SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

Podoby a smysl zasvěceného života

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Mons. František Radkovský, Francesca Šimuniová OSB, Ludvík Grundman OP

Jaký význam má pro diecézi přítomnost trapistického kláštera, jak se žije podle Benediktovy Řehole ve světském zaměstnání, na jakých teologických důrazech stojí zasvěcený život v 21. století? A v jakém vztahu je povolání k zasvěcenému životu k povolání k životu v rodině?

Rok zasvěceného života nás vybízí k hlubší reflexi smyslu zasvěceného života a jeho významu pro církev a svět. Různým podobám zasvěceného života v Čechách a pohledům na něj je věnováno také nové číslo teologické revue Salve. Tématům, která jsou zde otevřena, se budou v rámci debatního večera věnovat plzeňský biskup František Radkovský, benediktinka z Komunity Venio Francesca Šimuniová a dominikán Ludvík Grundman.

Večerem provází Martin Bedřichzobrazit ostatní akce