BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Svoboda, Benedikt Mohelník OP

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

Je možné být opravdu Ježíšovým učedníkem a zůstat nečinný tváří v tvář podobné situaci? Je odmítání migrantů v zájmu zachování „křesťanské identity“ slučitelné s křesťanstvím, nebo naopak spíše výrazem jejího úpadku a koroze? A je z druhé strany přísně evangelní přístup použitelný v reálném světě? Mohou křesťané, kteří tvoří jen malou menšinu společnosti, klást na stát své morální požadavky a nároky?

Pavel Svoboda je právník a politik. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu a předsedou jeho právního výboru.

Benedikt Mohelník OP je řeholník, kněz a teolog, provinciál české dominikánské provincie. Přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Moderuje Aleš Pištora.zobrazit ostatní akce