových Vyznání (kniha X-XIII) přeložil Útěchu mého putování Girolama Savonaroly a Stupně pokory a pýchy sv. Bernarda z Clairvaux.

Moderuje Ludvík Grundman OPzobrazit ostatní akce