MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

Akce se uskutečnila ve středa 18. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

Hosté: Klára Boumová, Petr Novák

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

Klára Boumová: hlavní koordinátorka pomoci migrantům v rámci Charity Česká republika

Petr Novák: odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Moderuje Martin Staněk.zobrazit ostatní akce