SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Olga Stehlíková, Viktor Špaček, Adam Borzič, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Olga Stehlíková – bohemistka a lingvistka. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička, zaměřující se především na současnou českou poezii a prózu. Byla editorkou revue Pandora. Spolu s arbitrem Petrem Hruškou byla redaktorkou ročenky Nejlepší české básně 2014 nakl. Host. V r. 2014 vydalo nakl. Dauphin její básnický debut Týdny, který získal ocenění Magnesia Litera za poezii r. 2015.

Viktor Špaček – básník, výtvarník, prozaik. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera), kde diplomoval v roce 2004. Publikoval sbírky básní Zmínky a případky (Literární salon, 2007), Co drží Nizozemí (Fra, 2010), Nejasný rozměr (Perplex, 2015) a sbírku povídek Něco cirkusového (Dybbuk, 2015). Žije v Praze, pracuje jako knihovník.

Adam Borzič – básník, publicista, terapeut. Spoluzaložil skuipnu Fantasía, s níž vydal společnou prvotinu Fantasía (Dauphin, 2008). Dále publikoval básnícké sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011), Počasí v Evropě (Malvern, 2013, nominace na Magnesii Literu) a Orfické linie (Malvern, 2015). Jeho básně byly přeloženy do několika evropských jazyků. V současnosti pracuje jako šéfredaktor týdeníku Tvar.

Anna Háblová – architektka. Za své teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 a Young Planning Professionals Award 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox nox, 2013) a Rýhy (Arbor Vitae, 2015).zobrazit ostatní akce